Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Stolcu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF
Parafia Św. Wawrzyńca w Stolcu    
565.lecie istnienia Parafii Św. Wawrzyńca w Stolcu (1449-2014)

100.lecie rozpoczęcia budowy kościoła parafialnego w Stolcu (1912-2012)

Stolec 22; 98-270 Złoczew; tel. 043/ 820 13 27

ROK PAŃSKI 2015!

Nowy Rok Pański 2015 jest kolejnym czasem duchowego przygotowania do dobrego przeżycia zbliżającej się 1050. rocznicy Chrztu Polski. Przeżywać go będziemy pod hasłem : "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Po doświadczeniu spotkania z Jezusem, Synem Bożym, pragniemy podjąć decyzję o poddaniu naszych serc i umysłów działaniu Jego łaski. Chcemy dać się kształtować Miłości. Pragniemy, by Zbawiciel przemieniał nasze życie, myślenie, nasze plany i decyzje. Pragniemy w tym roku mocno zaakcentować znaczenie sakramentu pokuty i pojednania w życiu ludzi ochrzczonych oraz pomóc tym ochrzczonym, którzy go zaniedbali, odkryć w nim źródło Bożego Miłosierdzia. Warto w tym roku duszpasterskim odkryć na nowo dawne akty pokutne, które nie zastąpią spowiedzi ale rozbudzają i umacniają w nas ducha pokuty; choćby pielgrzymki (m.in., Parafialna Pielgrzymka do Ziemi Świętej 19-26 września 2015.), czy różne formy postu. W kontekście przygotowań do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski przypomnijmy, że korzystanie z wiarą z wody święconej w kropielnicy w kościele czy w domu jest aktem pokutnym, w którym Pan Bóg gładzi nasz grzech powszedni. Mocno trzeba zaakcentować także potrzebę pokuty i wynagrodzenia za popełnione grzechy. Poruszając ten temat, nie można pominąć orędzia Matki Bożej z Fatimy i faktu trwania Wielkiej Nowenny Fatimskiej przed 100. rocznicą objawień przypadającą w 2017 roku.

Papież Franciszek w Adhortacji apostolskiej Evagelii gaudium (radość ewangelii) wzywa cały Kościół do duszpasterskiego nawrócenia: "Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony, brudny, który wyszedł na ulicę, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody, przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chcę Kościoła (...), który zamyka się w gąszczu obsesji i procedur" (EG49). Nawrócenie duszpasterskie to zmiana mentalności, myślenia (...), by z ewangelizacyjnym entuzjazmem wyjść w poszukiwaniu tych, w których sercach                        Jezus jeszcze nie zakrólował. To właśnie nas potrzebuje Jezus, by dotrzeć do tych serc.            Ksiądz dr Robert Pisula (mój kolega kursowy) - wędrowny misjonarz z naszej Diecezji Kaliskiej, który głosi obecnie Ewangelię w Gruzji, Estonii i Rosji, powiedział, że na podstawie ostatnich badań; "jeśli w rodzinie niewierzącej nawraca się jedna Kobieta, to pociąga za sobą do Jezusa 15% członków swej rodziny. Natomiast jeśli w rodzinie nawraca się jeden Mężczyzna, pociąga za sobą do Jezusa 95% członków swojej rodziny". Chrześcijanin, jeśli nie łączy w sobie bycia uczniem Jezusa i bycia misjonarzem, zatraca swoją tożsamość.

Pomocą służącą pogłębieniu naszej duchowości w stawaniu się uczniem i misjonarzem Jezusa, będzie książeczka kolędowa "Nawracajcie sie i wierzcie w Ewangelię", którą otrzymamy od naszego Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka. W Liście Pasterskim na Pierwszą Niedzielę Adwentu 2014., nasz Biskup Kaliski napisał m.in.,: "Być chrześcijaninem, to mieć świadomość, że jest się grzesznikiem, któremu przebaczono, któremu Jezus w zamian za wyznanie grzechów daje nowe, wdzięczne serce, które jest w stanie przebaczyć innym i żyć dla innych. Ten, kto doświadcza łaski takiej wiary, potrafi prawdziwie świętować, bo kto umie przebaczać drugiemu, w tym Chrystus prawdziwie zwyciężył śmierć. Czy tak jest wśród nas..., w naszych rodzinach? Obyśmy w tym Nowym Roku Kościelnym doświadczyli tego, jak wielkim skarbem jest sakrament pokuty i pojednania, dany nam przez Chrystusa!"

Nowy Rok 2015., jest także czasem, w którym przeżywać będziemy w Kościele, z woli Papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego (od 30 listopada 2014 do 2 lutego 2016.).W tym czasie przypadają trzy wielkie rocznice: 500. rocznica urodzin św. Teresy z Avila, założycielki Zakonu Karmelitów Bosych i Doktora Kościoła oraz 200. rocznica urodzin św. Jana Bosko, a także 50. rocznica powstania Dekretu Soboru Watykańskiego II Perfectae caritatis - o odnowie życia konsekrowanego, który wyznaczył zasadnicze linie odnowy życia zakonnego w Kościele. Celem Roku Życia Konsekrowanego jest m.in., uznać i wyznać słabości, ale też z mocą pokazać światu, ile wśród konsekrowanych, którzy są "żywymi Ikonami Boga" jest świętości i żywotności, przyjąć z nadzieją przyszłość. Odnowić dynamizm życia konsekrowanego przez rozmiłowanie w Bogu, prawdziwą przyjaźń i głęboką jedność z Bogiem, przeżywać teraźniejszość z pasją, z miłością, prawdziwą przyjaźnią, w głębokiej komunii, aby obudzić świat prorockim świadectwem. Będziemy dziękować Bogu za dar osób konsekrowanych i prosić o nowe, święte powołania do takiej drogi ku świętości.

Z woli naszego Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka w roku 2015 przeżywać będziemy Diecezjalny Kongres Eucharystyczny ( od 28 maja 4 czerwca 2015 roku). Biskup Edward we wspomnianym Liście Pasterskim napisał m.in.; "Nawrócenie i Eucharystia – to rzeczywistości, które powinny nam towarzyszyć jak najczęściej, bo dziś duch tego świata jest bardziej agresywny niż kiedykolwiek i usiłuje odrywać człowieka wierzącego w Boga od Ducha Ewangelii, co przejawia się w tym, że ludzie coraz częściej zadawalają się tylko zwykłym chlebem i nie potrafią już prawdziwie kochać i świętować. Szczególnie atakowane są chrześcijańskie małżeństwa i rodziny chcące żyć zgodnie z wolą Stwórcy, gdzie mężczyzna i kobieta połączeni sakramentalnym węzłem, stając się jednym ciałem, otwierając się na nowe życie, są obrazem samego Boga, który jest Życiem i Miłością".

Hasłem Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego będą słowa Pana Jezusa: "Ja Jestem Chlebem Życia", a hymnem kongresu będzie pieśń: "Abyśmy byli jedno".

Rok 2015 jest kolejnym rokiem przygotowywania się na Światowe Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbędą się w Krakowie z papieżem Franciszkiem. Młodzież z naszej Parafii Stoleckiej uczestniczyła w maju 2014 roku w spotkaniach modlitewnych w Lututowie i w Złoczewie przy symbolach tych Dni - Krzyżu i ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani, które gościliśmy w naszej Diecezji Kaliskiej. Światowe Dni Młodzieży są zawsze niezwykłym doświadczeniem wyznania wiary w Boga, które zadziwia cały świat.

W minionym Roku 2014 nasza parafia w dniach 3 i 4 lutego 2014 roku gościła Wielkopiątkowy Krzyż Św. Jana Pawła II. Uroczystości te odbywały się w ramach duchowego przygotowania się na dzień kanonizacji Jana Pawła II, która odbyła się w Rzymie dnia 27 kwietnia 2014 roku, w Święto Miłosierdzia. Uroczystościom powitania Krzyża Papieskiego przewodniczył w imieniu chorego naszego Biskupa Edwarda, Ksiądz Prałat dr Marian Biskup - Wikariusz Biskupi Archidiecezji Wrocławskiej.                           Natomiast na zakończenie Peregrynacji Wielkopiątkowego Krzyża Św. Jana Pawła II, przybyli wszyscy Klerycy Seminarium Duchownego z Kalisza ze swoimi Księżmi Moderatorami i Księdzem Rektorem - Księdzem Kanonikiem profesorem Janem Grzeszczakiem. W czasie tych wzruszających uroczystości modliliśmy się m.in., o powrót do zdrowia dla Biskupa Edwarda, który napisał "(...) z serca dziękuję Wam, Drodzy Diecezjanie, za towarzyszenie mi w mojej chorobie. Dzięki Waszym modlitwom czułem wyjątkową bliskość Chrystusa. To moje doświadczenie, cierpienie tak wielu ludzi, których spotkałem w szpitalu, jeszcze bardziej przynagla mnie, aby gorliwie Wam służyć i na wszelki sposób głosić Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka."

Dnia 5 marca 2014 w kościele parafialnym w Stolcu zostały zamontowane cztery ekrany LED do wyświetlania tekstów pieśni, psalmów i innych nabożeństw, aby Wierni jeszcze aktywniej uczestniczyli w świętej liturgii.

Natomiast w czasie parafialnych Wielkopostnych Rekolekcji 2014., gościliśmy m.in., Księdza doktora Zbigniewa Dudka - paulistę, kustosza relikwii Całunu Turyńskiego i chusty z Manopello. Każdy n nas mógł na nowo odczytać mękę i śmierć Jezusa Chrystusa odbitą i zapisaną na Całunie Turyńskim oraz zobaczyć na kopii chusty z Manopello cudowne Oblicze Zmartwychwstającego Chrystusa. Dowiedzieliśmy sie m.in., że Jezus Chrystus jako prawdziwy Człowiek ma m.in., asymetrię źrenicy oka.

Dnia 15 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość bierzmowania Młodzieży (50 Osób) z przekazaniem relikwii Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki - spowiednika i kierownika duchowego Św. Faustyny Kowalskiej. Na uroczystości te przybył Biskup Kaliski Edward Janiak, który wygłosił kazanie i udzielił sakramentu Ducha Świętego Młodzieży. Natomiast relikwie błogosławionego Księdza Michała Sopoćki przekazał naszej parafii Jego Eminencja Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz - Arcybiskup Wrocławski Senior. W czasie przekazania relikwii, ksiądz Kardynał wspomniał jak spotkał w Wilnie, jako 9.letni chłopiec, świętą Siostrę Faustynę Kowalską, do której "Pan Jezus mówi". Ksiądz Kardynał Gulbinowicz przekazując relikwie błogosławionego księdza Michała Sopoćki, powiedział m.in., że "błogosławiony ksiądz Michał Sopocko był m.in. 300% abstynentem. A być 300% abstynentem to, znaczy, że ks. Sopoćko, nigdy nie pił alkoholu, nigdy alkoholem                     nie częstował i nie pozwalał, aby w jego obecności spożywano alkohol". Niech Bł. ks. Michał Sopocko, wyprasza dla Rodzin naszej parafii ducha trzeźwości, abstynencji.

Natomiast w czasie Odpustu Patrona Parafii – Św. Wawrzyńca – 10 sierpnia 2014 roku gościliśmy Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Seniora Mariana Gołębiewskiego – Metropolitę Wrocławskiego, który przewodniczył sumie odpustowej i wygłosił kazanie. W czasie kazania Ksiądz Arcybiskup Marian powiedział m.in. o mężnym wyznawaniu naszej wiary w Chrystusa, do wrażliwości na ubóstwo i o wielkim prześladowaniu Chrześcijan dzisiaj, szczególnie w Korei Północnej, w Iraku, Syrii, Egipcie, Sudan Południowy (chrześcijanka Miriam), w Nigerii. Ksiądz Arcybiskup mówił też o swoich osobistych wspomnieniach, "Pamiętam kiedy proboszczem był ks. Edmund Puterczak, przyjeżdżaliśmy do parafii Stoleckiej, jadąc z Włocławka do Częstochowy, zatrzymywaliśmy się na plebani w Stolcu na nocleg. Nie zapomnę też uroczystości odpustowych z tych czasów, furmanki, jak okiem sięgnąć jechały w kierunku kościoła, które wiozły ludzi, aby uczcić św. Wawrzyńca i modlić się, aby wszystkie sprawy powierzać Bogu. (...). Pamiętam też ja ks. kanonik Mielcarek rozmawiał z mężczyznami przed kościołem i częstował ich papierosami. A wszystkich gromadził nas Św. Wawrzyniec". (...). Kiedy zmarł Adam Chmielowski - Brat Albert, na jego pogrzebie, w czasie kazania cytował słowa Jezusa Biskup Anatol Nowak; "Bracie Albercie, głosi słyszą, ślepi widzą, chromi chodzą, ubogim przepowiadana jest ewangelia, oby Bóg dał Ci tyle koron, ilu ty ludziom otarłeś łzy". (...) Naśladujmy Chrystusa w czynieniu miłosierdzia i bądźmy wrażliwi, pamiętając o modlitwie za prześladowanych Chrześcijanach!"

Natomiast w sobotę 16 sierpnia 2014 roku na Jasnej Górze odbyły się święcenia biskupie przeora klasztoru Ojców Paulinów - O. Łukasza Buzuna, który został ustanowiony przez papieża Franciszka Biskupem Pomocniczym Diecezji Kaliskiej.

Biskup Łukasz Buzun urodził się 26 lutego 1968 roku w Korycinie, na Podlasiu. 12 grudnia 1988 roku zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Zakonu Paulinów. Nowicjat rozpoczął 10 stycznia 1989 roku. W dniu 8 czerwca 1996 roku na Jasnej Górze przyjął z rąk metropolity częstochowskiego arcybiskupa Stanisława Nowaka święcenia kapłańskie. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w Wieruszowie. Z dniem 1 września 2003 roku przeniesiono go do klasztoru w Warszawie. 30 października 2004 roku powrócił do Wieruszowa, by następnie 1 lipca 2006 roku podjąć pracę duszpastersko-katechetyczną we Włodawie. 22 sierpnia 2007 roku został przeniesiony na Jasną Górę, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Radia „Jasna Góra”. W 2011 roku został trzecim podprzeorem klasztoru, a 16 kwietnia 2014 roku mianowano go przeorem klasztoru na Jasnej Górze. Dnia 5 lipca 2014 roku został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym Diecezji Kaliskiej. Dewizą nowego biskupa pomocniczego są słowa pochodzące z Ewangelii według św. Jana: „Ty masz słowa życia wiecznego”.

Ksiądz Biskup Łukasz Buzun, przybędzie do naszej parafii, aby przewodniczyć uroczystościom odpustowym ku czci Św. Wawrzyńca w poniedziałek 10 sierpnia 2015 roku!

Dnia 24 sierpnia 2014., jako Gospodarze Dożynek Diecezjalnych w 2013 roku, uczestniczyliśmy w Dożynkach Diecezji Kaliskiej w Żerkowie. Panie z Sołectwa Biesiec wykonały piękny wieniec dożynkowy, który przedstawiał naszą świątynię parafialną. Wieniec dożynkowy w Żerkowie reprezentował cały nasz Dekanat Złoczewski.

W niedzielę 7 września 2014 roku w naszej wspólnocie Siostra Letancja Cała - Nazaretanka, przeżywała swój srebrny Jubileusz - 25. lat życia w zakonie. Obecnie Siostra Letancja pracuje na misjach w Kazachstanie, w Kellerowce. Z racji tego Jubileuszu Biskup Kaliski Edward Janiak, przesłał Siostrze Jubilatce List z życzeniami, w którym napisał m.in.,: "Drogiej Siostrze Letancji, w radosnym roku Srebrnego Jubileuszu życia  w zakonie, serdecznie gratuluję odważnego pójścia za Chrystusem i wytrwania w wierności łasce powołania. Gratuluję wszelkich owoców minionych 25. lat życia zakonnego, zarówno tych duchowych, znanych tylko Bogu, jak i tych zewnętrznych, dzięki którym ludzie chwalą Ojca naszego, który jest w niebie.

Szczególnie dziękuję za podjętą pracę w domach zakonnych: w Kolumnie, Ostrzeszowie, Kaliszu, Poznaniu i w Łukowie, gdzie przez 17.lat pracowała Siostra Letancja, z najmniejszymi dziećmi jako przedszkolanka.

Papież Franciszek powiedział: Kiedy dzieci są przyjmowane, kochane, strzeżone, chronione - rodzina jest zdrowa, społeczeństwo staje się lepszym,  świat jest bardziej ludzki. Uradował mnie fakt, że od września 2013 roku Czcigodna Siostra Jubilatka wyjechała na misje do Kazachstanu. Prowadząc przedszkole dla dzieci, które są katolikami, prawosławnymi, a nawet z rodzin muzułmańskich.

Wraz z całą wspólnotą Sióstr Nazaretanek, wspólnotą parafii św. Wawrzyńca w Stolcu, w której mieszka Mama i Rodzina Siostry Letancji, dziękuję za wszelkie dobro, które przez posługę Siostry stało się udziałem tak wielu ludzi w Kościele, wzbogacając jej duchową przestrzeń. Pragnę życzyć obfitości łask Roku Jubileuszowego, ewangelicznej radości, misyjnego zapału na każdy dzień życia oraz zdrowia, duchowych mocy i wszelkiego dobra, które niech ciągle inspiruje do ofiarnego życia na chwałę Boga i w służbie bliźnim."

W dniach od 9 do 17 września 2014., przedstawiciele naszej parafii (38. Osób), odbyli Pielgrzymkę do Włoch i Watykanu, jako podziękowanie Panu Bogu za dar kanonizacji Jana Pawła II. Parafianie odwiedzili m.in. Sanktuarium Matki Bożej w Loreto, gdzie znajduje się też Cmentarz Żołnierz Polskich (1080. grobów). Nawiedzili Lanciano, gdzie dokonał się cud Eucharystyczny, Manopello, gdzie znajduje się chusta z Obliczem Zmartwychwstałego Pana, San Giovanni Rotondo z grobem świętego O. Pio oraz Rzym, Asyż - miasto Św. Franciszka i Wenecję miasto św. Marka Ewangelisty. W niedzielę 14 września 2014., wzięli udział w modlitwie Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem oraz nawiedzili Groby Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także grób naszego ukochanego papieża - świętego Jana Pawła II.

W środę 29 października 2014 roku w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi, proboszcz Parafii Stoleckiej - Ks. prałat Zbigniew Stefański, w obecności Pani Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Pani Doroty Ryl, podpisali Umowę o przyznanie pomocy na zrealizowanie pozytywnie rozpatrzonego wniosku "Zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez remont dachu i elewacji Kaplicy dworskiej w Niechmirowie". Pomoc finansowa projektu wynosi 500 000 zł., a koszt wspomnianego remontu wyniesie 665 000zł. Pomoc finansowa przydzielona przez Urząd Marszałkowski jest najwyższym wsparciem Parafii Rzymsko-Katolickiej ma terenie Województwa Łódzkiego w roku 2014! Zakończenie remontu kościoła filialnego w Niechmirowie przewidziane jest na koniec maja 2015 roku!

Na łamach strone internetowej bardzo dziękuje za  pomoc w tym historycznym wydarzeniu dla Parafii; przede wszystkim Świętemu Józefowi, który wysłuchał modlitw, dziękuję Maryi - Pani Różańcowej za tę radosną wiadomość u końca nabożeństw różańcowych, a także dziękuję Pani Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z Łodzi - Pani Dorocie Ryl, Wójtowi Gminy Burzenin - Panu Jarosławowi Janiakowi, Pani Monice Chudzia z Gminy Brzeźnio, Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Złoczew Panu Andrzejowi Aleksandrowiczowi, Panu Tadeuszowi Pędziwiatrowi z Parafii Godynice, oraz pozostałym Osobom i Wszystkim Ofiarodawcom, Parafianom i Gościom, którzy przyczynią się do całkowitego zrealizowania tego niezwykłego projektu. Ufam, że kościół w Niechmirowie już nie długo nabierze swego nowego uroku i blasku oraz dostojeństwa, jakie przysługuje każdemu "Domowi modlitwy".

Dnia 7 listopada 2014 roku przystąpiliśmy do prac remontowych naszego kościoła w Niechmirowie. Nasza Parafia musi mieć 165 tys. zł. wkładu własnego w ten remont. Dlatego na łamach strony internetowej zwracam się do wszystkich Parafian i Gości, wszystkich Internautów o wsparcie finansowe. Za dar serca składam serdeczne Bóg zapłać!

W minionym roku 2014 odbyliśmy też parafialne Pielgrzymki; z Dziećmi Rocznicy I Komunii Św. do Sanktuarium MB Licheńskiej. Pielgrzymko-wycieczkę do Leżajska, Kalwarii Pacławskiej i w Bieszczady. Z Młodzieżą - Kandydatami do bierzmowania, wędrowaliśmy w pielgrzymce do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu oraz do Lututowa, aby adorować Krzyż i Ikonę Matki Bożej, symbole Światowych Dni Młodzieży.

Parafia już od ponad 5 lat ma swoją stronę internetową: www.parafiastolec.pl, którą tygodniowo odwiedza ok. 1.200 Internautów.

Obecnie do Parafii należą miejscowości: Biesiec, Broszki, Burdynówka, Cisowa, Dąbrowa Miętka, Doliny, Filipole, Gronów, Gronówek, Jaźwiny, Kamionka, Kolonia Kamionka, Kolonia Niechmirów, Koźliny, Krzyżanka, Lipiny, Łeszczyn, Niechmirów, Pogony, Rokitowiec, Siekanie, Stolec, Stolec-Poduchowny, Wielgie, Wolnica Niechmirowska.

Z Parafii pochodzą: Kapłani: Ks. Kanonik Jan Witkowski, Ks. Prałat Jan Henryk Witkowski, + Ks. Kan. Kazimierz Janik, Ks. Roman Sosin, Ks. Mikołaj Skórecki, który 20 XI 2013 roku wyjechał na misje do Niemiec.

Siostry zakonne: + Siostra Bronisława Motyl ZSNM (1911-1985), + Siostra Kazimiera Woźniak ZSNM (1911-1996, spoczywa w Gdańsku), + Siostra Benigna Motyl ZSNM (1913-1996, spoczywa w Gdańsku), + Siostra Paschalisa Wyrwas ZSNM (zmarła 31 marca 2014 roku i pochowana jest we Włocławku), Siostra Konsumata Wojtczak SAC, Siostra Letancja Cała CSFN, która wyjechała na misje do Kazachstanu (od 11 IX 2013) - Kellerowka; Siostra Małgorzata Szwed, Siostra Olga Saroska ZMBM.

Z Parafii pochodzą też Rodzice Księdza Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka:

+ Stanisław Janiak i + Janina z domu Zmysłowska.

Proboszczem Parafii od 16 marca 2002 roku jest Ks. Prałat Zbigniew Stefański, wyświęcony w Kaliszu 27 maja 1992 roku przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę.

Rezydentem w parafii od 25 czerwca 2013 roku do 27 grudnia 2014 roku był: Ks. Kanonik senior Robert Barbuziński, wyświęcony na kapłana w Poznaniu 26 maja 1977 roku.

Rezydentem Parafii od 2 I 2015 roku będzie (przez 6 miesięcy) ks. Wojciech Ebel.

nr tel. 43/820 13 27, www.parafiastolec.pl

Numer konta Parafii:

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Stolcu, 98-270 Złoczew

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie o/Złoczew

nr: 38 92560004 0044 1122 2000 0010.
Rok  Pański 2014, to czas, w którym realizowany jest nowy program duszpasterski, który rozpoczął się wraz z pierwszą niedzielę Adwentu. Jego hasłem są słowa: „Wierzę w Syna Bożego”. Jest to pierwszy etap szerszego programu na lata 2013-2017, którego celem ma być ożywienie i odnowienie osobistej wiary w Jezusa Chrystusa.

Priorytetami programu na najbliższy rok 2014 jest rozpowszechnianie Biblii i pogłębienie duchowości biblijnej, ewangelizacja, ukazywanie wiernym różnorodności wspólnot parafialnych, katecheza dorosłych przed chrztem dziecka. Ważnym momentem roku duszpasterskiego będzie uroczyste wręczenie Ewangelii św. Marka w każdej parafii, co ma nastąpić w Niedzielę Biblijną.

Głównym tematem tegorocznej kolędy będzie m.in., przygotowanie się na dzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Kanonizacja zwróci naszą uwagę na powołanie do świętości. W ramach przygotowań do kanonizacji, będziemy przeżywać, w dniach od 3 do 4 lutego 2014 roku, Peregrynację Wielkopiątkowego Krzyża Jana Pawła II, który w Wielki Piątek 2005 roku miał w Watykanie bł. Jan Paweł II. Obecnie Wielkopiątkowy krzyż bł. Jana Pawła II, wędruje po Archidiecezji Wrocławskiej (od 13 lutego 2013 do 2 lutego 2014 roku). W drodze z Wrocławia do Rzeszowa za zgodą Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka, krzyż ten na dobę zatrzyma się w naszej parafii. Na uroczystość tę ma przybyć też m.in., całe Seminarium Duchowne z Kalisza wraz z naszym Biskupem Edwardem Janiakiem. Centralnym punktem nawiedzenia parafii przez „wielkopiątkowy krzyż bł. Jana Pawła II”, będzie ADORACJA KRZYŻA.

W Niedzielę Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 roku przeżywać będziemy kanonizację dwóch wielkich papieży: Błogosławionego Jan XXIII i Błogosławionego Jana Pawła II naszego największego Rodaka-Polaka.

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się 2016 roku w Krakowie, w dniach od 4 do 16 maja 2014 roku, do Diecezji Kaliskiej przywieziony zostanie KRZYŻ Młodych, który towarzyszy na ŚDM.

Ze wzgledu na zdrowie (operacja oka) Ksiądz Henryk Kardynał GULBINOWICZ przybedzie do parafii Stoleckiej udzielić sakramentu bierzmowania nie 18 maja, ale przybedzie w niedzielę 15 czerwca 2014., i podczas Mszy Św. o godz.12.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania Młodzieży naszej parafii.

Natomiast w czasie Odpustu Patrona Parafii – Św. Wawrzyńca – 10 sierpnia 2014 roku gościć będziemy Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Seniora Mariana Gołębiewskiego – Metropolitę Wrocławskiego, który przewodniczyć będzie sumie odpustowej i wygłosi kazanie.

Miniony Rok Pański 2013, był szczególnym Rokiem łaski – trwał Rok WIARY, który ogłosił papież Benedykt XVI dnia 11 października 2012 roku, a zamknął Rok Wiary papież Franciszek 24 listopada 2013 roku. W kościele powszechnym z wielkich wydarzeń to śmierć Ks. Józefa Kardynała Glempa (ur. 18 XII 1929., zm. 23 I 2013.), prymas Polski, senior.

Dnia 11 lutego 2013 roku ogłosił swoją rezygnację Papież Benedykt XVI, który zakończył swój pontyfikat 28 lutego 2013 roku o godz.2000. Benedykt XVI od 19 kwietnia 2005 roku był 264. Następcą św. Piotra. Dnia 12 marca 2013 roku rozpoczęło się konklawe 115 Kardynałów. Dnia 13 marca 2013 roku – Habemus papam – wybór kard. Jorge Mario Bergoglio SJ na papieża, który przyjął imię FRANCISZEK. W uroczystość Św. Józefa – Oblubieńca NMP, odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Ojca Św. Franciszka, który m.in., powiedział: „…Bądźmy opiekunami stworzenia,…”.

Dnia 23 marca 2013 miało miejsce pierwsze w historii spotkanie dwóch Papieży w Castel Gandolfo. Obaj papieże m.in., modlili się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Natomiast 2 maja 2013 miało miejsce drugie spotkanie dwóch papieży. Papież Franciszek powitał osobiście swojego poprzednika na Stolicy Apostolskiej, papieża seniora Benedykta, który po 62. dniach pobytu w Castel Gandolfo powrócił na stałe do Watykanu. Ustępując z urzędu Joseph Ratzinger zapowiadał, że resztę życia spędzi jak mnich, w odosobnieniu, na rozmyślaniach i modlitwie. Od tego dnia po raz pierwszy w historii w Watykanie mieszka dwóch papieży. Dnia 2 czerwca 2013 roku odbyła się Adoracja eucharystyczna w bazylice św. Piotra, która jednocześnie odbyła się m.in., w naszej świątyni parafialnej. Dnia 5 lipca 2013roku odbyła się prezentacja encykliki Lumen fidei (światło wiary) w Watykanie. Papież Franciszek określił ten dokument jako „encyklikę na cztery ręce”. „Rozpoczął ją Benedykt XVI, przekazał mnie. Jest to mocny dokument. Otrzymałem tę wielką pracę, jaką on wykonał, i doprowadziłem ją do końca” – powiedział papież. Dnia 13 października 2013 roku Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej. W dniach 26-27.10.2013., w Watykanie odbył się dzień Rodzin w Roku Wiary, pod hasłem: „Rodzino żyj radością wiary!”, spotkało się ponad 100 tys. wiernych z 75 krajów.

Zakończony Rok Wiary to…- „Bez wątpienia wielka eksplozja Franciszka. Ten czas przyniósł i jeszcze długo przynosić będzie niezwykłe owoce, przede wszystkim w podniesieniu naszej wspólnej świadomości wiary. Dziś z perspektywy czasu można powiedzieć że wielkim bodźcem była rezygnacja Benedykta XVI i jednoczesny wybór papieża Franciszka. Nagle zobaczyliśmy bowiem nowe perspektywy wiary nową nadzieję. To było niesamowite”. O. Jan Góra OP.

W minionym Roku 2013 nasza parafia dnia 10 marca 2013 roku , na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych, przeżywała wizytację kanoniczną, która przeprowadził Biskup Kaliski Edward JANIAK. W czasie wizytacji kanonicznej Ks. Biskup Edward spotkał się z Wiernymi w kościele Niechmirowie, na plebani spotkał się z Radą Parafialną. W południe Biskup Kaliski przewodniczył uroczystej sumie w kościele parafialnym w Stolcu, na której ksiądz Proboszcz dokonał sprawozdania duszpasterskiego od czasu ostatniej wizytacji kanoniczej, która odbyła się 6 listopada 2005 roku. Po Mszy Św. Biskup Edward spotkał się z ministrantami w salce, a także z Kapłanami Dekanatu Złoczewskiego. Po południu, w Godzinie Miłosierdzia spotkał się z Wiernymi w kaplicy w Wielgiem.

Dnia 25 czerwca 2013 roku, Biskup Kaliski Edward Janiak, przysłał do naszej wspólnoty jako pomoc w pracy duszpasterskiej – Rezydenta, którym jest Ksiądz Kanonik Senior Robert Barbuziński, dla którego przeprowadzono generalny remont budynku parafialnego (była wikariatka, teraz rezydencja).

Dnia 21 lipca 2013 roku, w pierwszą rocznicę Nominacji na Biskupa Kaliskiego – Ksiądz Biskup Edward Janiak mianował proboszcza parafii Stoleckiej – ks. kanonika Zbigniewa Stefańskiego – prałatem Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu (Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu).

W Odpust Patrona Św. Wawrzyńca dnia 10 sierpnia 2013 roku, gościliśmy Księdza Biskupa Stanisława NAPIERAŁĘ – seniora – I Biskupa Kaliskiego, który przewodniczył uroczystej Mszy Św., wygłosił Słowo Boże i poprowadził procesję eucharystyczną.

Największym wydarzeniem duchowym, organizacyjnym i historycznym były Dożynki Diecezji Kaliskiej, które z woli Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka – naszego „Krajana”, odbyły się w niedzielę 1 września 2013 roku. Nasza Parafia była Gospodarzem tych dożynek, na które przybyły Delegacje z wieńcami żniwnymi z 33 Dekanatów. Przygotowania do Dożynek Diecezjalnych rozpoczęły się już rok temu. W grudniu 2012 roku Ks. proboszcz ustalił program z Biskupem Edwardem. Od wiosny 2013 roku trwały przygotowanie dalsze, a od lipca i sierpnia 2013., bezpośrednie przygotowania do Dożynek. W przygotowanie i przebieg Dożynek Diecezjalnych włączyła się niemalże cała Parafia. Parafianie bardzo zaangażowali się w dekoracje dożynkowe całej parafii, w przygotowanie polskiego jadła (agapa – uczta dożynkowa), przygotowanie miejsca celebry Mszy Św. i koncertu zespołu Golec uOrkiestra i innych zespołów, przygotowanie parkingów, itp.

Dożynki Diecezji Kaliskiej, Gminy Złoczew i naszej Parafii Stoleckiej, odbyły się na Błoniach Stoleckich (2 ha łąki przed kościołem, od strony południowej). W dziękczynieniu za żniwa pomagało bardzo wielu Ludzi dobrej woli, Dobrego serca, którym na łamach strony internetowej, pragnę powiedzieć słowo „Dziękuję!” – Bóg zapłać! za każdy gest dobroci i ofiarnych dłoni i serca oraz za modlitwę!

Uroczystości rozpoczęły się od prezentacji wieńców dożynkowych, które przywieźli delegaci z 33 dekanatów diecezji. Biskup Edward dokonał poświęcenia wieców oraz poświęcenie ponad 50. bochnów chleba wypieczonych z nowego ziarna.

Centrum dziękczynienia Bogu za żniwa była uroczysta Msza Św. sprawowana przez 40 kapłanów pod przewodnictwem Biskupa Edwarda Janiaka, który w czasie kazanie powiedział m.in., „ta ziemia wykarmiła Moich Kochanych Rodziców i Moich Dziadków”. Hasłem dożynek były słowa wybrane przez Biskupa Kaliskiego, a które wypowiedział papież Franciszek: „Bądźmy opiekunami stworzenia”. Uroczystości te były transmitowane przez Radio Rodzina Kalisz oraz telewizję ok24.tv, zobacz: www.radiorodzina.kalisz.pl oraz www.ok.24tv .

Po Mszy Św. odbył się posiłek dożynkowy, który przygotowali Parafianie oraz inni Sponsorzy.

Potem odbył się koncert zespołu GOLEC uORKIESTRA, który w całości sponsorowali Państwo Agnieszka i Andrzej GRZELAK z Sieradza. W koncercie wzięło udział ok. 8 tysięcy ludzi. Było to największe zgromadzenie w historii Parafii Stoleckiej. Po ponad dwu godzinnym koncercie na profesjonalnej scenie wystąpili charytatywnie: Kapela ZŁOCZEWIANIE, Pan Tadeusz Maciejewski na Fletni Pana, zespół EVENT, zespół AMBASADOR z Broszek.

Starostami Dożynek Diecezji Kaliskiej oraz Gminy Złoczew i Parafii Stolec byli nasi Parafianie pracujący w rolnictwie: Państwo: Anna SUFLETA z Łeszczyna oraz Marek KAPICA z Bieśca.

Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w mediach lokalnych i diecezjalnych.

Z racji dobrze przygotowanych dożynek Biskup Kaliski Edward Janiak ofiarował naszej Parafii Stoleckiej nowe złote naczynia liturgiczne: kielich mszalny oraz cyborium (puszka do rozdzielania Komunii św.). Księdzu Biskupowi na łamach Kalendarza parafialnego składamy wielkie Bóg zapłać! za wybranie naszej parafii, z której pochodzą Rodzice Jego Ekscelencji: + Stanisław JANIAK oraz + Janina z domu ZMYSŁOWSKA (zm. 14 czerwca 2013 roku) i za wszelką życzliwość i dobroć Pasterską okazywaną naszej wspólnocie Stoleckiej!

Na łamach strony internetowej dziękuję Wszystkim Moim Kochanym Parafianom, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg uroczystości Dożynek Diecezji Kaliskiej, Dożynek Gminy Złoczew oraz Dożynek Parafialnych. Dziękuję też sponsorom dożynek: Urząd Miasta i Gminy Złoczew z Panią Burmistrz Jadwigą Sobańską; Urząd Gminy Burzenin z Panem Wójtem Jarosławem Janiakiem; Urząd Gminy Ostrówek z Panem Wójtem Ryszardem Turkiem; Lasy Państwowe z Nadleśnictwa Złoczew z Panem Nadleśniczym Edwardem Polakiem; Państwo Agnieszka i Andrzej GRZELAK z Sieradza, którzy w całości ufundowali Koncert zespołu Golec uOrkiestra. Pan Andrzej pochodzi z tej samej wsi, z której pochodzą Rodzice Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka (Łeszczyn). Natomiast Pani Agnieszka pochodzi z naszego dekanatu Złoczewskiego – wieś Czarna.

Dziękuję kolejnym sponsorom: „Borowina” Broszki, Zakład Mięsny Podsiadły Spółka Jawna; Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Złotex” Aleksandrowiczowie, Chojnaccy; Pani Janinie Zalewskiej ze Złoczewa, która pochodzi z Broszek, Firma Polflak z Burzenina – Dorota i Marek Markowscy; Firma Remontowo-Budowlana „Chojnaccy” z Broszek; Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie; Szwagrzak, Ubojnia Zwierząt Rzeźnych w Złoczewie; Firma „Agromech” Aniela i Tomasz Bartosz z Bujnowa, Drukarnia Gal-Druk z Brzeźnia; Piekarnia Cały i Kamas ze Złoczewa, Piekarnia Piotr Wlazły z Burzenina; Państwo Marianna i Józef Spychalscy z Broszek, Górnicza Orkiestra Dęta Kopalni Bełchatów; Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu.

W Roku Pańskim 2013 w naszym kościele parafialnym zamontowano 22 nowe kinkiety oraz drugi nowy żyrandol, który ufundowała Rodzina Państwa Misiaków i Krzyżańskich z Broszek oraz Rodzina Państwa Misiaków z Koła. W świątyni też zamontowaliśmy 3 nowe witraże: witraż Ostania Wieczerza i witraż Herb Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka, ufundowane przez Wiernych Parafii Stolec, witraż Św. Stanisława Kostki – ufundowany przez firmę INCO_ART Marek i Bolesław Szczypińscy z Wrocławia, którzy wykonali 45 witraży w kościele w Stolcu. Przygotowywany jest 46. witraż – witraż Św. Rity. Na cmentarzu parafialnym w Stolcu w sierpniu 2013 roku zamontowano na kaplicy cmentarnej tablicę upamiętniającą spoczywającego na cmentarzu Powstańca Styczniowego śp.+ Napoleon POTOCKI. Także na cmentarzu w październiku 2013 roku założono kolejny fragment nowego chodnika oraz odnowiono groby i założono nowy, granitowy chodnik przy Grobach Kapłanów – Pasterzy Stoleckich. Przy kaplicy w Wielgiem naprawiono oraz odnowiono cały parkan. Rozpoczęto też procedurę pozyskania finansowego wsparcia, generalnego remontu kościoła w Niechmirowie.

W roku 2013 m.in., odbyły się jak co roku Parafialne Pielgrzymki: na Jasną Górę do Częstochowy ( Dzieci I Komunii Św. i dorośli Parafianie), do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu ( Dzieci Rocznicy I Komunii Św. i dorośli Parafianie); pielgrzymko-wycieczka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki oraz do Wigier i Warszawy. Dnia 17 czerwca 2013 roku udaliśmy się autokarem na pogrzeb Mamy Biskupa Kaliskiego Edwarda: śp.+ Janina JANIAK z domu Zmysłowska. Natomiast 7 września 2013 roku wzięliśmy udział w uroczystości papieskiej koronacji Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej koło Bralina. Dnia 14 grudnia 2014 roku udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej w Sulistrowiczkach koło Ślęży oraz do Wrocławia m.in., do Opery Wrocławskiej.

Parafia ma swoją stronę internetową: www.parafiastolec.pl

Obecnie do Parafii należą miejscowości: Biesiec, Broszki, Burdynówka, Cisowa, Dąbrowa Miętka, Doliny, Filipole, Gronów, Gronówek, Jaźwiny, Kamionka, Kolonia Kamionka, Kolonia Niechmirów, Koźliny, Krzyżanka, Lipiny, Łeszczyn, Niechmirów, Pogony, Rokitowiec, Siekanie, Stolec, Stolec-Poduchowny, Wielgie, Wolnica Niechmirowska.

Z Parafii pochodzą: Kapłani: Ks. Kanonik Jan Witkowski, Ks. Prałat Jan Henryk Witkowski, + Ks. Kan. Kazimierz Janik, Ks. Roman Sosin, Ks. Mikołaj Skórecki, który 20 XI 2013 roku wyjechał na misje do Niemiec.

Siostry zakonne: + Siostra Bronisława Motyl ZSNM (1911-1985), + Siostra Kazimiera Woźniak ZSNM (1911-1996, spoczywa w Gdańsku), + Siostra Benigna Motyl ZSNM (1913-1996, spoczywa w Gdańsku), Siostra Paschalisa Wyrwas ZSNM (ur.1917., żyje do dziś we Włocławku), Siostra Konsumata Wojtczak SAC, Siostra Letancja Cała CSFN, która 2 września 2013 roku wyjechała na misje do Kazachstanu - Kellerowka; Siostra Małgorzata Szwed, Siostra Olga Saroska ZMBM.

Rodzice Księdza Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka:

+ Stanisław Janiak i + Janina z domu Zmysłowska (zmarła 14 VI 2013 roku).

Proboszczem Parafii od 16 marca 2002 roku jest Ks. Prałat Zbigniew Stefański, wyświęcony w Kaliszu 27 maja 1992 roku przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę.

Rezydent w parafii od 25 czerwca 2013 roku: Ks. Kanonik senior Robert Barbuziński, wyświęcony na kapłana w Poznaniu 26 maja 1977 roku.

nr tel. 43/820 13 27, www.parafiastolec.pl

Numer konta Parafii:

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Stolcu, 98-270 Złoczew

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie o/Złoczew

nr: 38 92560004 0044 1122 2000 0010.

lub:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Stolcu:

Bank Pekao S.A. o/Sieradz nr: 07 12403275 1111 0000 2912 6992.


„Dom to nie cztery ściany i komin, ale wspólnota ludzi, których łączą nie ściany, lecz Miłość”.

W Roku Pańskim 2011, w kościele parafialnym, kontynuowano dzieło montażu witraży, zamontowano 8 nowych witraży: witraż „tryptyk Miłosierdzie Boże” (10m2); tzn., witraż Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu ufam Tobie”, witraż Św. Faustyny Kowalskiej, Apostołki Bożego Miłosierdzia i witraż Bł. Ks. Michała Sopoćki, spowiednika Św. Faustyny. Fundatorem tryptyku jest Ks. Biskup Edward Janiak z Wrocławia. W czerwcu 2011 roku zamontowano witraż św. Zofii, który ufundowali Państwo Halina i Marek Niciejewscy z synami z Wielgiego. W sierpniu 2011 roku zamontowano witraż Św. Maksymiliana Marii Kolbego, ufundowany przez Panią Janinę Zalewską z Rodziną, która pochodzi z Broszek oraz witraż Św. Brata Alberta Chmielowskiego ufundowany przez Ks. Mikołaja Skóreckiego, który pochodzi z Parafii Stolec. W listopadzie 2011 roku zamontowano witraż Matki Bożej Karmiącej ufundowany przez Państwo Halinę i Andrzeja Aleksandrowiczów z Broszek oraz witraż Św. Kingi ufundowany przez Państwo Izabelę i Pawła Chojnackich z Broszek.

Witraże wykonała Pracownia Witraży INKO-ART Marek i Bolesław Szczypińscy z Wrocławia. W sumie wszystkich witraży jest już 27, a okien w kościele jest aż 47; wszystkie okna są już zarezerwowane przez kolejnych Ofiarodawców. W roku 2012 dzieło montażu witraży będzie kontynuowane.

W roku 2011 zakończono remont generalny z budową i rozbudową Plebani, która powstała w 1902 roku. Prace rozpoczęto 24.06.2008 roku, a ukończono 24.06.2011 roku. Wiosną 2011 roku wykonano elewację zewnętrzną, na schodach wejściowych do plebani zamontowano płytki granitowe oraz metalowe barierki.

Parafianie bardzo ofiarnie pomagali przy budowie i przy pracach wykończeniowych. Przy pracach budowlanych w czasie rozbiórki i budowy plebani pomagało bezinteresownie 900 Parafian oraz wiele Rodzin składało i dalej składa dodatkowe ofiary, którym na łamach strony internetowej, pragnę powiedzieć: Bóg zapłać! Wam Kochani Parafianie oraz inni Ofiarodawcy!

W Roku Pańskim 2011, podczas Odpustu Św. Wawrzyńca gościliśmy Biskupa Kaliskiego Stanisława NAPIERAŁĘ, który podczas sumy odpustowej 14 sierpnia 2011., m.in., dokonał uroczystego poświęcenia 16 witraży, poświecił nową plebanię oraz ustanowił Proboszcza Parafii Stolec ks. Zbigniewa Stefańskiego - Kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Św. Józefa w Kaliszu.

W niedzielę 25 września 2011 roku Parafia zorganizowała I Parafialny Festyn Rodzinny (bezalkoholowy), na który przybili bardzo licznie Parafianie i Goście.

W roku 2011 m.in., odbyły się jak co roku Parafialne Pielgrzymki: na Jasną Górę do Częstochowy ( Dzieci I Komunii Św. i dorośli Parafianie), do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu ( Dzieci Rocznicy I Komunii Św. i dorośli Parafianie), pielgrzymko-wycieczka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach, do Wieliczki i Zakopanego. Dnia 29 października 2011 roku na zakończenie Nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Kaliskiej odbyła się w pielgrzymka dziękczynna do Kalisza.

 

 

 

Pierwsza wzmianka o Parafii Stolec to rok 1449, a ówczesnym proboszczem był ks. Bogusław. Kościół ufundowała miejscowa rodzina szlachecka – Wierusz. Patronem świątyni został wybrany Św. Wawrzyniec, diakon, męczennik (+10.08.258 r.) Obecna świątynia jest trzecim kościołem. Poprzednie były drewniane. W roku 1768 wybudowano świątynię, którą ufundował Filip Szaniawski, starosta Bolesławiecki, dziedzic Stolca. Przy kościele z 1768 roku wzniesiono kaplicę murowaną z grobami rodzinnymi dziedziców z Niechmirowa – Olszowskich. Walerian Olszowski, który jest pochowany w Stolcu był m.in., ojcem Prymasa Polski Andrzeja Olszowskiego(1621-1677). Ten zaś m.in., koronował na Wawelu króla Polski Jana III Sobieskiego ( 2.02.1676 r.). Po śmierci ojca – Waleriana, Andrzej Olszowski – Prymas Polski ufundował mu nagrobek w kościele Św. Wawrzyńca w Stolcu, grób rodzinny na cmentarzu parafialnym w Stolcu oraz ufundował Kaplicę Królewską w Gdańsku. Na cmentarzu powstała w 1833 roku kaplica bł. Salomei, zbudowana przez Teodora Psarskiego, dziedzica dóbr Wielgie. Kaplica cmentarna w 2005 roku przeszła generalny remont, wstawiono do niej sarkofag-chłodnię, aby przechowywać ciała Zmarłych na dzień ich pogrzebu. Natomiast w roku 2009 nad wejściem do kaplicy zamontowano płaskorzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego. Na Cmentarzu Parafialnym w 2002 roku został założony chodnik z kostki betonowej, w 2003 roku został rozwiązany problem z drzewami zagrażającymi bezpieczeństwu wiernych i grobom zmarłych. Przy pracach tych pomagało przez 40 dni – 400 Parafian.

Obecna świątynia parafialna była budowana w latach 1912-1925, przez ks. Kan. Mikołaja Rełkowskiego i Parafian. Kościół był konsekrowany 25 września 1932 roku przez Ordynariusza Włocławskiego – księdza biskupa Karola Radońskiego. Świątynia jest murowana, neogotycka. Do wyposażenia kościoła należą: Ołtarz główny późnobarokowy z 1779 roku ( z poprzedniego kościoła drewnianego), obrazy: męczeństwo Św. Wawrzyńca z XVIII wieku, Matki Boskiej z XVIII wieku i obraz Św. Walentego z XVIII wieku. Obraz Błogosławionego Wincentego Kadłubka z XIX wieku autorstwa Aleksandra Lessera (1818-1884), warszawskiego malarza pochodzenia żydowskiego, wykształconego głównie w Monachium.

Kościół parafialny w Stolcu w 1997 roku został pokryty nowym dachem (blachodachówka), w 2001 roku został pomalowany, w 2002 roku w kościele zostało założone nowe nagłośnienie, w 2003 roku, zostały odnowione pozłocone wszystkie naczynia liturgiczne i został wyprostowany krzyż na wieży głównej świątyni. Od 2004 roku kościół parafialny w nocy oświetla na zewnątrz 19 reflektorów, w 2005 roku, wstawiono do świątyni 54 nowe ławki dębowe, a od 2006 roku kościół w Stolcu i kościół filialny w Niechmirowie jest ogrzewany metodą halogenowo-kwarcową. W roku 2008 Parafia przeżywała Misje Miłosierdzia Bożego (12-19 kwietnia 2008 roku), podczas których Parafię nawiedził Obraz Jezusa Miłosiernego. Dnia 10 sierpnia 2008 roku, podczas Odpustu Św. Wawrzyńca, po raz pierwszy w historii Parafia gościła Kardynała – Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza z Wrocławia, który m.in., poświęcił kapliczkę Św. Wawrzyńca oraz Dąb Jana Pawła II. Od grudnia 2008 roku w oknach kościoła parafialnego rozpoczęły się prace montażu nowych witraży. W grudniu 2008 roku w kościele parafialnym zostały zamontowane dwa pierwsze okna witraże, przedstawiające wizerunek NMP Niepokalanej i Św. Wawrzyńca, a w kwietniu 2009 roku, zamontowano kolejne dwa witraże: Św. Józefa, Opiekuna Zbawiciela i Św. Walentego. Te cztery witraże ufundował Ks. Biskup Edward Janiak z Wrocławia, którego Rodzice pochodzą z Parafii Stolec. W maju 2009 roku, Rodzice Dzieci I Komunii Św., ufundowali witraż Błogosławionej Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki dzieci i młodzieży. Natomiast w październiku 2009 roku, w rozecie nad wejściem do kościoła zamontowano największy witraż (7m2): Sługi Bożego Jana Pawła II z napisem: „Otwórzcie Drzwi Chrystusowi”. Witraż ten ufundowała Rodzina Misiaków i Krzyżańskich z Broszek oraz Rodzina Misiaków z Koła. Także w październiku 2009 roku zamontowano witraż Św. Floriana – Patrona Strażaków, ufundowany przez Druhów Strażaków OSP Broszki, OSP Kamionka, OSP Łeszczyn, OSP Niechmirów, OSP Stolec i OSP Wielgie. W listopadzie natomiast zamontowano witraż Św. Krzysztofa – Patrona Kierowców, ufundowany przez Marka i Kamilę Kapiców oraz Halinę Kapicę z Bieśca. Zamontowano również witraż Św. Jana Marii Vianneya – Patrona Kapłanów, ufundowany przez Proboszcza Parafii Stolec.

Dnia 22 listopada 2009 roku Parafia Stolec obchodziła Jubileusz 560-lecia istnienia. Uroczystościom przewodniczył Biskup Kaliski Stanisław NAPIERAŁA który poświęcił 9 witraży. Podczas kazania Biskup Stanisław powiedział m.in., „…ta okazała i piękna świątynia w Stolcu, czekała ponad 80 lat na witraże! To piękne i wielkie dzieło. Witraże dodają świątyni uroku i splendoru. Mają pomagać nam w modlitwie i w stawaniu się świętymi!”

 

W Roku Pańskim 2010, w kościele parafialnym, kontynuowano dzieło montażu witraży, zamontowano 10 nowych witraży: witraż Św. Barbary – Patronki Górników, który ufundowała Rodzina Kołodziejczyków z Zabrza; witraż Św. Izydora – Patrona Rolników, ufundowany przez Spółdzielnię Dostawców Mleka w Wieluniu. W kwietniu 2010 zamontowano witraż Św. Kazimierza – ufundowany przez Rodzinę Ciachów oraz witraż Św. Rodziny – ufundowany przez Jana i Barbarę Świętczak z Broszek. W maju 2010, przed beatyfikacją, zamontowano witraż Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana, męczennika – Patrona naszych trudnych czasów, który ufundowali mieszkańcy Sołectwa Broszki. W czerwcu 2010, w nawie głównej świątyni, zamontowano witraż Św. Piotra – Rybaka, ufundowany przez Jerzego Pieniążka z Niechmirowa i Piotra Nowaka z Widawy. W lipcu 2010 roku, też w nawie głównej, zamontowano witraż Św. Cecylii – Patronki muzyki kościelnej ufundowany przez Organistów: Leszka Królewicza ze Stolca i Andrzeja Maciejewskiego z Niechmirowa oraz członków Chóru Parafialnego. W październiku 2010 zamontowano witraż Św. Elżbiety Węgierskiej – Patronki Rodzin, ufundowany przez Elżbietę i Jerzego Chudy z Wielgiego. W grudniu 2010 wykonano dwa witraże: witraż Św. Łukasza – Patrona Lekarzy, ufundowany przez Piotra Janika z Rodziną z Łodzi oraz witraż Matki Bożej Królowej Pszczół – Patronki Pszczelarzy, ufundowany przez Rodzinę Janików z Dąbrowy Miętkiej.

Witraże wykonała Pracownia Witraży INKO-ART Marek Szczypiński z Wrocławia. W roku 2011 będą dalej montowane kolejne witraże, (w sumie wszystkich okien jest 40).

W roku 2010 kontynuowano remont generalny z budową i rozbudową Plebani, która powstała w 1902 roku. Prace rozpoczęto 24.06.2008 roku. W roku 2010, w czasie prac wykończeniowych budynku plebani, m.in., założono gładź gipsową, wewnątrz założono terakotę, podłogi i panele, drzwi wewnętrzne. Wnętrze plebani pomalowano. Dnia 1 maja 2010, w święto Św. Józefa – Patrona Ludzi pracy, budynek plebani z nową kancelarią parafialną zaczął już funkcjonować. W sierpniu i wrześniu 2010, budynek plebani, został na zewnątrz ocieplony styropianem, założono nowe parapety okienne. Dekarze wykonali tzw. „podbitkę” dachu – prace wykończeniowe dachu.

Na wiosnę 2011 roku na zewnątrz budynku plebani zostanie założona terakota na schodach i tynk szlachetny na ścianach oraz zostanie uporządkowane obejście wokół plebani.

Parafianie bardzo ofiarnie pomagali przy budowie i przy pracach wykończeniowych. Przy pracach budowlanych w czasie rozbiórki i budowy plebani pomagało bezinteresownie (przez dwa lata) 900 Parafian oraz wiele Rodzin składało i dalej składa dodatkowe ofiary, którym na łamach strony internetowej, pragnę powiedzieć: Bóg zapłać! Wam Kochani Parafianie! W czerwcu 2011 roku, plebania zostanie uroczyście poświęcona przez Biskupa Kaliskiego – Stanisława Napierałę, który bardzo pragnie Nam wszystkim podziękować!

Ks. Biskup Kaliski Stanisław NAPIERAŁA, w roku 2011 będzie przeżywać 50-lecie kapłaństwa, o którym pamiętajmy w modlitwie oraz Dostojnemu Jubilatowi na łamach strony internetowej, już teraz życzymy Obfitości łask za wstawiennictwem Św. Józefa Kaliskiego i Maryi, która wędruje w Cudownym Wizerunku po wszystkich Parafiach naszej Diecezji Kaliskiej! Szczęść Boże!

 

W Roku Pańskim 2010., najważniejszym wydarzeniem duchowym w życiu parafii była Peregrynacja Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Nawiedzenie naszej wspólnoty przez Panią Jasnogórską w cudownym Wizerunku Nawiedzenia rozpoczęło się 10 listopada, a zakończyło się 11 listopada 2010. (pierwsze Nawiedzenie odbyło się 35 lat temu: 11-12.03.1975 roku). Maryja przybyła w cudownym Obrazie Jasnogórskim do każdego z nas, do każdej Rodziny, aby umocnić nas w Wierze, Nadziei i Miłości! Parafianie przygotowali się do tego wydarzenia przez otrzymanie programu Misji i Nawiedzenia, przez bardzo liczny udział w Misjach Nawiedzenia, które prowadził O. Jerzy Mac – paulin. Przez liczy udział w spowiedzi św. misyjnej. Wyrazem miłości wszystkich Parafian do Matki Bożej było udekorowanie całej trasy przejazdu Obrazu Nawiedzenia oraz dekoracja domów, mieszkań. Na powitanie Obrazu MB Częstochowskiej, prócz wielkiej rzeszy Wiernych i wszystkich Kapłanów z Dekanatu Złoczewskiego, przybył Biskup Kaliski – Stanisław NAPIERAŁA, który podczas kazania, mówił m.in., jak cały świat przyrody, nawet mgła, gwiazdy, księżyc z planetą Wenus – witają Matkę naszego Pana Jezusa Chrystusa w Stolcu. Ks. Biskup Stanisław zwrócił uwagę, że Maryja przybywa do nas 10 i 11 listopada. To dla człowieka wierzącego nie jest przypadkowe. W naszej Ojczyźnie 10 listopada przypada 7 miesiąc od Katastrofy Smoleńskiej w której zginął Prezydent Polski i 95 wielkich Polaków. To czas, aby jako Polacy, nie dzielić się, ale by w Polsce wspólnie budować. Biskup Stanisław zwrócił uwagę, że Maryja przychodzi w przededniu święta Niepodległości Polski, to znaczy, że mamy troszczyć się o naszą Ojczyznę. Nasz Biskup przypomniał nam, że Maryja jest naszą Orędowniczką i Pośredniczką u Boga. Maryja jest przestrzenią, którą Bóg wypełnia. A zakończył słowami modlitwy prośby: „Maryjo, tym ludziom, którzy Cię tu tak kochają, daj odczuć swoją Miłość, swoje Orędownictwo, swoje Pośrednictwo. Maryjo, ucałuj ich wszystkich!”

W godzinie Apelu Jasnogórskiego, przed cudownym Obraz Czarnej Madonny zebrali się wierni czciciele Maryi, a potem Młodzież prowadziła piękne czuwanie modlitewne.

O północy odbyła się Pasterka Maryjna, na którą oprócz wielkiej rzeszy wiernych przybył Ks. Biskup Edward JANIAK z Wrocławia oraz Kapłani pochodzący z naszej Parafii, aby dziękować Bogu za powołania kapłańskie, zakonne i modlić się o nowe powołania do Służby Bożej. Biskup Edward przewodnicząc celebrze Mszy Św. wygłosił kazanie, w którym m.in., mówił o wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym Nawiedzenia. Przybliżył genezę i cele Peregrynacji Cudownego Wizerunku Nawiedzania.

W ciągu nocy przy udziale Strażaków, pełniących wartę przy Matce Boże, odbyło się czuwanie nocne, w którym wzięli przedstawiciele wszystkich miejscowości Parafii i liczni goście. W ciągu dnia przy cudownym Obrazie, czuwali Chorzy, którym udzielono sakramentu namaszczenia chorych, Młodzież, Rodzice z Dziećmi, którym udzielono specjalnego błogosławieństwa. W pożegnaniu cudownego Wizerunku wzięła udział cała Parafia, gdzie Proboszcz dokonał Aktu zawierzenia Parafii Matce Bożej, a Wiernym na pamiątkę Nawiedzenia poświęcono Obrazy do mieszkań, domów. O. Hieronim – paulin, kustosz Obrazu Nawiedzenia, poświęcił mały Obraz Nawiedzenia, przez dotknięcie cudownego Wizerunku Matki Bożej. Mały Obraz Nawiedzenia od I Niedzieli Adwentu, to jest od 28 listopada 2010 roku, nawiedza każdą Rodzinę w Parafii!

Peregrynacja Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego zakończy się w naszej Diecezji Kaliskiej 23 października 2011 roku, nawiedzając katedrę kaliską.

 

Natomiast 28 maja 2010., gościliśmy w Parafii Ks. Biskupa Teofila WILSKIEGO – biskupa pomocniczego Diecezji kaliskiej, który przeżywając swój złoty jubileusz kapłaństwa udzielił sakramentu bierzmowania Młodzieży naszej parafii, aby Duch Święty, umocnił u młodych Parafian wiarę w Jezusa Chrystusa, by wiarą na co dzień żyli, według niej postępowali oraz jej bronili. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej otrzymało 77 osób.Obecnie do Parafii należą miejscowości: Biesiec, Broszki, Burdynówka, Cisowa, Dąbrowa Miętka, Doliny, Filipole, Gronów, Gronówek, Jaźwiny, Kamionka, Kolonia Kamionka, Kolonia Niechmirów, Koźliny, Krzyżanka, Lipiny, Łeszczyn, Niechmirów, Pogony, Rokitowiec, Siekanie, Stolec, Wielgie, Wolnica Niechmirowska.

Z Parafii pochodzą: Kapłani: Ks. Kan. Jan Witkowski, Ks. Kan. Jan Henryk Witkowski, + Ks. Kan. Kazimierz Janik, Ks. Roman Sosin, Ks. Mikołaj Skórecki. Siostry zakonne: + S.Bronisława Motyl ZSNM (1911-1985), + S.Benigna Motyl ZSNM (1913-1996), S.Paschalisa Wyrwas ZSNM (ur.1917., żyje do dziś we Włocławku), Siostra Konsumata Wojtczak SAC, Siostra Letancja Cała CSFN, S. Małgorzata Szwed, S. Olga Saroska ZMBM.

Rodzice Księdza Biskupa Edwarda Janiaka z Wrocławia.