Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Stolcu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
E-mail Print PDF


Parafia Św. Wawrzyńca w Stolcu    
565.lecie istnienia Parafii Św. Wawrzyńca w Stolcu (1449-2014)
Stolec 22; 98-270 Złoczew; tel. 043/ 820 13 27


====================================================


AKT POŚWIĘCENIA

NIEPOKALANEMU SERCU

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

25 marca 2022., godz.17.00

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas  do Jezusa, Księcia Pokoju.

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych.  Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie                  i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich                  i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.

Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu.             W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.

Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.

Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.

Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.

Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.

Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.

Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.

Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.

Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matka Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy                z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.


 

PLAN SPOTKAŃ KOLĘDOWYCH 2022 W KOŚCIELE o godz.18.00

1. PONIEDZIAŁEK 10.01.2022.: GRONÓWEK, GRONÓW, ROKITOWIEC.

2. WTOREK 11.01.2022.: NIECHMIRÓW, KOLONIA NIECHMIRÓW, KAMIONKA, KOLONIA KAMIONKA i WOLNICA NIECHMIROWSKA.

3. CZWARTEK 13.01.2022.: WIELGIE, CISOWA.

4. PIĄTEK 14.01.2022.: BROSZKI, KOLONIA BROSZKI, KOLONIA SIEKANIE, DOLINY, LIPINY, JAŹWINY.

5. PONIEDZIAŁEK 17.01.2022.: ŁESZCZYN i BURDYNÓWKA.

6. WTOREK 18.01.2022.: DĄBROWA MIĘTKA, KOŹLINY, BIESIEC, FILIPOLE i PRZYLEPKA.

7. CZWARTEK: 20.01.2022.: STOLEC POGONY, STOLEC PODUCHOWNY i KRZYŻANKA.

8. PIĄTEK: 21.01.2022. STOLEC za CMENTARZEM, STOLEC NOWA DROGA i STOLEC WIEŚ.

========================================================================================================


Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i tekst „OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA- 7 LISTOPADA 2021. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”


Moi Drodzy w najbliższy wtorek 26 października 2021., nasza parafia przeżywać będzie dzień Wizytacji Kanonicznej, którą przeprowadzi Biskup Kaliski Damian Bryl.

PLAN WIZYTACJI KANONICZNEJ PARAFII ŚW. WAWRZYŃCA

W STOLCU - 26 PAŹDZIERNIKA 2021.


Godz.10.00 - Msza Św. w kościele filialnym w Niechmirowie. Poświęcenie kościoła po generalnym remoncie oraz poświęcenie nowego ołtarza. (sprawozdanie)


Godz.11.30 - Spotkanie Księdza Biskupa z dziećmi i nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu.


Godz.12.15 – Spotkanie Księdza Biskupa z dziećmi i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Broszkach.


Godz.13.00 – Obiad na plebani z rodzicami osób powołanych z parafii.


Godz. 13.30 – Biuro parafialne cz.1


Godz.14.15 – Liturgia Słowa i błogosławieństwo Księdza Biskupa w kaplicy w Wielgiem.


Godz.15.00 - Koronka na cmentarzu z udziałem ks. Biskupa za zmarłych parafian, (procesja z trzema stacjami; rozpoczęcie przy krzyżu, druga stacja przy grobach żołnierzy Bohaterów Września 1939 roku i zakończenie przed kaplicą cmentarną)


Godz.15.30 – Spotkanie z proboszczem w biurze parafialnym, podpisanie ksiąg, odwiedziny budynków parafialnych i kościoła poza liturgią. cz.2


Godz.16.00 – Spotkanie z zaangażowanymi w życie parafialne:

członkowie rady duszpasterskiej,

Róże Różańcowe,

Przedstawiciele ministrantów i bielanek,

Przedstawiciele Chóru Parafialnego,

Przedstawiciele Parafialnego Zespołu Caritas

Pracownicy Parafialni.


Godz.18.00 – Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa i sprawozdanie kanoniczne księdza proboszcza.


Godz.19.15 – Wspólna kolacja z kapłanami z dekanatu.

 

Zapraszam Wszystkich Parafian i Gości na spotkanie z Biskupem Damianem,

wg. załączonego planu.


================================================================LIST PASTERSKI W ZWIĄZKU Z XVI ZGROMADZENIEM OGÓLNYM SYNODU BISKUPÓW

SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA

List pasterski w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów

Drogie Siostry, drodzy Bracia,

„(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45).

Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu wiary (por. Hbr 4,14) i przez to wyznawanie, tak słowem, jak i stylem życia, ukazywać światu Chrystusa – Sługę. Nie uciekniemy dziś przed podwójnym pytaniem. Najpierw warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na moje życie, mogą zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi, czy raczej widzą tylko kogoś nieustannie zatroskanego o własną pozycję i własne sprawy, ciągle oburzonego na drugich, szczelnie zamkniętego w swoim mikroświecie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie naszych kościelnych wspólnot: Chrystusa pochylonego w służbie najsłabszym, czy zatroskanie o wizerunek instytucji, walkę o zwycięstwo takiej czy innej opcji duszpasterskiej, a nawet politycznej?

Napięcia i spory między uczniami Chrystusa nie są niczym nowym, co dzisiejsza Ewangelia dobitnie ilustruje. Być może jednak obecnie są one jeszcze bardziej gorszące, bo przecież misja Chrystusa już się dopełniła. Otrzymaliśmy już Ducha Świętego. Jego tchnienie może nas doprowadzić do wspólnego rozpoznania woli Bożej. Jak Go słuchamy? Jak wygląda w naszych wspólnotach rozmowa o tym, co dziś Duch Boży mówi do Kościoła? Na ile potrafimy odwrócić wzrok od własnych spraw i dostrzec drugich, z ich potrzebami i doświadczeniami?

Nie powinniśmy uciekać od tych pytań, jeśli chcemy, by Kościół – od małych wspólnot wewnątrz parafii, poprzez same parafie i diecezje, aż po jego wymiar powszechny – podążał drogami wskazanymi przez Ducha Świętego. Nim zabierzemy się za jakiekolwiek reformy, potrzebny jest nam rachunek sumienia z tego, jak ze sobą rozmawiamy, jak nawzajem się słuchamy i jak rozeznajemy wolę Bożą? Nie tylko w sposób osobisty i indywidualny, ale także wspólnotowy.

Tydzień temu papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Synod to narzędzie, którym Kościół posługuje się praktycznie od swoich początków. Apostołowie zbierali się razem, aby podejmować decyzje pod tchnieniem Bożego Ducha (por. Dz15,1-33). Potem przez wiele wieków następcy Apostołów – biskupi –gromadzili się na synodach, by rozeznawać, jaka jest wola Boża względem Kościoła. Przez wieki synody były podstawowym sposobem podejmowania kościelnych decyzji.

Tym razem papież Franciszek pragnie, aby w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. W ten sposób budują Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół, za który są współodpowiedzialni. Samo słowo „synod” oznacza podążanie wspólną drogą. Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna, a wreszcie w 2023 – powszechna. Jednak papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.

W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób razem, duchowni i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej parafii. Czy i jak w Kościele ze sobą rozmawiamy? Jak często spotykamy się, by wspólnie szukać woli Bożej, a gdy już do takiego spotkania dojdzie, to na ile potrafimy cierpliwie słuchać siebie nawzajem, szanując zdanie drugiego? Ile jest w nas odwagi, żeby wypowiadać to, co w sercu rozpoznajemy jako możliwy głos Ducha Świętego? Czy nasze wspólnoty dają nam poczucie bezpieczeństwa, gdy próbujemy wypowiedzieć sprawy trudne? Papież proponuje, żebyśmy się nad tym zastanowili na różnych poziomach organizacji Kościoła, zarówno w nieformalnym gremiach, jak i w ruchach, stowarzyszeniach, parafiach i diecezjach. I jeszcze jedno pytanie, które Ojciec Święty podkreśla szczególnie: czy z naszej rozmowy o Kościele nie wykluczamy tych, których głos łatwo zignorować, bo są z jakiegoś powodu słabsi, zmarginalizowani i mniej obecni w „głównym nurcie” życia Kościoła?

Synodalne podejście musi zachowywać wrażliwość na włączenie do rozmowy wszystkich, nie wiadomo bowiem, przez kogo Duch Święty zechce przemówić. On „wieje kędy chce” (por. J 3,8) i kogokolwiek może wybrać jako swoje narzędzie. Wykluczenie kogoś ze wspólnotowego rozeznania może więc oznaczać pozbawienie się możliwości rozpoznania woli Bożej. Synodalne podejmowanie decyzji nie jest łatwe, bo zakłada, że głos Ducha wychodzący od jednego członka wspólnoty zostanie potem rozpoznany przez pozostałych, w których działa przecież ten sam Duch. Cierpliwość w słuchaniu i gotowość do nawrócenia, czyli nie tylko do zmiany własnych przekonań, ale do przemiany serca, są w takiej wspólnej drodze nieodzowne. Tym właśnie synodalny styl podejmowania decyzji różni się zarówno od władzy absolutnej, gdzie rację ma sprawujący władzę, jak i od demokracji, gdzie zwycięża ten, kto jest w stanie zdobyć choćby minimalną większość. W Kościele rację ma Duch Święty, a wszystkie ludzkie struktury władzy muszą służyć temu, by rozpoznać Jego tchnienie i mu się poddać.

Ten ideał nie jest łatwy do osiągnięcia. W Kościele istnieją – także na mocy prawa – struktury synodalnego rozeznania, jak na przykład parafialne i diecezjalne rady duszpasterskie, rady prezbiterów. Niestety nie zawsze i nie wszędzie są one rzeczywistym doświadczeniem wspólnotowej drogi rozeznania świeckich i duchownych, przełożonych i podwładnych. Nie zawsze i nie wszędzie w Kościele szuka się głosów z peryferii. Nie zawsze i nie wszędzie wysłuchuje się z miłością i szacunkiem ludzi zranionych, odrzucanych, mało znaczących w oczach świata. Proponowany przez Papieża rachunek sumienia z synodalności może nam pomóc w zmierzeniu się z tymi problemami. Ale pomoże tylko wtedy, gdy spróbujemy w naszych wspólnotach – od najmniejszych po największe – szczerze porozmawiać. Tam, gdzie zaufanie zostało z jakiegoś powodu nadszarpnięte, będzie to bardzo trudne. Nie ma jednak lepszego sposobu na odbudowę zaufania, jak spotkanie, bycie razem, cierpliwy dialog, któremu towarzyszy świadomość Bożej obecności.

Realizacja papieskiego zaproszenia do uczestnictwa w synodzie wymaga oczywiście także pewnej organizacji. Chodzi bowiem nie tylko o same spotkania i rozmowy we wspólnotach, choć już one są wielką wartością. Synod ma być też okazją do uświadomienia sobie, gdzie jesteśmy na drodze budowania synodalnej wrażliwości, czyli do wskazania, jakie napotykamy trudności, a jakie mamy dobre praktyki i doświadczenia? Głosy z synodalnego dialogu we wspólnotach lokalnych trzeba będzie zebrać, podsumować, przekazać dalej. Wkrótce zatem parafie powinny otrzymać szczegółowe informacje na temat przebiegu diecezjalnego etapu synodu, który potrwa kilka najbliższych miesięcy.

Nie trzeba jednak czekać na wytyczne organizacyjne, by zacząć rozmawiać. Można zacząć od wspólnot rodzinnych i dialogu małżeńskiego. Można porozmawiać z sąsiadami, czy koleżankami i kolegami z pracy. Można już włączyć pytanie o to, jak wspólnie szukamy woli Bożej,w tematy spotkań wspólnot parafialnych, zakonnych, diecezjalnych. A przede wszystkim można i trzeba w modlitwie osobistej i wspólnotowej wzywać Ducha Świętego, aby towarzyszył swoim tchnieniem wszystkim synodalnym rozmowom. Żeby podpowiadał, jak włączać do dialogu tych, którzy trzymają się z boku, albo którzy zostali zepchnięci na peryferie naszych wspólnot. Żeby otwierał nam serca na to, co mają do powiedzenia inni. Żeby uczył słuchania cierpliwego, empatycznego, wytrwałego oraz mówienia pokornego i odważnego zarazem. Żeby umacniał Kościół w mężnym wyznawaniu wiary (por. Hbr 4,14), czyli w ukazywaniu światu Chrystusa, który „nie przyszedł aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10,45).

„Stajemy przed Tobą Duchu Święty, zgromadzeni w Twoje Imię. Pokaż nam drogę, którą powinniśmy iść i naucz jak nią podążać”! Prosimy o Wasze życzliwe i żywe uczestnictwo w synodzie oraz życzymy wielu dobrych doświadczeń w czasie synodalnych spotkań.

Na wspólną drogę z serca błogosławimy, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!

Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

Warszawa, dnia 7 października 2021 r.

List do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę 17 października 2021 r.

Za zgodność:

+ Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny KEP


LIST PASTERSKI BISKUPA KALISKIEGO DO DIECEZJAN PRZED ZAWIERZENIEM NARODU I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

LIST PASTERSKI BISKUPA KALISKIEGO DO DIECEZJAN PRZED ZAWIERZENIEM NARODU i KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Drodzy Diecezjanie,

Słowa, które dzisiaj słuchamy i rozważamy w liturgii niosą w sobie konkretne wymagania. Ufając jednak, że Słowo Boże jest światłem w wędrówce ku zbawieniu wiecznemu chcemy to słowo przyjąć i konfrontować z nim nasze życie. Pan nasz w Ewangelii, podobnie jak w pierwszym czytaniu, zaprasza nas do pokory w patrzeniu na tych, którzy znaleźli się poza naszym kręgiem kulturowym, czy religijnym. Oni także mogą być narzędziami w ręku Boga. Nadto Chrystus wymaga, aby jego uczniowie, czyli my wszyscy, byli jednoznaczni w unikaniu wszelkich okazji do grzechu. W tym duchu Święty Jakub mocno akcentuje niebezpieczeństwo bogactwa, które może zaślepić na Boga, ale także na drugiego człowieka. Słuchając tych słów prośmy pokornie o Bożą łaskę, abyśmy w wierności Jezusowi podejmowali drogę nawrócenia i przemiany.

Chrystus nasz Pan wiele razy obiecał swoim uczniom, że będzie z nimi, że będzie wspierał, umacniał i błogosławił. Ufamy, że Dobry Bóg jest także z nami dzisiaj, gdy mierzymy się z Jego Słowem chcąc je podjąć, jednocześnie doświadczając ludzkich ograniczeń. Ufamy, że jest blisko nas, gdy dziś mierzymy się też z różnymi niełatwymi doświadczeniami współczesnych czasów, od pandemii, po zło i grzech w naszych rodzinach i wspólnotach. Wielką pociechą i umocnieniem są nasi święci patronowie. Jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, że naszej diecezji patronuje Święty Józef, szczególny i przemożny Opiekun.

Święty Józef został obdarowany w dziele zbawienia jedyną i niepowtarzalną łaską. Bóg postanowił, aby dzięki małżeństwu z Maryją, stał się Opiekunem Zbawiciela. Wierzymy, że to szczególne zadanie Opiekuna Świętej Rodziny rozciąga się także na wspólnotę Kościoła. Ufając w tę niezwykłą opiekę św. Józefa, wierni często zwracają się do niego w momentach szczególnie trudnych. W tym duchu, w środku pandemii papież Franciszek ogłosił 8 grudnia 2020 roku Rok Świętego Józefa. Zmobilizowany tym zaproszeniem Ojca Świętego cały Kościół woła w tym czasie do Świętego Patrona. Wołamy w rodzinach, w parafiach, szczególnie 19. dnia każdego miesiąca, we wspólnotach, ale także w osobistych modlitwach. Szczególnym miejscem przyzywania wstawiennictwa św. Józefa jest nasze kaliskie, narodowe sanktuarium. Mimo trudnego czasu modli się w nim bardzo dużo osób z różnych stron naszej Ojczyzny.

Drodzy,

Szczególnym momentem trwającego Roku Świętego Józefa będzie zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce Opiekunowi Zbawiciela, którego dokonamy 7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Pragniemy, aby w tym trudnym z różnych względów czasie, św. Józef opiekował się nami. Chcemy Go zaprosić do naszego życia osobistego, naszych rodzin, Ojczyzny i Kościoła w Polsce. Chcemy także prosić, żeby św. Józef był naszym przewodnikiem. On, będąc otwarty na Boże działanie, potrafił rozpoznawać wolę Bożą oraz umiał za tym, co rozeznał jako Boże wezwanie, wielkodusznie pójść, mimo że nie zawsze było to dla Niego łatwe. Pragniemy, aby i dziś towarzyszył nam w rozeznawaniu, czego Pan Bóg od nas oczekuje.

Zawierzenie to wymaga od nas przede wszystkim ducha wiary, duchowego otwarcia i dyspozycyjności. Przez ten akt, przywołujący wstawiennictwa i opieki św. Józefa, wielkiego orędownika, zobowiązujemy się, że na wszystko, co się dzieje w naszym życiu osobistym, rodzinnym i w życiu naszej Ojczyzny będziemy spoglądać w duchu wiary.

Zawierzenie św. Józefowi wymaga nadto otwarcia serca na współpracę z Bożą łaską, wielkodusznej dyspozycyjności wobec Pana Boga i wobec tego, czego On od nas oczekuje, co nam wskazuje choćby poprzez nasze życiowe powołanie. Św. Józef uczy nas takiej otwartości i gotowości przyjęcia woli Bożej, choć czasami jest ona bardzo wymagająca i przekreślająca nasze pomysły i plany. Pragniemy też, jak nasz Patron, być wiernymi Bogu, poprzez życie zgodne z Ewangelią.

Do tak wielkiego wydarzenia chcemy się należycie przygotować. Mają temu służyć rekolekcje, które odbędą się w Kaliszu. Począwszy od niedzieli, 3 października zaproszeni goście będą głosić katechezy poświęcone św. Józefowi oraz przewodniczyć modlitwie w narodowym sanktuarium.

Zapraszam wszystkich Diecezjan, aby w miarę swoich możliwości czasowych uczestniczyli w wybranych przez siebie punktach programu rekolekcyjnego. Na każdy dzień rekolekcji chcę szczególnie zaprosić konkretne grupy wiernych. Wszystkich pozostających w swoich domach, zachęcam, aby przeżyli ten błogosławiony czas korzystając z licznych transmisji w mediach: w Telewizji Trwam, Radiu Maryja oraz w Radiu Rodzina i Telewizji Internetowej Dom Józefa.

Proszę Was, abyście zatroszczyli się o osobiste przygotowanie do zawierzenia poprzez spowiedź i modlitwę. Proszę, aby we wszystkich parafiach naszej diecezji zadbano o odpowiednie zaakcentowanie tego wielkiego wydarzenia.

Rekolekcje i inne działania podejmowane na poziomie diecezjalnym i parafialnym mają nas doprowadzić do najważniejszego momentu, jakim będzie Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi podczas uroczystej Mszy św. w czwartek, 7 października w kaliskim narodowym sanktuarium. Eucharystii z udziałem pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce przewodniczyć będzie ks. abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański.

Niech Zawierzenie Narodu i Kościoła w Polsce naszemu wielkiemu Patronowi, św. Józefowi przyniesie błogosławione owoce w życiu każdego z nas. Niech będzie dla nas krokiem naprzód w kierunku Nieba, do którego zmierzamy pośród radości i trosk!

Na ten – jak wierzę – święty czas dany nam od Pana, udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa, raz jeszcze przyzywając orędownictwa Patriarchy z Nazaretu, słowami pieśni skomponowanej na Rok Jemu poświęcony; „O Józefie, Opiekunie Pańskiego wcielenia, bądź nam światłem, Kościół prowadź do czasu spełnienia!”


Damian Bryl

Biskup Kaliski


Kalisz, dnia 21 września 2021 roku

Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

L.dz. 2110/2021

 

 

 

DEKRET

Wobec poprawiającej się sytuacji zagrożenia związanej ze stanem pandemii niniejszym, zgodnie z kan. 87 § 1 KPK, odwołuję z dniem 19 czerwca 2021 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane udzieloną dekretem z dnia 12 lutego br., l.dz. 388/2021.

Jednocześnie przypominam, że w niedzielę i inne dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. Każdy czyni temu zadość, jeśli bierze udział we Mszy św. gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, w sam dzień świąteczny lub też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1247 - 1248 KPK).

Zachęcam osoby korzystające dotychczas z dyspensy do odnowienia więzi z Chrystusem obecnym w Najświętszej Eucharystii poprzez regularny udział we Mszy św. niedzielnej i przyjmowanie Komunii Świętej.

bp Damian Bryl Biskup Kaliski

Kalisz, dnia 17 czerwca 2021 roku

====================================================================================================

 

 

===============================================================================================================


OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

Doktor Zbigniew JANISZEWSKI – internista

oraz

Doktor Mariola PAWIK-SŁABA – pediatra

ZAPRASZAJĄ wszystkich PACJENTÓW do nowo otwartej przychodni

POZ CENTRUM MEDYCZNO- REHABILITACYJNEGO MedicLife

na ulicy WIELUŃSKA 1A w budynku przy straży pożarnej

(budynek po dawnym SEDAL – u).

W centrum medyczno-rehabilitacyjnym oferujemy dla pacjentów badania,

diagnostykę laboratoryjną na NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

oraz diagnostykę laboratoryjną i mikrobiologiczną prywatną (punkt poboru krwi)

oraz najlepszych lekarzy specjalistów.

Kontakt 787-113-084

 

Przychodnia przy ulicy Kościelnej ZAMKNIĘTA!

======================================================================================================


 

LIST BISKUPA KALISKIEGO DO DIECEZJAN

 

List Biskupa Kaliskiego do Diecezjan

Drodzy,

25 stycznia br. ogłoszono, że papież Franciszek mianował mnie biskupem kaliskim, zaś 11 lutego podjąłem ten obowiązek. Rozpoczynam tę misję w duchu wiary. Wierzę, że Jezus Chrystus, nasz Pan, dzięki działaniu Ducha Świętego jest obecny w swoim Kościele i powołuje w nim niektórych do szczególnej służby wspólnocie. On ustanawia pasterzy, aby troszczyli się o kościelną wspólnotę, aby ją prowadzili i strzegli, On też powołując do jakiejś misji, daje także siły i umiejętności, aby ją podjąć. Nominacja przypada w roku poświęconym Świętemu Józefowi, ufam że ten, który jest w szczególny sposób obecny w życiu Diecezji Kaliskiej, będzie mi przewodnikiem i wspomożycielem.

U początku mojej posługi wśród Was, Drodzy i Szanowni Diecezjanie, chciałbym wszystkich razem i każdego z osobna pozdrowić: wszystkich kapłanów, siostry, ojców i braci zakonnych, świeckich konsekrowanych oraz wszystkie rodziny, a także żyjących samotnie, czyli wszystkich, którzy razem tworzą część Kościoła, którą nazywamy diecezją kaliską.

Dziedzictwo

Podejmując misję pasterza wspólnoty diecezji kaliskiej, świadomy jestem pięknego i godnego dziedzictwa, które ta społeczność niesie, mimo młodego wieku. Chciałbym wyrazić mój szacunek i poważanie wobec drogi wiary, którą przeszliście oraz wszystkich dobrych i szlachetnych działań, które podejmowaliście od początków istnienia diecezji. Pragnę to dziedzictwo poznać poprzez spotkania i rozmowy z Wami, a potem chciałbym, abyśmy słuchali Bożego Słowa, modlili się i rozeznawali, jak dalej, mocniej i głębiej żyć w jedności z naszym Panem Chrystusem, budować wspólnotę Kościoła i nieść światu Dobrą Nowinę.

Trudne doświadczenia

Jestem świadomy trudnych doświadczeń, jakie przeżywaliście w ostatnim czasie. Chciałbym być blisko z Wami, w modlitwie, ze słowem współczucia i otuchy oraz z wyciągniętą ręką do pomocy i wsparcia. Chciałbym być blisko tych, którzy zostali skrzywdzeni przez niektórych duchownych i tych, którzy zostali zgorszeni tymi faktami i nie zawsze adekwatną reakcją przełożonych. Chciałbym być blisko również kapłanów, którzy byli niesłusznie oskarżani i wyśmiewani, oraz tych, dla których długotrwałe złe wieści o diecezji stały się ciężarem nie do uniesienia. Chcę być z Wami w tym doświadczeniu. Zostały już podjęte działania, zgodne ze zasadami i procedurami ustanowionymi przez papieża Franciszka i Konferencję Episkopatu Polski, które będę kontynuował, aby wszystkie te sprawy wyjaśnić i ocenić, otoczyć opieką skrzywdzonych i zrobić wszystko, aby te dramaty nigdy więcej nie miały miejsca.

Modlitwa

Obok tych działań chciałbym zaprosić wszystkich do wspólnej modlitwy. Ufam, że Jezus Chrystus jest ze swoimi uczniami w każdym doświadczeniu, także z nami dzisiaj. Ufam, że Dobry Pasterz może nas przeprowadzić, dać nam światło i siły do zmierzenia się z tym doświadczeniem. Zapraszam zatem wszystkie wspólnoty naszej diecezji: parafie, ruchy, stowarzyszenia, a także pojedyncze osoby do codziennej modlitwy w intencji naszej diecezji, szczególnie o przebaczenie, pojednanie, odnowę ducha wzajemnego zaufania i dobre rozpoznanie czasu w którym żyjemy. Rozpocząłem taką modlitwę w dniu nominacji i będą ją kontynuował każdego dnia. Niech szczególnymi towarzyszami naszej modlitwy będzie Matka Boża i Święty Józef.

Wspólnota uczniów Jezusa

Jako diecezja jesteśmy wspólnotą osób, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa, które uznają Go jako Jedynego Zbawcę i Pana. Chrześcijaństwo to nie ideologia, to spotkanie z osobą, o czym przypomina wielokrotnie papież Franciszek. Dbajmy, aby nasza więź z Panem Jezusem stawała się coraz głębsza i aby coraz mocniej kształtowała naszą codzienność. Módlmy się często, aby Jezus był zawsze w centrum naszych decyzji i wyborów, zarówno osobistych, jak i tych, które podejmujemy w Kościele.

Kościół domem i szkołą komunii

Naszą wiarę w Chrystusa jedynego Zbawiciela wyznajemy razem, w Kościele. Chcemy zatroszczyć się o tę wspólnotę, aby mogła stawać się, zgodnie z myślą Jana Pawła II, „domem i szkołą komunii”. Mając „spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas” dostrzegamy jej blask także w obliczach sióstr i braci żyjących wokół nas. Postrzegając ich jako bliskich, przyjmując ich jako dar Boży, dzieląc ich radości i cierpienia, uczymy się wzajemnego «noszenia brzemion» (por. Ga 6, 2) (por. NMI 43). Tak rodzi się ewangeliczny styl życia naszych wspólnot, przeniknięty duchem „kultury spotkania”, którym chcemy również promieniować na społeczeństwo w którym żyjemy.

Duchowość komunii, czyli otwartość i solidarność wobec każdego człowieka, szczególnie tego który jest w potrzebie, cierpi, czuje się samotny, jest szczególnie ważna w czasie pandemii, która tak mocno nas dotyka. Chcemy ten czas przeżyć razem, wspierając się i umacniając.

Dobra Nowina dla wszystkich

Papież Franciszek wzywa wspólnoty kościelne do wyjścia, do odważnego dzielenia się Dobrą Nowiną. W ostatnim czasie wiele osób odwraca się od Boga, wielu obojętnieje, odchodzi z Kościoła. To wielkie zadanie dla nas wszystkich. Chciałbym zaprosić Was, abyśmy razem szukali sposobów, narzędzi, języka głoszenia Ewangelii dzisiaj, w naszym skomplikowanym świecie. Skoro odkryliśmy w Królestwie Bożym nasz skarb, to dzielmy się tą radosną nowiną z tymi, którzy jej nie słyszeli lub o niej zapomnieli.

Drodzy,

jako Wasz pasterz, pragnę na wzór Chrystusa Dobrego Pasterza, stawać na przedzie, aby rozeznawać i wskazywać drogę, pragnę być między Wami, aby towarzyszyć, słuchać, wspierać, pomagać, chcę też rozglądać się za tymi, którzy odchodzą, słabują, którym trudno, stracili siły lub gdzieś się pogubili. Zależy mi na każdym z Was, przede wszystkim na Waszym zbawieniu, ale także na dobru dzisiaj. Proszę, módlmy się za siebie nawzajem. Ja o modlitwie za Was pamiętam każdego dnia.

Niech w każdej chwili towarzyszy nam pomoc naszego Wielkiego Patrona, Świętego Józefa.

Niech Boża łaska towarzyszy nam na nadchodzący Wielki Post.

Niech to wszystko co przed nami błogosławi Dobry Bóg.

 

bp Damian Bryl

 

Kalisz, 12 lutego 2021 r.

====================================================================================================

 KOMUNIKAT

14 maja 2020 r. - Dzień modlitwy, postu

i dzieł miłosierdzia
w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa

 

http://diecezja.kalisz.pl/news/dzie%C5%84-modlitwy-postu-i-dziel-milosierdzia-w-intencji-powstrzymania-epidemii-koronawirusa

====================================================================================


Oddaj swój problem św. Janowi Pawłowi II! Nowenna na 100. urodziny papieża

[dzień 1]

MOI DRODZY!

ZBLIŻA SIĘ 100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA  PAWŁA II, DLATEGO ZACHĘCAM WAS DO ODMAWIANIA PRZEZ 9 DNI NOWENNY DO ŚW. JANA PAWŁA II, ABY WYPROSIĆ U NIEGO POTRZEBNE DARY

Przez dziewięć kolejnych dni poprzedzających 100. urodziny Karola Wojtyły prosimy Go o wstawiennictwo w naszych ważnych czy trudnych sprawach. Zwracamy się do niego wezwaniami – codziennie innymi – z pięknej Litanii do Jana Pawła II, doskonale opisującymi jego wielkość, wrażliwość i wyjątkowość. Wierzymy, że ten potężny orędownik przed Bogiem, tak bardzo zjednoczony z Nim już za życia, usłyszy nas i nam pomoże!

A zatem – módlmy się!

Pozdrawiam. Ks. Proboszcz

zobacz:

https://pl.aleteia.org/2020/05/09/oddaj-swoj-problem-sw-janowi-pawlowi-ii-nowenna-na-100-urodziny-papieza-dzien-1/

====================================================================================

DZIEŃ 1. NOWENNY DO ŚW. JANA PAWŁA II

Fragment Litanii do Jana Pawła II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami.
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, módl się za nami.
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, módl się za nami.
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, módl się za nami.
Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami.
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże bogaty w miłosierdzie, dziękujemy Ci za niezwykłe życie św. Jana Pawła II. Za wstawiennictwem tego potężnego orędownika, którego zjednoczenie z Tobą widzieliśmy już tu na ziemi, powierzam Ci moją sprawę… [podaj swoją intencję]. Wysłuchaj mojej prośby i nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.


===========================================================

===================================================


List Franciszka na maj 2020

Drodzy bracia i siostry,

Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru domowego, także z duchowego punktu widzenia, „zmusiły” nas ograniczenia pandemii.

Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce modlitwy, które można zastosować.

Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich.

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was modlił, zwłaszcza za najbardziej cierpiących, i proszę was, módlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosławię.

Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r.
Święto św. Marka Ewangelisty

 

Modlitwa 1


O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.


Modlitwa 2


„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko”

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.

O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy.

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność.

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie.

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich.

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa.

Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności.

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości.

Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie.

O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju.

Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.


================================================================

===============================================

 


 

https://ekai.pl/nadzwyczajne-oredzie-przewodniczacego-episkopatu/

 Moi Drodzy Parafianie i Goście!

Szanowni Internauci!

W związku z pandemią koronawirusa

ZAPRASZAM WAS

(od 29 marca 2020 roku)

do oglądania transmisji Mszy Świętej

z naszego kościoła parafialnego w Stolcu

na stronie www.parafiastolec.pl

w każdą niedzielę o godz.900 i godz.1200,

a także w ciągu tygodnia o godz.1800.


============================================


OGŁOSZENIE DO RODZICÓW

DZIECI KLAS III,

KTÓRE PRZYGOTOWUJĄ SIĘ

DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ W PARAFII

ŚW. WAWRZYŃCA W STOLCU.


DRODZY RODZICE!

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

I WPROWADZONYMI ZARZĄDZENIAMI WŁADZ,

PRAGNĘ   WAS POINFORMOWAĆ, ŻE I KOMUNIA ŚW.

DZIECI KLAS III NIE ODBĘDZIE SIĘ

W NIEDZIELĘ 10 MAJA 2020 ROKU,

ALE ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI KLAS III

ODBĘDZIE SIĘ PO ZAKOŃCZENIU

EPIDEMII KORONAWIRUSA,

A TERMIN I KOMUNII ŚWIĘTEJ

ZOSTANIE USTALONY Z WAMI RODZICAMI.

ZAPRASZAM WAS DO CODZIENNEJ MODLITWY,

SZCZEGÓLNIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ,

ABY PAN BÓG,

ZA WSTAWIENNICTWEM

MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ NASZYCH RODZIN,

ZATRZYMAŁ EPIDEMIĘ WIRUSA,

KTÓRY ZAGRAŻA KAŻDEMU Z NAS.

PROBOSZCZ PARAFII ŚW. WAWRZYŃCA w STOLCU.

==============================================


Przewielebny Księże Dziekanie,
Przesyłam informację dot. zmiany terminów Pierwszej Komunii Świętej:
W związku z pytaniami kierowanymi do Kurii, tak od Księży jak i rodziców, uprzejmie informuję,że decyzję o zmianie terminu uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w parafii w związku ze stanem epidemii podejmuje proboszcz/administrator.
Przy podejmowaniu decyzji na dzień dzisiejszy należy kierować się przede wszystkim:
- zarządzeniami władz państwowych co do organizacji zgromadzeń (dziś jest to max. 50 osób, mogą być jeszcze większe obostrzenia, sytuacja jest rozwojowa)
- odpowiedzialnością za zdrowie dzieci i innych uczestników uroczystości,
- zawieszonym przygotowaniem katechetycznym dzieci w szkole i parafii,
- utrudnieniami związanymi ze zdalnym prowadzeniem zajęć w szkole, w tym lekcji religii, co wpłynie na przygotowanie dzieci,
- trudnościami związanymi z organizacją „egzaminów” i prób przed I Komunią.
Sugerujemy, aby decyzję podejmować najwcześniej ok. miesiąca przed zaplanowanym terminem. Wypada skontaktować się z rodzicami dzieci i biorąc pod uwagę trudności i przepisy państwowo-kościelne wspólnie podjąć decyzję. W obecnej sytuacji trudno przewidzieć czas ustania stanu epidemii, dlatego należy roztropnie podejmować decyzje co do nowego terminu.
Uprzejmie proszę o przekazanie proboszczom w dekanacie.

-- 
Z Chrystusowym pozdrowieniem
ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii
___________________________
KURIA DIECEZJALNA w KALISZU
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz
tel. 62 766 78 55; fax 62 757 15 16
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Kuria  Diecezjalna

ul. Widok 80-82; PL 62-800  KALISZ;  tel. (62) 766.78.55;  Fax. (62) 757.15.16

Kalisz, dnia 24 marca 2020 roku

L.dz. 559/2020

KOMUNIKAT

Modlitwa w uroczystość Zwiastowania Pańskiego
w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych

__________________________________________________________________________________________________

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka polecamy, aby w środę 25 marca br. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, w kościele katedralnym
i kościołach parafialnych kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz
za zmarłych
. Należy także dołączyć następująca modlitwę:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,
który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz
i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"

Zarządzamy także, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach parafialnych zabrzmiały dzwony.

Zachęcamy wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

/-/ bp Łukasz Buzun

Wikariusz Generalny

/-/ ks. Marcin Papuziński

Kanclerz Kurii

================================================================================================

WSKAZANIA DOTYCZĄCE CELEBRACJI

SAKRAMENTÓW I SAKRAMENTALIÓW

ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Kuria Diecezjalna w Kaliszu przekazuje wskazania dotyczące celebracji sakramentów i sakramentaliów w związku ze stanem epidemii

Sakrament chrztu

 1. Podczas liturgii chrztu wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.

Sakrament pokuty

 1. W obecnych warunkach możliwa jest celebracja sakramentu pokuty zgodnie 
  z obrzędem pojednania jednego penitenta.
 2. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.
 3. Posługę kapłanów w konfesjonałach należy tak zorganizować, aby wierni mogli skorzystać ze spowiedzi nie tylko przed rozpoczęciem Mszy św., ale również 
  w ciągu dnia.
  Ze względu na mogące wystąpić trudności w organizacji spowiedzi dekanalnych, wskazane jest na chwilę obecną, aby już wyznaczać dodatkowe dyżury spowiednicze w ciągu tygodnia, tak aby kapłani czekali na wiernych 
  w konfesjonałach.
  (w naszej Parafii Stoleckiej Spowiedź Św. wielkopostna codziennie pół godziny przed Mszą Św. wieczorną od godz.16.30).
 4. Kratki konfesjonałów należy zabezpieczyć folią. Folię powinno się dezynfekować lub zmieniać codziennie. Do tego celu najlepiej wykorzystać przeźroczyste folie typu stretch, które są samoprzylepne i wytrzymałe. (w naszej parafii konfesjonał będzie dezynfekowany po każdym penitencie specjalnym środkiem antywirusowym).
 5. Jeśli to możliwe, do celów spowiedzi należy wykorzystać kaplice, które po odpowiednim przystosowaniu mogą dobrze służyć sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania, zapewniając także właściwą przestrzeń. Można także zaadoptować inne pomieszczenie, które zapewni właściwe warunki i służyć będzie powadze sprawowanego sakramentu z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika.
 6. Jeżeli gdzieś jeszcze jest zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać.
 7. Wierni powinni oczekiwać na spowiedź zachowując odpowiednie odległości między sobą.

Sakrament namaszczenia chorych i odwiedziny chorych

 1. Chorzy nie mogą być pozbawieni opieki duchowej. Dlatego, gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza, ten nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. W związku z trwającą epidemią nie będę odwiedzać chorych z racji I Piątku. Natomiast jeśli Chorzy z I Piątku i Chorzy tzw. świąteczni chcą przyjąć sakramenty święte z racji Świąt Wielkanocnych, proszę telefonicznie  lub w kancelarii zgłaszać takich Chorych. Wtedy odwiedzę Ich 2 i 3 kwietnia 2020.
 2. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych w uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała 
  i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).
 3. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz.
 4. Kapelani w szpitalach mają obowiązek stosować się do zarządzeń dyrekcji placówek.
 5. Należy zawiesić w parafiach posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Pogrzeb

 1. Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń 
  w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.
 2. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i wskazać, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył. Spotkanie szerszego grona znajomych i przyjaciół można zorganizować po ustaniu stanu epidemii np. w pierwszą rocznicę śmierci.
 3. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

 

Kalisz, dnia 20 marca 2020 roku

===============================================================================================

=================================================================================================


WSKAZANIA PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DLA BISKUPÓW ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

WSKAZANIA PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DLA BISKUPÓW ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

Wstęp

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski proponuje Biskupom Diecezjalnym wskazania odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. W trosce o jedność Kościoła w Polsce prosimy Biskupów Diecezjalnych o wydawanie szczegółowych rozporządzeń w oparciu o: Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej z dnia 19 marca br. jak również w oparciu o poniższe wskazania.

W związku ze stanem epidemii przypominamy o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

Dyspensa

Przypominamy Biskupom Diecezjalnym o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

Dla osób korzystających z dyspensy zalecamy, w miarę możliwości, zorganizowanie transmisji z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie prosimy o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środków społecznego przekazu. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcamy do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski www.episkopat.pl. Jednocześnie informujemy, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.

Modlitwa prywatna i rodzinna

Z powodu ograniczenia liczby wiernych podczas liturgii przypominamy zarządzenie Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br., aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, a kapłani by troszczyli się o dodatkowe okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu. Prosimy Księży Biskupów o przypominanie wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami.

Sakrament pokuty i pojednania

1. Drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”, zgodnie z prawem Kościoła (KPK kan. 989: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie”). W polskiej tradycji istnieje zwyczaj, że dokonuje się to najczęściej w okresie Wielkiego Postu przy okazji rekolekcji. Każdy wierny może jednak sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania. Zachęcamy jednak Biskupów Diecezjalnych, aby – jeśli nie ma przeciwwskazań ze strony służb sanitarnych – zachęcali księży, by już teraz stwarzali wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej.

2. Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał (KPK kan. 964-§ 1-2), to z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.

3. Przypomina się o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pojednania, jak np.:

 1. nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego. Zgodnie z normami zawartymi w „Obrzędach Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”, wyd. 2, Katowice 2010, nr 39: „Do biskupa diecezjalnego należy: a) Kierowanie dyscypliną pokuty w swojej diecezji oraz stosowanie odpowiednich adaptacji samych obrzędów zgodnie z normami ustalonymi przez Konferencję Biskupów. b) Ustalenie, po porozumieniu się̨ z innymi członkami Konferencji Biskupów, kiedy wolno udzielić ogólnego rozgrzeszenia sakramentalnego, z zachowaniem warunków ustalonych przez Stolicę Świętą”. Takie porozumienie zostało podjęte przez biskupów i potwierdzone przez Stolicę Apostolską dnia 10.03.1978 (Prot. CD 544/77) i zamieszczone w „Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”. W świetle powyższych ustaleń: „Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia po ogólnej spowiedzi tylko wtedy, gdy indywidualna spowiedź jest niemożliwa, mianowicie: 1) w niebezpieczeństwie śmierci; 2) penitentom innej narodowości przebywającym w Polsce, z którymi nie może się̨ porozumieć z powodu braku znajomości języka. Przypomina się, że spowiedź ogólna nie zwalnia od obowiązku indywidualnego wyznania grzechów ciężkich” (Obrzędy Pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Wprowadzenie, nr 38*). To znaczy, że grzechy ciężkie, odpuszczone w ramach spowiedzi z rozgrzeszeniem ogólnym, należy wyznać na najbliższej spowiedzi indywidualnej, pod sankcją zaciągnięcia nowego grzechu ciężkiego;
 2. nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II);
 3. zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów (potępiona przez papieża Leona Wielkiego, Ep. 168,2 – BreviariumFidei, nr 434).

4. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

5. Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.

Komunia święta

1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.03.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020) (205. Zebranie Plenarne KEP z dnia 2.03.1985 roku).

2. Przypomina się, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „RedemptionisSacramentum”, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać (zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dnia 12.03.2020). Należy tak organizować udzielanie Komunii Świętej, aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii Świętej na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.

3. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.

Sugestie organizacyjne i przypomnienia dotyczące Triduum Sacrum

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Obowiązkowy jest udział w Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania (obowiązek ten spełnia się też przez uczestnictwo w liturgii Wigilii Paschalnej).

Wielki Czwartek

 1. w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa na terenie diecezji, zaleca się zawężenie uczestników Mszy Świętej Krzyżma do najbliższych współpracowników biskupa;
 2. co do księży, którzy nie mogą wziąć udziału we Mszy Świętej Krzyżma, biskupi diecezjalni mogą rozważyć odnowienie przyrzeczeń kapłańskich w innym terminie, np. z okazji święceń prezbiteratu, po ustaniu restrykcji związanych z zagrożeniem;
 3. z racji duszpasterskich „miejscowy Ordynariusz może zezwolić na odprawienie drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach, w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności – nawet w godzinach rannych” (Pasch. Soll., 47);
 4. zaleca się opuszczenie obrzędu umywania nóg (Mandatum).

Wielki Piątek

 1. Mszał Rzymski w rubryce 12 na Wielki Piątek daje ordynariuszowi miejsca możliwość zezwolenia lub nakazania na dołączenie specjalnej intencji „w poważnej i publicznej potrzebie”. Tekst takiej intencji powinien zachować strukturę wezwań wielkopiątkowej modlitwy powszechnej;
 2. nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej.

Wielka Sobota

 1. zachęca się do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim;
 2. nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350 (tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku). Można go też umieścić na stronach diecezjalnych i parafialnych.

Niedziela Zmartwychwstania

 1. w Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie zaleca się używania pokropień;
 2. chrzty katechumenów mogą być sprawowane z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Natomiast, zgodnie z tradycją Kościoła mogą one mieć miejsce także w uroczystość Zesłania Ducha Świętego;
 3. w Niedzielę Zmartwychwstania biskupi mający uprawnienia od Stolicy Apostolskiej mogą udzielić zezwolenia duszpasterzom na kwadrynacje dla dobra wiernych.

Koncelebra

Wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

Zakończenie

11 czerwca 1999 r. w Warszawie Jan Paweł II skierował do biskupów polskich znamienne słowa.Również aktualna sytuacja w Polsce „wymaga ogromnej mobilizacji i gotowości duchowej całej wspólnoty Kościoła, a zwłaszcza jego pasterzy. Zwracam się do was jeszcze raz z gorącym apelem: bądźcie na wzór samego Chrystusa «jako ci, co usługują», bądźcie «dobrymi pasterzami, znającymi swe owce i przez nie znanymi; prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości i troski względem wszystkich» (Christus Dominus, 16). Niech za sprawą waszej ofiarnej i pełnej poświęcenia posługi Kościół w Polsce troszczy się o «braci najmniejszych» (por. Mt 10, 42), o ubogich, chorych, pokrzywdzonych, cierpiących i pozbawionych nadziei. Niech służy wszystkim ogromem zbawczych darów, jakie od Chrystusa otrzymał dla dobra każdego człowieka”.

Dziękujemy wszystkim Księżom Biskupom za podejmowanie niełatwych, ale koniecznych decyzji, w duchu jedności i tradycji Kościoła, których celem jest dobro duchowe wiernych oraz troska o ich zdrowie i życie.

Przez orędownictwo Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski, powierzamy Panu Bogu posługę Księży Biskupów w tym trudnym czasie, upraszając potrzebne łaski.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Abp Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.03.2020 r.============================================================================================

=============================================================================
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 15 MARCA 2020.

1.W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego dzisiaj w niedzielę będą w Stolcu Msze Św. o godz.900 i 1200, a w Niechmirowie o godz.1030. Bardzo proszę aby we Mszy Św. w pierwszej kolejności uczetniczyły Osoby, które zamówiły intencję Mszy Św..

W ciągu tygodnia Msze Św. codziennie o godz.1700.

- Nie będzie środowej Nowenny do Matki Bożej.

- Nie będzie Nabożenstwa Drogi Krzyżowej w piątek 20 marca br.

- w Soboty NIE odbędzie się KATAECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA od 14.03.2020.

W Związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w tym tygodniu nie będzie rekolekcji szkolnych dla DZIECI i MŁODZIEŻY, którzy przeżywają obowiązkową kwarantanne w domu.

Nie odbędą się też Rekolekcje Parafialne i nie będzie w tym tygodniu Dnia Spowiedzi Parafialnej, kiedy odbędzie się spowiedź parafialna, ogłoszę po 29 marca.

Msze św. niedzielne 15.marca , 22 marca i 29 marca 2020. dla Osób które zamówiły intencje mszalne oraz dla tych którzy mogą uczesticzyć we Mszy Św., zgodnie ze wskazaniami Ministra Zdrowia i Sanepidu.

ZACHĘCAM do CODZIENNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ w NASZYCH DOMACH, aby Pan Bóg za przyczyną Matki Bożej Królowej Polski, zatrzymał pandemie koronawirusa, który powoduje ciężką chorobę COVID 19.

Wszystkie Osoby które muszą zostać w domach lub te które lękają się wirusa, proszę, by uczestniczyły we Mszy Św. niedzielnej za pośrednictwem radia, telewizji, internetu.

Modlitwa o zatrzymanie pandemii:

Panie Jezu, Zbawicielu świata, Nadziejo, która nas nigdy nie zawodzi, zmiłuj sie na nami i wybaw nas od wszelkiego zła! Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa, który się rozprzestrzenia, przywrócił zdrowie chorym, zachował zdrowych, wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich. Okaż nam swoje Miłosierne Oblicze i wybaw nas  w swojej wielkiej Miłości. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Matki Twojej    i naszej, która wiernie trwa przy nas, a także przez wstawiennictwo Św. Józefa, Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna, Ty który żyjesz i królujesz  przez wszystkie wieki, wieków. Amen.

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzę Dobrej Niedzieli i Dobrego Tygodnia,

i zdrowia oraz by dobry Pan Bóg zachował Nas od pandemii koronawirusa!

=============================================================================

http://diecezja.kalisz.pl/

https://domjozefa.tv/event/niedzielna-msza-swieta-transmisja-internetowa/?event_date=2020-03-15

https://twitter.com/Abp_Gadecki

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO

__________________________________________________

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce pragnę przypomnieć,
że w dniu 12 marca br. biorąc pod uwagę zagrożenie wywołane koronawirusem udzieliłem dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z
objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) dzieciom i
młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.

Zachęcam do korzystania z łaski dyspensy i duchowej łączności w tym czasie
na modlitwie, zwłaszcza w czasie niedzielnych Mszy św. transmitowanych przez środki masowego przekazu, także przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizję internetową Dom Józefa.

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca br. zarządzam, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób wliczając duchowieństwo parafialne oraz służbę liturgiczną.
W pierwszej kolejności udział w liturgii należy zapewnić osobom zamawiającym intencję mszalną. Niech duszpasterze tak zorganizują sprawowanie Mszy św., aby przestrzegano regulacji prawnych administracji rządowej. W razie konieczności proszę zwiększyć ilość i częstotliwość niedzielnych Mszy św. W związku z tym apeluję do wszystkich
o roztropność, zrozumienie i odpowiedzialne współdziałanie dla dobra każdego z nas.

Jednocześnie polecam, aby kościoły były otwarte w ciągu dnia, a kapłani niech stworzą okazję do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zachęcam kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby ochoczo odpowiedzieli na apel ks. abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, i każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także
o pokój serc i łaskę nawrócenia. Niech wszyscy wierni w tym samym czasie w swoich domach i rodzinach odmawiają różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich zawierzam św. Józefowi, naszemu przemożnemu patronowi i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

/-/ bpEdward Janiak

Biskup Kaliski

Kalisz, dnia 13 marca 2020 roku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu
do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję
o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały
na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się
w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.


 

http://czestochowskie24.pl/czestochowa/apel-ministra-zdrowia-ws-koronawirusa/Kończy się tegoroczny Karnawał! W tym tygodniu, 26 lutego 2020, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.  W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca  na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

3. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych zachęcam także do czynnego włączenia się           w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze Św. w Środę Popielcową: Stolec godz.900 i 1700, Niechmirów godz.1030 i Wielgie godz.1500.

=========================================================================

==============================================================

==========================================

 
 

 

=========================================================================================================

================================================================================================

 

W trwającym

Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym

w naszej parafii oprócz modlitwy podejmujemy

dwie akcje:


PRZEKAŻ RÓŻANIEC NA MISJE


i ADOPCJA SERC.


Przekaż Różaniec na Misje, to odpowiedź,

że na misjach wciąż brakuje tego „narzędzia”

pracy, wiele osób o tym  jeszcze nie słyszało ,

a jeśli nawet to nie ma na czym się modlić.

Możemy mówić, że przecież mogą wykonać sami,

ale to nie będzie taki sam różaniec,

który Ty możesz ofiarować.

Różańce możemy składać stare i nowe, które można zakupić w naszym kościele

w cenie 2 zł lub 1 zł.

Różańce z naszej Parafii zostaną przekazane

do Togo w Afryce, do Księdza Jana Kupisa.

ADOPCJA SERCA

– POMOC DZIECIOM W AFRYCE

Dzięki stałym wpłatom (200 zł. - 300 zł.)

na cały rok dzieci objęte „adopcją serca”

nie są głodne, mają ubrania i mogą chodzić

do szkoły. To piękny i niecodzienny dar.

Informacji na temat „ adopcji serca” można zasięgnąć u

Siostry Teresy Gienko tel. 693 802 707

email. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 


 

==============================================================================================

================================================================================


 

W najbliższą sobotę 10 sierpnia 2019.,

przeżywać będziemy dzień Odpustu Patrona naszej Parafii

Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

Msze Św. o godz.900 i suma Odpustowa 1200.

Sumę odpustową odprawi i kazania na Mszach Św. wygłosi

Ksiądz dr hab. Józef DĘBIŃSKI z Torunia,

który był wikariuszem w naszej parafii w 1975 roku.

Ks. Józef Dębiński urodził się w 1951 roku w Klonowie w ziemi dobrzyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1975 roku w katedrze włocławskiej. Będąc wikariuszem, podjął studia w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uwieńczone tytułem magistra w 1978 roku. W okresie stanu wojennego studiował historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jednak magisterium uzyskał w 1998 r. na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też w 2000 r. obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Karpusa. Po 26 latach pracy na stanowisku wikariusza i proboszcza w 2001 r., za zgodą biskupa włocławskiego, przeniósł się do Torunia, gdzie związał się z Instytutem Stosunków Międzynarodowych, a później Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i trzy książki z zakresu historii i teologii. Należy do Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Ks. Józef Dębiński napisał ostatnio książkę „Powiedz ludziom, że kocham ich”, którą będzie można nabyć po Mszy Św. Cena książki 35zł.

Po sumie odpustowej procesja Eucharystyczna wokół kościoła, na którą zapraszam całą Asystę, dziewczynki sypiące kwiaty, ministrantów, bielanki oraz Druhów Strażaków OSP.

W dniu odpustu odbędzie sie przed kościołem odbywać się będzie zbiórka ofiar  na trwający remont wnętrza kościoła w Niechmirowie.


WSZYSTKICH PARAFIAN i GOŚCI SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!


================================================Drodzy Parafianie Szanowni Goście!

W Święta Wielkanocne, składamy sobie życzenia.

Dlatego pragnę Wam wszystkim złożyć najlepsze

Życzenie Wielkanoce.

Niech Chrystus Zmartwychwstały,

który pokonał śmierć, grzech, piekło i szatana,

napełnia nasze SERCA SWOJĄ RADOŚCIĄ,

NADZIEJĄ i MIŁOŚCIĄ.

Niech On w Mocy Swojego Ducha Świętego,

błogosławi nam i umacnia nas, abyśmy

tę Radość, Nadzieję i Miłość

zanosili w naszą codzienność,

do naszych domów, rodzin, do miejsca pracy,

nauki czy cierpienia;

wszędzie tam gdzie spotykamy naszych Bliźnich!

Wszystkim Życzę Wesołego Alleluja!

Proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca w Stolcu.

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

OD 29 DO 31 MARCA 2019.

Piątek: 29 marca 2019.

godz.900 Msza Św. z nauką ogólną.

godz.1030(Niechmirów) Msza Św. z nauką ogólną.

godz.1200 Msza Św. z nauką dla Dzieci.

godz.1700 DROGA KRZYŻOWA i Msza Św. z nauką ogólną.

Sobota: 30 marca 2019.

DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW. WIELKOPOSTNEJ.

godz.900 Msza Św. z nauką ogólną. SPOWIEDŹ Św. od godz.830.

godz.1030(Niechmirów) Msza Św. z nauką ogólną.

SPOWIEDŹ Św. od godz.1000.

SPOWIEDŹ Św. w Wielgie od godz.1000.

godz.1200 Msza Św. z nauką dla DZIECI i MŁODZIEŻY,

SPOWIEDŹ Św. od godz.1130.

godz.1530(Wielgie) Msza Św. z nauką ogólną.

godz.1700 Msza Św. z nauką ogólną. SPOWIEDŹ Św. od godz.1630.

SPOWIEDŹ ŚW. PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 31 MARCA 2019.

Zakończenie Rekolekcji Parafialnych.

godz.900 Msza Św. z nauką dla wszystkich.

godz.1030(Niechmirów) Msza Św. z nauką dla wszystkich.

godz.1200 Msza Św. z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Po Mszy Św.: GORZKIE ŻALE.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE POPROWADZI

Ks. mgr ROBERT CHUDY - z Domu Księży Emerytów z Ostrowa Wlkp.,

kolega kursowy Ks. Proboszcza Zbigniewa

 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”


=========================================================

===============================================

=================================
Relacja z naszego Odpustu Św. Wawrzyńca

z dnia 10.08.2018 roku jest

do obejrzenia na stronie

internetowej:https://domjozefa.tv/sermon/odpust-sw-wawrzynca-suma-odpustowa-retransmisja/

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/odpust-swietego-wawrzynca-w-parafii-stol-2

 

https://opoka.news/abp-kowalczyk-przewodniczyl-mszy-sw-odpustowej-w-stolcu

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8XZ2eKg7ow

 

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzę

Dobrej Niedzieli i Dobrego Tygodnia!


==============================================================


PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

OD 22 DO 23 GRUDNIA 2018.

Sobota: 22 grudnia 2018.

ROZPOCZĘCIE i DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW. ADWENTOWEJ.

godz.900 Msza Św. z nauką ogólną. SPOWIEDŹ Św. od godz.830.

godz.1030(Niechmirów) Msza Św. z nauką ogólną.

SPOWIEDŹ Św. od godz.1000.

SPOWIEDŹ Św. w Wielgie od godz.1000.

godz.1200 Msza Św. z nauką dla DZIECI i MŁODZIEŻY, (Roraty).

SPOWIEDŹ Św. od godz.1130.

godz.1530(Wielgie) Msza Św. z nauką ogólną.

godz.1700 Msza Św. z nauką ogólną. SPOWIEDŹ Św. od godz.1630.

SPOWIEDŹ ŚW. PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

IV NIEDZIELA ADWENTU – 23 GRUDNIA 2018.

godz.900 Msza Św. z nauką dla wszystkich.

godz.1030(Niechmirów) Msza Św. z nauką dla wszystkich.

godz.1200 Msza Św. z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

REKOLEKCJE ADWENTOWE POPROWADZI

KS.KAROL GIBKI z KALISZA, sekretarz Biskupa Łukasza

Główny Informatyk w Diecezji Kaliskiej.

„Przygotujcie drogę Panu, Prostujcie ścieżki dla Niego!”

W najbliższy piątek 10 sierpnia 2018., PRZEŻYWAĆ BĘDZIEMY

dzień  Odpustu Patrona naszej Parafii Św. Wawrzyńca. Tego dnia nie ma postu.

Msze Św. o godz.900 i suma Odpustowa 1200.

Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef KOWALCZYK,

Prymas Polski senior  z Gniezna,

były Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Prymasowi Polski towarzyszyć będzie

nasz Biskup Kaliski Edward JANIAK.

Po sumie odpustowej procesja Eucharystyczna wokół kościoła, na którą zapraszam całą Asystę, dziewczynki sypiące kwiaty, ministrantów, bielanki oraz Druhów Strażaków.

Uroczystość Odpustowa będzie transmitowana na żywo

przez telewizję internetową naszej Diecezji Kaliskiej „Dom Józefa. TV”

zobacz: https://domjozefa.tv/event/odpust-sw-wawrzynca-w-parafii-stoleckiej-suma-odpustowa/?event_date=2018-08-10

W dniu odpustu odbędzie sie przed kościołem odbywać się będzie zbiórka ofiar                      na trwające malowanie kościoła w Niechmirowie.===============================================

=====================================

 

1. Słowa życzeń Wielkanocnych przesłał nam Biskup Kaliski Edward JANIAK:

Wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa to największe dowody miłości Boga do każdego człowieka. W nich objawiła się pełnia Bożego Miłosierdzia.

Niech moc Chrystusa Zmartwychwstałego zdolni do przyjęcia miłosierdzia od Boga               i doda odwagi do świadczenia miłosierdzia sobie nawzajem, byśmy stawali się „miłosierni jak Ojciec.”

Z okazji Świat Zmartwychwstania Pańskiego w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego, uprzejmie proszę przyjąć najlepsze życzenia obfitości Bożego błogosławieństwa.

Biskup Kaliski

Edward Janiak

Kalisz, Wielkanoc A.D.2018.


==============================================================

Internautom: Parafianom i Gościom przybyłym do naszej parafii na święta Wielkanocne, razem z Księdzem Rezydentem Bogdanem, życzę owocnego udziału w Misterium Paschalnym Chrystusa. Niech spotkanie ze Zbawicielem przy Stole Eucharystycznym i przy stole w domach rodzinnych umocni nas i nasze Rodziny w miłości, jedności i pokoju. Niech ciągle w naszych uszach brzmią słowa Zmartwychwstałego Pana „POKÓJ WAM!” Bądźmy świadkami Bożego pokoju w naszej codzienności! Niech Zmartwychwstały Jezus napełni nasze serca, swoją Łaską, Radością, Nadzieją i Miłością, aby świadczyć o Nim z entuzjazmem w codzienności. Wesołego Alleluja!

Wielkanoc, dnia 1 kwietnia 2018 roku.


========================================================


 

Moi Kochani Parafianie, Szanowni Goście!

Relacja z naszego Odpustu Św. Wawrzyńca z dnia 10 sierpnia 2017.,

jest do obejrzenia na stronie internetowej:


https://www.youtube.com/watch?v=PXN-7TjIVVw

http://opoka.news/aktualnosci/6242https://domjozefa.tv/program/odpust-sw-wawrzynca-stolcu-suma-odpustowa/

oraz


http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/odpust-swietego-wawrzynca-w-parafii-stol-1

oraz


https://wpolityce.pl/kosciol/352737-abp-glodz-czas-najwyzszy-zeby-niedziela-byla-swietem-a-nie-bazarem

 

==========================================================================================

==============================================


W najbliższy czwartek 10.08.2017., nasza wspólnota przeżywać będzie Odpust – Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, głównego Patrona Parafii. Msze Św. w kościele parafialnym rano o godz.900 i suma o godz.1200. Sumę odpustową i kazanie wygłosi KSIĄDZ Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek GŁÓDŹ. Na uroczystość Odpustową przybędzie też Biskup Kaliski Edward JANIAK. W czasie odpustu Metropolita Gdański z Biskupem Kaliskim dokonają błogosławieństwa dwóch ołtarzy bocznych, oraz poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast figurę Św. Józef poświęcił już w miniony I Czwartek Miesiąca 3.08.2017.,w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu Biskup Kaliski Edward, fakt ten był transmitowany przez TV Trwam i Radio Maryja. Zostanie też pobłogosławiona tablica, która upamiętnia to historyczne wydarzenie.

Po sumie odpustowej procesja Eucharystyczna, na którą zapraszam całą Asystę, dziewczynki sypiące kwiaty, ministrantów oraz Druhów Strażaków. Uroczystość Odpustowa będzie transmitowana na żywo przez telewizję internetową naszej Diecezji Kaliskiej „Dom Józefa. TV”.

 

W dniu odpustu odbędzie sie przed kościołem odbywać się będzie zbiórka ofiar na założenie nowej posadzki oraz renowację ołtarza kościoła w Niechmirowie.

============================================================

=======================================================

===============================================Bardzo dziękuję za modlitwy, życzenia i dowody pamięci z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa, który przeżywałem razem z Wami wczoraj , w sobotę 27 maja 2017 roku. Bóg zapłać! Polecając się nadal modlitwom, zapewniam również o pamięci przed Bogiem.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH DO OBEJRZENIA JUBILEUSZOWEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ:

 

https://drive.google.com/file/d/0B9MgHggSC6MFWlJ4Vk8zNy1FbVE/view?usp=sharing


 

============================

 

Pierwsze Bielanki i nowi Ministranci w Parafii Stoleckiej

W czwartek 8 grudnia 2016 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Parafii Św. Wawrzyńca w Stolcu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Otóż podczas Mszy Św. o godz.17.00 zostało przyjętych do grona nowych ministrantów jedenastu Chłopców - Kandydatów oraz po raz pierwszy w historii Parafii Stoleckiej - cztery Dziewczynki do wspólnoty Bielanek. Wcześniej 26. Dzieci z klas III, które przygotowuje się do I Komunii Św. otrzymało od swoich Rodziców srebrne Cudowne Medaliki Niepokalanej. Wielką propagatorką Cudownego Medalika Maryjnego jest św. Katarzyna Labuore (1806-1876), francuska zakonnica, mistyczka. której kilka razy, objawiała się Matka Boża jako Niepokalanie Poczęta.

W nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku, kiedy Francja przeżywała rewolucję lipcową, w której został obalony król Karol X, podczas snu ukazał się Katarzynie anioł, zbudził ją i zaprowadził do kaplicy zakonnej. Tam zjawiła się jej Matka Boża, która skarżyła się na publiczne łamanie przykazań, zapowiedziała kary, jakie spadną na Francję i zachęciła Katarzynę do modlitwy i uczynków pokutnych.

Kilka miesięcy później, w nocy z 26 na 27 listopada 1830 roku, ten sam anioł w podobny sposób obudził Katarzynę i zaprowadził ją do kaplicy. Szarytka ujrzała Najświętszą Maryję Pannę stojącą na kuli ziemskiej, depczącą stopą głowę piekielnego węża. W rękach trzymała kulę ziemską, jakby chciała ją ofiarować Panu Bogu. Równocześnie Katarzyna usłyszała głos: "Kula,                     którą widzisz, przedstawia cały świat i każdą osobę z osobna". Niebawem obraz zmienił się. Matka Boża miała ręce szeroko rozwarte i spuszczone do dołu, a z Jej dłoni tryskały strumienie promieni. Usłyszała ponownie głos: "Te promienie są symbolem łask, jakie zlewam na osoby, które Mnie o nie proszą". Święta ujrzała następnie literę M z wystającym z niej krzyżem, dokoła 12 gwiazd, a pod literą M dwa Serca: Jezusa i Maryi. Dokoła postaci Maryi z rękami rozpostartymi ujrzała napis: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Pod koniec tego objawienia Katarzyna otrzymała polecenie: "Postaraj się, by wybito medale według tego wzoru".

Takie medaliki Niepokalanej otrzymały dzieci klas III.

Natomiast potem rozpoczął się obrzęd przyjęcia do grona Ministrantów i Bielanek. Ich Opiekun - Ksiądz Wojciech Raszewski imiennie przedstawił 11 Kandydatów na Ministrantów i 4 Kandydatki na Bielanki. Każdy odpowiedział z radością „Oto Jestem!”. Po uroczystym dialogu Kandydatów i Kandydatek z proboszczem, ksiądz prałat Zbigniew Stefański, włączył ich do grona wspólnoty ministranckiej i bielańskiej. Potem nastąpiło poświęcenie nowych komż oraz nowych szat bielańskich. Wszyscy po założeniu szat liturgicznych wyglądali na bardzo szczęśliwych, gdyż mogą jeszcze bliżej służyć przy Ołtarzu jako Rycerze Jezusa Chrystusa oraz Przyjaciółki Maryi - Niepokalanej. Po zakończonej Mszy Św. wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Niecodzienna jest historia Bielanek. Podczas nabożeństw różańcowych,  w II połowie października 2016., po zakończonej Mszy Św., przyszła do zakrystii Iga Mazurek z klasy III, która poprosiła Ministrantów, aby wyszli z zakrystii, i w obecności Kapłanów i Pana Kościelnego, prosząc, powiedziała że bardzo chce zostań ministrantem! Wtedy Ksiądz Proboszcz Zbigniew z Księdzem Wikariuszem Wojtkiem powiedzieli Idze, że może zostać - ale - Bielanką. Na drugi dzień Iga z radością wielką przyprowadziła już 3 swoje koleżanki - Kandydatki na Bielanki: Julię, Natalkę i Marysię, które przeszły okres przygotowań. Także okres przygotowań, przeżyli Chłopcy - kandydaci na ministrantów.

Niech Św. Stanisław Kostka - Patron Ministrantów, Dzieci oraz Niepokalana NMP, wypraszają nowym Ministrantom i pierwszym Bielankom Stoleckim, potrzebne łaski w odkrywaniu i pomnażaniu swoich talentów oraz zdolności, aby stawać się trzynastym Apostołem Jezusa Chrystusa i Służebnicą Maryi - Matki Bożej! (ZDJĘCIA z UROCZYSTOŚCI w GALERII.) zobacz także na stonie www.infotydzien.info

autor: Ks. prałat Zbigniew Stefański

 ===================================

W związku z kończącym się Nadzwyczajnym Rokiem

Miłosierdzia, będąc w październiku br., w Rzymie, poprosiłem

Ojca Św. Franciszka o udzielenie naszej wspólnocie parafialnej

Apostolskiego Błogosławieństwa.

Po koniec października, otrzymałem z Watykanu następujące pismo:


Ojciec Święty Franciszek

udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa

Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Stefańskiemu

i Wiernym Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Stolcu

z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia

wzywając przez wstawiennictwo Matki Najświętszej obfitości łask

i darów Bożych dla nieustannego stawania się

w świecie widzialnym obliczem

Miłosiernego Ojca

podpisał. Ks. Arcybiskup Konrad Krajewski - Papieski Jałmużnik.

Watykan, dnia 19 października 2016 roku.

 

Moi Kochani Parafianie! Dziękując Ojcu Świętemu Franciszkowi za jego Apostolskie Błogosławieństwo, starajmy się wzywając przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, obfitości łask Bożych, stawać się w świecie w którym żyjemy, pracujemy, uczymy się, widzialnym obliczem Miłosiernego Ojca!


=======================================================

=================================================

========================================

 

 

 

Relacja z naszego Odpustu Św. Wawrzyńca

z dnia 10.08.2016., jest do obejrzenia

na stronie internetowej:

http://domjozefa.tv/program/odpust-sw-wawrzynca-stolcu-retransmisja/

 

oraz http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/uroczystosci-odpustowe-w-parafii-stoleck

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Sumę odpustową i kazanie wygłosił

KSIĄDZ Arcybiskup TOMASZ PETA z Astany,

w stolicy Kazachstanu.

Ksiądz abp Tomasz Peta, od 1990 roku, pracuje wśród potomków Polaków, którzy w 1936 roku byli deportowani przez Sowietów do Kazachstanu – trafiło tam wtedy aż 60 tysięcy rodaków. Dziś w Kazachstanie żyje około 30 tys. Polaków (przy łącznej liczbie 15 mln ludności). „To było działanie zła, ale ono nie zniszczyło chrześcijaństwa. Kościół katolicki ma tam wciąż wielu wiernych, w niektórych kościołach odprawiane są Msze św. języku polskim. W historii Kazachstan dwukrotnie odwiedzał św. Maksymilian Kolbe, udając się do Japonii. Bardzo żywy jest kult św. siostry Faustyny Kowalskiej i Koronki do Miłosierdzia Bożego”.

Na Misjach w Kazachstanie, od trzech lat, pracuje nasza Siostra Zakonna - Siostra Letancja Beata Cała - Nazaretanka, która wraz innymi dwoma Siostrami Nazaretankami prowadzą dla dzieci ochronkę, przedszkole w Kellerowce, w Archidiecezji Księdza Abp Tomasza Pety.

 

Po sumie procesja Eucharystyczna, na którą zapraszam całą Asystę, dziewczynki sypiące kwiaty, ministrantów oraz Druhów Strażaków. Uroczystość Odpustowa będzie transmitowana na żywo przez telewizję internetową naszej Diecezji Kaliskiej „Dom Józefa. TV” zobacz: http://domjozefa.tv/transmisja/odpust-sw-wawrzynca-stolcu/?event_date=2016-08-10


Kapłani w Kazachstanie

Z abp. Tomaszem Petą o jego kapłańskiej drodze i kapłanach pracujących w Kazachstanie - rozmawia prof. Krystyna Czuba.

Kapłani pracujący w Kazachstanie są jak Apostołowie Chrystusa opisani w Dziejach Apostolskich, dźwigający wszystkie utrudzenia dla Ewangelii. Takie jest moje doświadczenie z wędrowania przez Kazachstan w ciągu dwóch tygodni. Odwiedzając szeroko otwarty dom abp. Tomasza Pety w Roku Kapłańskim, zapytałam o jego powołanie i życiową drogę

Prof. Krystyna Czuba: - Proszę opowiedzieć, jaki był początek kapłańskiej drogi Księdza Arcybiskupa?

Abp Tomasz Peta: - Święcenia kapłańskie otrzymałem w 1976 r. w Gnieźnie z rąk kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Prymas był dla mnie wzorem kapłańskiej posługi. Jako kleryk dwukrotnie służyłem Księdzu Prymasowi do Mszy św. Miał taki zwyczaj, że zapraszał kleryków do swego domu w Gnieźnie, bo chciał ich bliżej poznać. Po Eucharystii zapraszał na śniadanie, na którym byli zwykle różni dostojnicy Kościoła czy osoby życia publicznego. Pamiętam, jak kiedyś po Mszy św., do której służyłem, Ksiądz Prymas przyszedł, aby wyjaśnić i przeprosić, że nie będzie mógł zaprosić mnie na śniadanie, bo jest abp Luigi Poggi i będą omawiane ważne sprawy Kościoła na Wschodzie. Bardzo mnie poruszyła ta niezwykła postawa Prymasa wobec kleryka, któremu wyjaśnia okoliczności i proponuje śniadanie z innymi osobami.

- Jak Ksiądz Arcybiskup trafił do Kazachstanu?

- 14 lat byłem wikariuszem diecezji gnieźnieńskiej. W 1989 r. bp Bogdan Wojtuś na spotkaniu z kapłanami powiedział, że pojawiły się możliwości wyjazdu na Białoruś. Z naszej diecezji zgłosił się już jeden kapłan. Podniosłem rękę i powiedziałem: ja też się zgłaszam. Miało to być zaproszenie na trzy miesiące. Potem była jednak cisza, zaproszenia nie było. W 1990 r. zadzwonił do mnie bp Jerzy Dąbrowski i powiedział: „Można jechać do Kazachstanu”. Nogi mi się ugięły, ale pomyślałem - jest to wezwanie dla mnie. Drugim zgłaszającym się był ks. Tadeusz Krzymiński. Wyjechaliśmy w sierpniu w 1990 r. do Kazachstanu, który był wówczas częścią wielkiego ZSRR. Nigdy sam nie wymyśliłbym Kazachstanu. Nie miałem o tym kraju żadnego wyobrażenia ani też żadnych inspiracji. Tę decyzję można wytłumaczyć tylko działaniem Bożej łaski. Byliśmy pierwszymi kapłanami na tym terenie spoza ZSRR i pierwszymi tutaj na stałe. 
Do bp. Jerzego Dąbrowskiego ludzie zwracali się z prośbą o kapłanów. W tamtym czasie było 15 księży na całą Azję Centralną. Byli w Duszanbe i Oziornoje. Ludzie chcieli kapłanów, bo czekali na spowiedź i Eucharystię, więc próśb było wiele.

Gdy przyjechaliśmy tutaj, widzieliśmy, jak wszędzie panował Lenin, na pomnikach, ulicach, placach, w świadomości ludzi. Ale wolność szła jak lawina. 25 grudnia 1991 r. podpisano układ o powstaniu Wspólnoty Niepodległych Państw. Tak się zaczęły nowe dzieje Kazachstanu i nasza w nim obecność.

- Gdzie wówczas był Ksiądz Arcybiskup?

- Byłem w Oziornoje. Dostałem od prymasa Józefa Glempa dekret na 3 lata. Oziornoje to historia w kategoriach cudu. W 1936 r. zesłano tutaj Polaków. Deportacje odbywały się wzdłuż linii kolejowych, potem ciężarówkami wywożono ludzi na step. Na stepie powstała wioska. Najpierw mieszkali w namiotach, potem budowali ziemianki. Ludzie zesłani byli, aby umrzeć z głodu i zimna. Ale Bóg o nich nie zapomniał. Ziemię skutą lodem nagle słońce rozmroziło, powstało wielkie jezioro, a w nim niewyobrażalna ilość ryb. (Jezioro - stąd Oziornoje). Był to rok 1941. Wówczas zaczęła się wojna i wielki głód. Ryba była ratunkiem dla całej okolicy. Cud był, bo wielka była ich wiara. Przyjechali z wiarą i z różańcem w ręku. Uratował ich Różaniec. Był jak „ósmy sakrament”. Mówiłem o tym na ostatnim Synodzie Biskupów w Rzymie. To było świadectwo wzięte od tych ludzi, świadectwo ich zawierzenia. Niezwykłe doświadczenie na mojej kapłańskiej drodze.

- Jak Ksiądz Arcybiskup widzi służbę kapłańską w Kazachstanie?

- Najpierw należy przywołać imiona tych, którzy tutaj byli i służyli w czasach wielkich prześladowań. To wielcy kapłani i wielcy ludzie. Wielcy heroiczną wiarą i wiernością Ewangelii Chrystusowej. Są wśród wielu: sługa Boży ks. Władysław Bukowiński, sługa Boży o. Serafin Kaszuba, kapucyn, bł. Aleksy Zarycki, kapłan greckokatolicki, ks. Bronisław Drzepecki, ks. Józef Kuczyński. Postacie niezwykłe. Byli kapłanami duszą i ciałem. Oni nie pełnili funkcji kapłańskiej, oni byli kapłanami. Choć minęło pół wieku od ich życia i śmierci, oni nadal tu żyją, są obecni. Są najmocniejszym świadectwem kapłaństwa ewangelicznego. Każda z tych postaci jest traktatem o kapłaństwie Chrystusowym. Każdy z nich to żywy przykład, jak św. Jan Maria Vianney.

- Dopowiadam, a może jeszcze większy niż św. Jan Maria Vianney?

- „To jest bycie kapłanem do «szpiku kości»”.

- Jak Ksiądz Arcybiskup widzi obecnie pracę kapłanów tu i teraz?

- W Kazachstanie pracuje ponad 80 kapłanów z około 20 krajów świata. Znaczną część stanowią księża z Polski. Każdy z kapłanów tutaj pracujących wnosi wiele inicjatywy, miłości i zaangażowania. Ksiądz z Australii np. rozpoczął wieczystą adorację po wizycie Jana Pawła II w 2002 r. w katedrze w Astanie. I trwa do dziś.

Zaczął się okres wolności, kapłani więc przyjeżdżają, jedni zostają, inni wyjeżdżają. Przyczyny wyjazdów są różne. Tu nie jest łatwo, często wielka praca i wielkie zmęczenie po latach pracy, jak na misjach.

W 1981 r. przyjechał tutaj Polak z Ukrainy - kapłan - abp Jan Paweł Lenga. Został obywatelem Kazachstanu. Wtedy pojawili się też kapłani z Litwy. Niektórzy umarli, niektórzy wrócili na Litwę. Jeszcze długo będziemy potrzebowali pomocy z zewnątrz, choć są tutaj także powołania z Kazachstanu. Jest 9 seminarzystów. Odnaleźli siebie w powołaniu do kapłaństwa. Seminarium znajduje się w Karagandzie. Rektorem jest Hiszpan - ks. Hose. Wielką pomocą w życiu kapłańskim są siostry zakonne. Zakony kontemplacyjne i czynne. To nie tylko wspólna praca. Te powołania są zawsze powiązane przez konsekrację i oddanie Bogu. Kościół potrzebuje życia konsekrowanego kobiet. Kościół tutaj przypomina Dzieje Apostolskie. Małe wspólnoty chrześcijan katolików rozrzucone są po całym Kazachstanie. Ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, widzą żywy Kościół. Wszystko jest proste i zwyczajne. To Bóg przyzywa i przyciąga tutaj ludzi. Modlitwa odbywa się w języku rosyjskim, w którym wszyscy mówią i rozumieją. Jest to przecież język znienawidzonego ciemięzcy, bo taka jest rzeczywistość i świadomość. Mimo to ludzie się modlą i są przez modlitwę pociągani do Chrystusa.

Kapłani różnych narodów, którzy tutaj przyjeżdżają do pracy, są obdarowani łaską Bożą. Ale musi być też wierna odpowiedź człowieka. Księża, którzy przyjeżdżają tutaj, żyją najczęściej w bardzo trudnych warunkach. Jednak są szczególnie szczęśliwi, bo niosą Chrystusa, niosą nadzieję. Gdy patrzę na ich pracę, cieszę się bardzo, bo są ofiarni. Czasem zdarzają się sytuacje, gdy ktoś osłabnie, bo nawet bardzo gorliwy „wypala się”. Często kapłani są samotni, bo dzielą ich setki kilometrów. Samotność jest zawsze trudna. Poza tym księża też chorują. Rok Kapłański to dla nas także wyzwanie - jak pomóc najbardziej potrzebującym. To także jakieś wyzwanie dla ludzi świeckich, którzy są wezwani do modlitwy, do zaangażowania we wspólnotę.

Jan Paweł II uczył: „Wypłyń na głębię”. Dotyczy to wszystkich, szczególnie kapłanów. Świat ciągnie na mieliznę, a my mamy „wypłynąć na głębię”.

Rok Kapłański rozpocząłem wraz z księżmi w Pietropawłowsku. Tam zachował się jedyny kościół katolicki po rewolucji. Oczywiście, że kościół nie funkcjonował, był ruiną. Rozstrzelano w nim w 1917 r. księży, siostry zakonne i 10 mężczyzn. Jest to kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Wieczernik Kazachstanu i naszej diecezji.

- Jaki jest stosunek ludzi do kapłanów w Kazachstanie?

- Tutaj, w Kazachstanie, kapłan jest „w cenie”, jest szanowany. W czasach prześladowań ludzie mówili: „Wytrzymamy wszystko, jeżeli będzie z nami ksiądz”. Nie ma antyklerykalizmu. Dotyczy to nie tylko katolicyzmu, ale wszystkich religii. Bardzo wiele wniosła wizyta Jana Pawła II. Na spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II przyszło 40 tys. ludzi. Było to związane z wielką pracą kapłanów. Spotkanie było odpowiedzią na łaskę Bożą i na wspomnienie męczenników, którzy tutaj złożyli w ofierze swoje kapłaństwo.

- Co Ksiądz Arcybiskup powiedziałby kapłanom w Polsce o życiu tutaj?

- Do Kazachstanu przyjechali kapłani kochający Kościół. Nie jesteśmy prześladowani, ale jest trudno. Problemów jest wiele, ale nic nie kończy się źle. Nikogo nie deportowano. Tutaj trzeba mieć wiarę Abrahama. Kapłańska służba tutaj to chodzenie po wodzie. Trzeba zawierzyć, że jest z nami Chrystus, zawierzyć jeszcze więcej niż udało się to Piotrowi. Chodzenie po wodzie z Chrystusem jest łatwiejsze niż chodzenie po asfalcie. Przyjedźcie, zobaczcie!

- Bóg zapłać za rozmowę i spotkanie z Kazachstanem, za wszystko to, co jest wielkim świadectwem o Chrystusie i Kościele.

 

zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Peta
-----------------------------------------------

Polecam strony internetowe,

gdzie zamieszczono relację i zdjęcia

z naszej Pielgrzymki na Jasną Górę


na spotkanie z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM

w czwartek 28 lipca 2016.


http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/wierni-parafii-stoleckiej-na-mszy-z-papi


http://infotydzien.info/platformy2/10960-wierni-parafii-stoleckiej-na-mszy-%C5%9Bw-z-papie%C5%BCem-franciszkiem-na-jasnej-g%C3%B3rze-28-lipca-2016-fotogaleria.html


http://sieradz.naszemiasto.pl/artykul/wierni-z-parafii-stoleckiej-na-spotkaniu-z-papiezem,3812772,artgal,t,id,tm.html

 


-------------------------------------------------------------

Polecam stronę internetową „Opiekuna”, gdzie umieszczono 95 zdjęć naszej świątyni Stoleckiej

zobacz: http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&id=6741

 

----------------------------------------------------

 

Zobacz pokaz zdjęć z uroczystości z dnia 22 maja 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=vxNctq_VYrAMoi Kochani Parafianie! Szanowni Goście oraz Internauci!

W sobotę 28 maja 2016 roku, Papież Franciszek mianował Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore Nuncjuszem Apostolskim w Rosji. Ostatnia niedziela przeżywana przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, jako Nuncjusza, była przeżywana przez Niego właśnie w naszej Stoleckiej Parafii! To wielka radość i wyróżnienie oraz dobry znak Bożej Opatrzności! http://wpolityce.pl/kosciol/294538-abp-migliore-zostal-nuncjuszem-apostolskim-w-rosji-wczesniej-pelnil-te-funkcje-w-polsce

lub http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,26278,wywiad-z-abp-migliore-od-dzis-nuncjuszem-w-rosji.html.

Relacje z historycznej uroczystości,

która odbyła się tydzień temu 22 maja 2016 roku

z udziałem Nuncjusza Apostolskiego

Ks. Abp Celestino Migliore

oraz Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka

są dostępne na stronach internetowych:

1.http://infotydzien.info/platformy2/10552-wizyta-nuncjusza-apostolskiego-w-polsce-w-parafii-%C5%9Bw-wawrzy%C5%84ca-w-stolcu-fotogaleria.html,

2.http://sieradz.naszemiasto.pl/artykul/nuncjusz-apostolski-udzielil-bierzmowania-w-stoleckiej,3745471,artgal,t,id,tm.html,

3.http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/nuncjusz-apostolski-w-parafii-sw-wawrzyn

4.http://domjozefa.tv/program/uroczystosc-trojcy-sw-parafii-sw-wawrzynca-stolcu-udzialem-nuncjusza-apostolskiego-biskupa-kaliskiego/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JAK PARAFIA STOLECKA WYZNAŁA WIARĘ

w JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO.

BOŻE CIAŁO 2016.

W czwartek 26 maja 2016 roku w uroczystość Bożego Ciała w Parafii Św. Wawrzyńca w Stolcu, po Mszy Św. o godz.1100 wyruszyła uroczysta Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy.

W tym roku Pierwszy Ołtarz Eucharystyczny wybudowali mieszkańcy Koźlin i Sołectwa Dąbrowa Miętka. Ołtarz nawiązywał do Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa Chrystusa, abyśmy budowali jedność. Głównym elementem dekoracji stanowiła mapa Polski, a w niej wpisana Rodzina. To szczególny znak, abyśmy budowali jedność w naszych Rodzinach, by zjednoczeni ze sobą byli Małżonkowie, Rodzice z dziećmi i dzieci z Rodzicami.

Drugi Ołtarz Eucharystyczny obok remizy OSP Stolec, wybudowali tym razem Druhowie Strażacy OSP Kamionka. Nawiązywał on do największych i najświętszych wartości, które stanowią fundament naszej chrześcijańskiej i narodowej tożsamości Polaków: Bóg, Honor, Ojczyzna. Szczególnie w tym miejscu modlono się, by Dobry i Miłosierny Bóg zachował nas od powietrza, głodu, ognia i wojny.

Trzeci Ołtarz postawiono przy Krzyżu, który upamiętnia Misje Miłosierdzia Bożego, które Parafia przeżyła w 2008 roku. Piękny ołtarz Panu Jezusowi Eucharystycznemu wybudowali mieszkańcy Sołectwa Gronów i Rokitowiec. „Oto Wielka tajemnica wiary” tymi słowami mieszkańcy przypomnieli nam, że Obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jest wielką tajemnicą wiary. Wiary, którą trzeba nieustannie pielęgnować i wzmacniać Jezusem dającym nam Siebie szczególnie w Komunii Świętej.

Czwarty Ołtarz Eucharystyczny przy krzyżu, w pobliżu głównego skrzyżowania Stoleckiego, wybudowali mieszkańcy Sołectwa Broszki. Umieszczone hasło „Miłosierni jak Ojciec” przypominało, że tegoroczne Boże Ciało przeżywamy w czasie trwania Jubileuszu Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski. Dziękowano Ojcu Niebliskiemu, że okazuje nam nieustannie Miłosierdzie, czego dowodem jest stała obecność Syna Bożego pod postacią Chleba Anielskiego. Modlono się, abyśmy jako Ochrzczeni ludzie stawali się świadkami Miłosierdzia Bożego w codzienności. Polecano w modlitwie swoich domowników: dzieci, młodzież, rodziców, dziadków i babcie, ludzi starszych, cierpiących i chorych. Nie zapomniano o Zmarłych, którzy jak my, też kiedyś chodzili w procesji eucharystycznej i wyznawali żywą wiarę w realną obecność Chrystusa pod postacią Chleba i Wina, a teraz są już po tamtej stronie, w której przybywa Bóg Żywy!

Na koniec procesji Proboszcz Parafii Stoleckiej udzielił Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa na cztery strony świata. Po zakończonej procesji licznie zgromadzenie Parafianie i Goście odśpiewali pieśń „Boże, coś Polskę...”.

We Mszy Św. i uroczystej Procesji Eucharystycznej wzięli udział: Kapłani Stoleccy: Ksiądz prałat Zbigniew Stefański - proboszcz, Ksiądz Wikariusz Wojciech Raszewski, liczne grono Ministrantów, Dziewczynki sypiące kwiaty wraz z Paniami Katechetkami: Małgorzatą Królewicz i Katarzyną Majda. Obecni byli Chórzyści z Panem Organistą i Dyrygentem Parafialnego Chóru Panem Leszkiem Królewiczem.

W Precesji wzięła udział liczna Asysta: Panie niosące feretrony, Panie niosące różaniec i świece, Panowie z chorągwiami oraz dziewczęta niosące tzw. poduszki eucharystyczne. Jak co roku byli niezawodni Druhowie Strażacy z 6 Jednostek OSP z terenu Parafii Stoleckiej ze sztandarami: OSP Broszki,  OSP Kamionka, OSP Łeszczyn, OSP Niechmirów, OSP Stolec i OSP Wielgie.

Nad całością procesji czuwał dzielny kościelny - Pan Marcin Krzemianowski. W uroczystości Bożego Ciała wzięli udział bardzo licznie zgromadzeni Wierni Parafianie i Goście.

Na koniec zgromadzenia liturgicznego wszyscy zostali zaproszeni przez

Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września1939 roku w Stolcu

na FESTYN RODZINNY: „GRUNT TO RODZINKA”,

który odbędzie się w najbliższą niedzielę 29 maja 2016 roku od godz.1400

na terenie Szkoły Podstawowej w Stolcu.

 
DRODZY PARAFIANIE!

DRODZY INTERNAUCI!

SZANOWNI GOŚCIE!

W trwającym Roku Jubileuszowym Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski SERDECZNIE ZAPRASZAMY: Dzieci, Młodzież, Małżonków, Rodziców, Dziadków i Babcie oraz WSZYSTKICH PARAFIAN i GOŚCI oraz INTERNAUTÓW na niezwykłą uroczystość, przybycia do Parafii Św. Wawrzyńca w Stolcu przedstawiciela Papieża Franciszka oraz Dziekana Korpusu Dyplomatycznego w Polsce Księdza Arcybiskupa CELESTINO MIGLIORE w niedzielę 22 maja 2016 roku na godz.1100.

Nuncjusz Apostolski w Polsce wraz z naszym BISKUPEM KALISKIM Edwardem JANIAKIEM podczas uroczystej Mszy Św. udzielą Sakramentu Bierzmowania MŁODZIEŻY. Arcybiskup Celestino Migliore dokona też Błogosławieństwa nowego Ołtarza Eucharystycznego i Ambony Słowa Bożego oraz poświęci Obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie”, a także odsłoni tablicę upamiętniającą w świątyni Stoleckiej przyjęty chrzest św. i zawarty sakrament małżeństwa Rodziców Biskupa Kaliskiego.

Proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca w Stolcu:

Ksiądz Prałat Zbigniew Stefański

Wikariusz Ksiądz Wojciech Raszewski


Całą uroczystość z pobytu Nuncjusza Apostolskiego w naszej Parafii

transmitować będzie na żywo telewizja internetowa naszej Diecezji

Kaliskiej "Dom Józefa" zobacz. www:

http://domjozefa.tv/transmisja/uroczystosc-trojcy-sw-parafii-sw-wawrzynca-stolcu-udzialem-nuncjusza-apostolskiego-polsce-biskupa-kaliskiego/?event_date=2016-05-22


PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Z UDZIAŁEM NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO

KSIĘDZA ARCYBISKUPA CELESTINO MIGLIORE

i BISKUPA KALISKIEGO EDWARDA JANIAKA

w PARAFII STOLECKIEJ

NIEDZIELA 22 V 2016., UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚW.

godz.1055 PROCESYJNE WEJŚCIE do KOŚCIOŁA

godz.1100 MSZA ŚW. pod przewodnictwem

Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore,

który wygłosi kazanie w języku polskim.

- POWITANIE BISKUPÓW przez RODZINĘ,

- POWITANIE NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO

przez BISKUPA KALISKIEGO EDWARDA JANIAKA.

- PO KAZANIU OBRZĘD UDZIELENIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA MŁODZIEŻY.

- PO MODLITWIE WIERNYCH:

OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OŁTARZA

i POŚWIĘCENIA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA.

PO KOMUNII ŚW. PODZIĘKOWANIE

PRZEZ MŁODZIEŻ i KSIĘDZA PROBOSZCZA.

Po zakończonej Mszy Św.,

podczas wyjścia w kruchcie kościoła nastąpi błogosławieństwo dwóch pamiątkowych TABLIC:

1. Tablica z napisem:

„W ROKU JUBILEUSZOWYM MIŁOSIERDZIA

i 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

NUNCJUSZ APOSTOLSKI W POLSCE

KSIĄDZ ARCYBISKUP CELESTINO MIGLIORE

DOKONAŁ W TEJ ŚWIĄTYNI:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OŁTARZA

I POŚWIĘCENIA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO

„JEZU, UFAM TOBIE”

 

STOLEC, DNIA 22 MAJA 2016 ROKU.”


2. Tablica z napisem:

„W TEJ ŚWIĄTYNI

PRZYJĘLI CHRZEST ŚWIĘTY

I ZAWARLI SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

STANISŁAW JANIAK

I JANINA Z DOMU ZMYSŁOWSKA

 

RODZICE BISKUPA KALISKIEGO.”


ŻYCIORYS NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO w POLSCE

Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa CELESTINO MIGLIORE

Jego Ekscelencja Arcybiskup Celestino Migliore pochodzi z Cuneo we włoskim regionie Piemontu (zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cuneo oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Celestino_Migliore, a także http://nuncjatura.pl/0.1,index.html); urodził się 1 lipca 1952 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1977 roku.

Arcybiskup Migliore otrzymał stopień magistra teologii w Centrum Studiów Teologicznych w Fossano, po czym kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Po ukończeniu w 1980 r. Papieskiej Akademii Kościelnej, rozpoczął służbę dyplomatyczną.

Pierwszą wyznaczoną mu placówką była Angola, gdzie w latach 1980-1984 pracował jako attaché i drugi sekretarz przy Delegacji Apostolskiej w tym kraju. Stamtąd został przeniesiony do Nuncjatury Apostolskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 1988 roku został przeniesiony do Nuncjatury Apostolskiej w Egipcie, gdzie pozostał przez rok. Następnie został wyznaczony do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, gdzie pozostał do 14 kwietnia 1992 roku. Wtedy został mianowany Specjalnym Wysłannikiem w roli stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu we Francji.

Od grudnia 1995 roku do października 2002 roku pełnił funkcję Zastępcy Sekretarza ds. Relacji z Państwami w watykańskim Sekretariacie Stanu. W tym czasie był odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z krajami azjatyckimi, które nie miały jeszcze stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Z tej racji jako szef delegacji Stolicy Apostolskiej odbywał wizyty do Beijing, Hanoi i P'yongyang.

W dniach 9-20 lipca 2001 w Nowym Jorku, arcybiskup Migliore przewodniczył Delegacji Stolicy Apostolskiej na konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie nielegalnego handlu ręczną i lekką bronią palną we wszystkich jego aspektach. Reprezentował również Stolicę Apostolską w różnych europejskich stolicach podczas licznych konferencji, sympozjów, dyskusji panelowych związanych ze Światową Organizacją Handlu, Europejską Komisją Ekonomiczną, Unią Europejską i Bliskim Wschodem.

Podczas pobytu w Rzymie wykładał dyplomację kościelną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

30 października 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i Nuncjuszem Apostolskim, Stałym Obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ                  w Nowym Jorku. Przed nim funkcję tę pełnili: prał. Giovannetti, kard. Cheli i kard. Martino.

Dnia 30 czerwca 2010 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował arcybiskupa Celestino Migliore Nuncjuszem Apostolskim w Polsce.

Misję nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Migliore rozpoczął 10 września 2010 r.

Podczas Ingresu do Katedry Kaliskiej, dnia 12 września 2012 roku, przekazał władzę Pasterską naszemu Rodakowi - Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Edwardowi Janiakowi.

zobacz: http://radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/ingres-biskupa-kaliskiego-edwarda-janiak

 

oraz http://radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/ingres-biskupa-kaliskiego-edwarda-janiak-2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drogim Parafianom i Gościom, wszystkim Internautom,

pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia;

Niech wybrzmią dziś na nowo słowa modlitwy Papieża Franciszka

z Drogi Krzyżowej 2016., w Rzymskim Koloseum: "Krzyżu Chrystusa,

naucz nas, że pozorne zwycięstwo zła znika w obliczu pustego grobu,

wobec pewności Zmartwychwstania i miłości Boga, której nic nie jest

w stanie zwyciężyć ani przyćmić czy osłabić".

Niech zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromienia swoją łaską

i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich

potrzebnych darów w stawaniu się świadkami Jego Miłości Miłosiernej!

Wesołego Alleluja!!!

Ks. prałat Zbigniew Stefański - proboszcz

Ks. Wojciech Raszewski - wikariusz

===============================================================================
Pożegnanie zmarłego tragicznie Księdza Marka BOBKA w Parafii Burzenin. część I

Pierwsza część uroczystości pożegnania + Ks. Marka odbyły się w środę, dnia 16 marca 2016 o godz.17.00 w kościele Parafialnym w Burzeninie pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka. W uroczystości wzięli udział m.in., Kapłani Dekanatu Złoczewskiego pod przewodnictwem Dziekana i Proboszcza Parafii Burzenińskiej Ks. Pawła Dorucha. Przybyli wszyscy Klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu wraz Księdzem Rektorem i Księżmi Moderatorami. Obecni byli też Kapłani - Koledzy Kursowi śp.+ Ks. Marka Bobka na czele z kaznodzieją Księdzem Marcinem Humeniukiem oraz Wikariuszem Biskupim do spraw Duchowieństwa w Diecezji Kaliskiej Ks.prałatem Aleksandrem Genderą. Na początku Mszy Św. odczytane zostało słowo Biskupa Stanisława Napierały - Biskupa Kaliskiego Seniora, w który wyraził m.in., wielką zdolność  zmarłego Kapłana w dobrych relacjach z Młodzieżą na lekcjach w religii w Ostrowie Wlkp, gdzie odbywał praktykę diakońską. Na koniec uroczystości pożegnania Księdza Marka przemówili przedstawiciele Parafii Burzenińskiej: Ministranci, Wójt Gminy Burzenin Pana Jarosław Janiak, Przedstawicielka grupy modlitewnej Ojca Pio, Przedstawiciel Chóru Parafialnego, Rady Parafialnej, Kół Żywego Różańca oraz Młodzież. Potem przemówił Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Burzeninie ks. Piotr Doruch, który także podziękował Księdzu Markowi za Ich wzajemną współpracę oraz za gorliwą prace duszpasterską Jego Wikariusza. Ks. Paweł Doruch w imieniu Mamy i Babci oraz Rodziny zmarłego Księdza Marka , podziękował także wszystkim za tak liczną obecność Wiernych Parafii Burzenin i okolicznych Parafii Dekanatu Złoczewskiego, a szczególnie Młodzieży Gimnazjum Burzenińskiego, która następnego dnia 17 marca 2016., udaje się ze wszystkimi Nauczycielami na pogrzeb Ks. Marka do Parafii Kretków. Na koniec uroczystości pożegnania tragicznie zmarłego Księdza Marka, przemówił Biskup Kaliski Edward JANIAK, który zwrócił uwagę na tajemnicę życia i śmierci życia człowieka w kontekście Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przywołał też przykład, ze swego życia, kiedy to kilka lat temu, Jego siostra, straciła w wypadku na wakacjach, swego 27.letniego syna. Siostrzeniec Biskupa Edwarda, osierocił małego syna, który ciągle zadaje pytanie swej Mamie, a gdzie jest Tata? A ona wskazuje swemu synowi na gwiazdy, na Niebo i mówi jak im Tata pomaga z nieba i opiekuje się nimi. Wierzymy bowiem w tajemnicę Świętych Obcowania oraz oczekujemy na Zmartwychwstanie. Na koniec Biskup Edward podziękował Wiernym Parafii Burzenin oraz wszystkim Uczestnikom pożegnania, za tak liczną obecność na Mszy Św., za modlitwę i za piękne świadectwo Miłości do Kapłana. Zachęcił też, aby Wierni swoim Kapłanom żyjącym też mówili dobre słowa, słowa wdzięczności! Na koniec uroczystości wszyscy odprowadzili trumnę zmarłego Księdza Marka do samochodu, który przewiózł Jego ciało do Parafii rodzinnej, do Kretkowa koło Jarocina, w Dekanacie Żerkowskim.

 

Pogrzeb śp.+ Księdza Marka Bobka w Parafii Wszystkich Świętych w Kretkowie, Dekanat Żerkowski. część II.

W Tradycji Kościoła, czwartek jest dniem ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Tego dnia 17 marca 2016 roku o godz.11.00 w Parafii Wszystkich Świętych w Kretkowie odbyła się druga część pogrzebu tragicznie zmarłego młodego Kapłana śp.+ Księdza Marka BOBKA, wikariusza Parafii Burzenin. Zmarły Ksiądz Marek pochodził w miejscowości Dobieszczyzna, która leży w Parafii Kretków. W swoim testamencie, który napisał 11.11.2015 roku w Burzeninie, Ksiądz Marek wyraził wolę, aby pochowany został w Parafii swego pochodzenia, czyli w Kretkowie. Na uroczystość pogrzebu przybyli Kapłani i bardzo licznie zebrani Wierni Parafii Kretków, Parafii Żerków, gdzie uczęszczał jako uczeń do miejscowego Gimnazjum. Przybyli też Wierni Parafii Burzenin oraz cała społeczność Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Burzeninie ze swoimi Nauczycielami i Dyrekcją, gdzie ksiądz Marek był bardzo dobrym nauczycielem lekcji religii. Przybyli też Przedstawiciele Samorządu Gminy Burzenin, z Panem Wójtem Jarosławem Janiakiem  oraz Ministranci, Pan Kościelny Andrzej ze swoim Proboszczem Księdzem Piotrem Doruchem, Dziekanem Dekanatu Złoczewskiego. Mszy Św. pogrzebowej, zgodnie z wolą Zmarłego, zapisaną w testamencie, przewodniczył i kazanie wygłosił Jego kierownik duchowny - Ksiądz kanonik doktor Jacek STEFAŃSKI, Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Kaznodzieja wspomniał, że zmarły Ksiądz Marek bardzo ukochał sakrament Eucharystii oraz sakrament Spowiedzi św. oraz zachęcił Wiernych, aby na nowo odkryć wielkość Eucharystii oraz moc Spowiedzi Św., gdzie Człowiek przypomina sobie, że ma także swoją duszę. Nawiązał też do wskrzeszenia ŁAZARZA w Betanii przez Jezusa Chrystusa, który Jest obecny w każdej eucharystii, dającej nam zbawienie.

Po zakończonej Mszy Św. bardzo licznie zgromadzeni Uczestnicy Pogrzebu, przeszli w procesji żałobnej na pobliski cmentarz parafialny. Mowy pożegnalne wygłosił m.in., Dyrektor Gimnazjum w Żerkowie Pan Henryk Marciniak, który wspomniał, że dziś (17 marca) szkoła przeżywa dzień swego Patrona Zbigniewa Herberta. A Ksiądz Marek był bardzo zdolnym, mądrym i lubianym uczniem. Potrafił połączyć Wiarę z Rozumem. Prosił Zmarłego Księdza Marka, tylko o jedno - o wstawienniczą MODLITWĘ przed Panem za każdego z nas. Przemówił też przedstawiciel Ministrantów Parafii Burzenin oraz Pani Dyrektor Gimnazjum im. M. Kopernika w Burzeninie - Pani Beata Piotrowska, która powiedziała, m.in., że w połowie dnia, zgasło słońce w życiu Księdza Marka, a wzeszło Słońce nieznające zachodu - Jezus Chrystus - najdoskonalszy Nauczyciel. Podziękowała też Księdza Markowi, za Jego umiłowanie Młodzieży i bardzo dobrą pracę i współpracę, za Jego uśmiech, życzliwość, pogodę ducha i mądrość. Na koniec podziękował wszystkim Uczestnikom Pogrzebu, w imieniu Mamy i Babci oraz Rodziny Księdza Marka, miejscowy Ksiądz Proboszcz - Ks. Jacek Bąk. Po zakończonych uroczystościach każdy Uczeń i Uczennica Gimnazjum w Burzeninie złożyli po pięknej białej róży, na znak Miłości i Wdzięczności dobremu Kapłanowi, którego Bóg powołał do Siebie. Na swoim obrazku prymicyjnym ksiądz Marek zamieścił słowa z Księgi Mądrości „Daj mi Mądrość, która z Tobą zasiada na tronie, aby przy mnie będąc ze mną pracowała i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie”. A także słowa Św. Jana Pawła II: „Proszę o modlitwę za mnie, za życia i po mojej śmierci”.

Relacja fotograficzna z pogrzebu śp.+ Księdza Marka jest na stronach internetowychhttp://sieradz.naszemiasto.pl/artykul/pogrzeb-ksiedza-marka-bobka-w-kretkowie-zdjecia,3680000,artgal,t,id,tm.html lub http://infotydzien.info/platformy2/10129-pogrzeb-%C5%9Bp-ksi%C4%99dza-marka-bobka-w-parafii-wszystkich-%C5%9Bwi%C4%99tych-w-kretkowie-w-relacji-ks-zbigniewa-stefa%C5%84skiego-fotogaleria.html.

ks. prałat Zbigniew Stefański

===============================================================================

Moi Kochani Parafianie! W miniony piątek 11 marca 2016., na drodze przy ulicy 1 Maja w Sieradzu, w wypadku samochodowym, zginął Ksiądz Wikariusz z Parafii Burzenin - śp.+ Ksiądz Marek BOBEK, który miał niespełna 26 lat (ur. 11 maja 1990.), w Kapłaństwie od 23 maja 2015 roku (zaledwie 10 miesięcy). Ksiądz Marek był bardzo gorliwym kapłanem, pełnym dobrych pomysłów duszpasterskich, człowiekiem radosnym, pogodnym, mający bardzo dobry kontakt z młodzieżą.

Kiedy odbędzie się Jego pogrzeb jeszcze nie ustalono, gdyż każda Ofiara wypadku komunikacyjnego musi mieć sekcję zwłok. Dopiero po niej, Prokurator zezwoli na wydanie Ciała zmarłego, co nastąpi w poniedziałek lub we wtorek.

Pogrzeb będzie miał dwie części: jednego dnia zostanie odprawiona Msza Św. żałobna w Parafii Burzenin, a na drugi dzień Msza Św. pogrzebowa w Parafii Kretków, koło Jarocina, z której pochodzi + Ksiądz Marek, który był jedynym synem Matki. zobacz www. http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&id=5453

 

 

Polecajmy zmarłego Księdza Marka, który przyjeżdżał także do naszej parafii z posługą duszpasterską Bożemu Miłosierdziu: „Dobry Jezu, a nasz Panie,...”. Pamiętajmy o zmarłym Kapłanie MARKU w naszych codziennych modlitwach oraz módlmy się o powołania Kapłańskie.

REQUIESCAT IN PACE

NIECH SPOCZYWA W POKOJU!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"ODPUST ŚW. WALENTEGO W PARAFII STOLECKIEJ"

W niedzielę 14 lutego 2016 roku w Parafii Stoleckiej odbył się odpust ku czci drugiego patrona parafii - Św. Walentego. Uroczystościom odpustowym, na zaproszenie Proboszcza Parafii, na wszystkich Mszach Św. przewodniczył i kazania wygłosił Ks. Prałat Krzysztof NAWROCKI - senior, długoletni Pasterz Parafii Św. Marcina w Kępnie. Ks. Prałat Krzysztof Nawrocki pochodzi z pięknej, głęboko wierzącej Rodziny Pleszewskiej; Jego Rodzice wychowali 8-ro Dzieci, z czego pięcioro dobry Bóg wezwał do swojej służby  w Kościele. Trzy Jego siostry są Osobami Konsekrowanymi w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a Brat też jest Kapłanem.

Uroczystość ku czci Św. Walentego połączona była z całodzienną Adoracją Najświętszego Sakramentu, w ramach Wieczystej Adoracji, która trwa nieustannie w naszej Diecezji Kaliskiej.

Na tegoroczny Odpust Św. Walentego Panie z Sołectwa Dąbrowa Miętka upiekły 1.400 serc piernikowych, które po Mszy Św. otrzymali wszyscy Wierni, którzy bardzo licznie przybyli na Odpust. Po Mszy Św. o godz.900 rozdano ponad 600 serc, po sumie ponad 500 serc, a po godz.1700 150. serc. Przekazano też 40 „serc walentynkowych” siostrom zakonnym: - Mniszkom Kamedułkom  ze Złoczewa i Siostrom Boromeuszkom z Kępna.

Na odpust Św. Walentego przybyli też Kapłani z Dekanatu Złoczewskiego na czele z Dziekanem Księdzem Pawłem Doruchem z Burzenina oraz Ksiądz dr Sławomir Kęszka, który tego dnia kończył Rekolekcje wielkopostne  w Parafii Uników.

Po każdej Mszy Św. odbyło się błogosławieństwo „serc walentynkowych” ze specjalną modlitwą: Panie Jezu Chryste, Chlebie Żywy, który zstąpiłeś z nieba  i w Komunii Św. dajesz życie światu, za wstawiennictwem św. WALENTEGO, kapłana, męczennika; POBŁOGO+SŁAW te SERCA Walentynkowe, spraw, abyśmy zawsze mieli wielkie serce dla Boga oraz dobre serce dla każdego człowieka. Który żyjesz i królujesz na wieki, wieków. Amen

Każdy Wierny otrzymał znak „serca walentynkowego”, abyśmy wszyscy pamiętali, by mieć każdego dnia wielkie serce dla Pana Boga oraz mieć dobre serce dla każdego spotkanego człowieka, któremu mamy objawiać Miłość Miłosierną Boga. Mamy pamiętać, aby być Miłosierni jak Ojciec, o czym przypomina nam trwający nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia.

WIĘCEJ NA: http://www.radiorodzina.kalisz.pl/ lub http://infotydzien.com/

 

ks. prałat Zbigniew Stefański - proboszczŻyciorys Siostry Olgi Saroskiej, która 2 lutego 2016 złożyła śluby wieczyste w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie- Łagiewnikach.

Siostra OLGA SAROSKA ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w świecie: KATARZYNA MAGDALENA SAROSKA urodzona 5 listopada 1983 roku w Wieluniu. Rodzice Józef SAROSKI i Jolanta z domu Szwed, zamieszkali w Stolec - Poduchowny 8.  Najmłodsza ich córka z trójki dzieci. Katarzyna ma dwóch braci: Krzysztofa i Jerzego.

Katarzyna Magdalena Saroska została ochrzczona dnia 25 grudnia 1983 roku w kościele parafialnym w Stolcu przez Księdza Edmunda Puterczaka proboszcza Parafii. Sakrament bierzmowania otrzymała 27 października 1999 roku w kościele parafialnym w Stolcu z rąk Biskupa Teofila Wilskiego.

W latach 1990- 1998 uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Stolcu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w latach 1998-2002 kontynuowała naukę w Zespole Szkół Nr 1. w Wieluniu, w Liceum Gastronomicznym. W latach 2002- 2006 podjęła pracę w wyuczonym zawodzie we Wrocławiu.

Dnia 8 września 2006 roku wstąpiła do zakonu: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przyjmuje imię zakonne OLGA i w latach 2006-2007.,rozpoczyna życie w zgromadzeniu zakonnym, najpierw postulat w Warszawie przy ul. Żytniej. W latach 2007-2009 przeżywa nowicjat w Krakowie Łagiewnikach. Dnia 2 września 2009 roku składa pierwsze śluby zakonne w Krakowie Łagiewnikach. W latach 2011-2013 pracuje w Domu Zakonnym w Łodzi. Prowadzi stołówkę w Bursie im. Św. Faustyny przy Szkole i Parafii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi. Od 2013 roku pracuje w Zgromadzeniu w Krakowie Łagiewnikach jako kucharka.

Dnia 2 lutego 2016 roku  o godz.1000 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach złoży wieczyste śluby zakonne w Zgromadzaniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

„ Dziękuję Ci Boże za łaskę powołania

Do wyłącznej służby swojej.

Dając mi możność wyłącznego Ciebie kochania

Wielki to zaszczyt dla duszy mojej.”

 

Dz.1286. Św. Faustyna


ROK PAŃSKI 2016


Wszystkim Parafianom i Gościom w Nowym Roku Pańskim 2016.,

niech Miłosierny Bóg zsyła obfitość łask

w stawaniu się Świadkami Jego Miłości Miłosiernej.

Niech Chrystus Dobry Pasterz podtrzymuje nas na Swoich ramionach,

a Jego wzrok wpatrzony w nasze oczy, niech przynosi Nam nadzieję,

radość i pokój serca.

Niech Jego Święty Duch pomaga nam

pomnażać łaskę chrztu świętego i ożywia naszą Miłość!

Niech Maryja, Królowa Pokoju, przynosi

wraz z modlitwą różańcową, pokój naszym sercom,

pokój Rodzinom, Ojczyźnie i światu!

Wszystkich Internautów:

Parafian i Gości

serdecznie pozdrawiamy

i z serca udzielamy Bożego błogosławieństwa

na Nowy Rok Łaski 2016!

Ksiądz prałat Zbigniew Stefański - proboszcz

Ksiądz Wojciech Raszewski - wikariusz

 
Słowa życzeń z racji Świąt Bożego Narodzenia 2015., przesłał nam Biskup Kaliski:

„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. (...) W «pełni czasów» (por. Ga 4, 4), gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto  Go widzi, widzi też i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga.   Papież Franciszek, Misericordiae Vultus, 1.

Drodzy Diecezjanie!

Kontemplując tajemnicę Bożego Narodzenia stajemy w blasku prawdy o Miłości, która przekracza wszelkie granice. Bóg stał się człowiekiem, by okazać swoją miłość w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny wobec całego świata. To w świetle tej prawdy, rozbłyskającej w betlejemską noc narodzin Jezusa Chrystusa, rozpoznajemy w pełni jak dobry i bogaty w miłosierdzie jest Bóg dla każdego z nas. Przychodzi by nas podnosić, leczyć, wyzwalać i uświęcać na drogach życia. Niech świadomość tego będzie dla nas źródłem prawdziwej nadziei, radości i pokoju.

Z darem modlitwy przesyłam życzenia błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.

Edward Janiak

Biskup Kaliski

Kalisz, Boże Narodzenie 2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moi Kochani Parafianie i Szanowni  Internauci!

W imieniu całej Parafii Stoleckiej, w imieniu Wikariusza - Księdza Wojciecha Raszewskiego oraz w imieniu własnym, składam najlepsze życzenia!

Papież Franciszek w najnowszej encyklice: Laudato Si’,71, napisał, „Wystarczy dobry człowiek, by pojawiła się nadzieja!” Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus, nasza Miłość i Nadzieja, udziela potrzebnych łask, swojego Błogosławieństwa Bożego, abyśmy w te piękne, rodzinne święta Bożego Narodzenia stali się lepszymi ludźmi, lepszymi chrześcijanami, którzy przynoszą nadzieję wszystkim tym bliźnim, których spotykamy w codzienności! Niech Dzieciątko Jezus przywiezione z Betlejem, a które spogląda z naszego parafialnego żłóbka oczyma dziecka pełnego Miłosierdzia, dodaje nam sił, byśmy czyniąc Miłosierdzie stawali się pięknymi ludźmi w swoim wnętrzu! Radosnych i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia AD 2015! Szczęść Boże!

Na radosne pochylanie się nad Tajemnicą Wcielenia niech Nam towarzyszy uroczyste Błogosławieństwo Boże! +++

ks. prałat Zbigniew Stefański - proboszcz

ks. Wojciech Raszewski - wikariusz-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski

napisał w naszej Kronice Parafialnej po uroczytościach przekazania relikwii św. Jana Pawła II:

„Cieszę się bardzo, że mogłem dokonać intronizacji relikwii św. Jana Pawła II do Parafii Św. Wawrzyńca w Stolcu.

Dziękuję Ks. Prałatowi Zbigniewowi Stefańskiemu i Ks. Wikariuszowi Wojciechowi Raszewskiemu za przygotowanie tak pięknej uroczystości, podczas której Wierni przyjęli Świętego z tak głęboką wiarą, wdzięcznością, radością i nadzieją.

Dziękując za dar serca i modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie z serca błogosławię.

+ Mieczysław Mokrzycki

Metropolita Lwowski

Stolec, dnia 01.10.2015 roku.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dnia- 1 października 2015., nasza Parafia przeżywała wielką uroczystość: PRZEKAZANIA Relikwii Św. JANA PAWŁA II, które przekazał nam, za zgodą naszego Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka, Ks. Arcybiskup Mieczysław MOKRZYCKI, Metropolita Lwowski.

Program uroczystości:

- godz.1015 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ze Św. Janem Pawłem II, które poprowadzą Dzieci z Paniami Katechetkami.

- godz.1050 - uroczyste wprowadzenie Relikwii z udziałem Druhów Strażaków, Sztandarów Strażackich, Sztandarów ze Szkół, m.in. ze Szkoły Podstawowej ze Stolca im. Bohaterów Września 1939 roku oraz przez Zespół Szkół nr 1 im. Św. Jana Pawła II z Koła,                    Ministrantów i Kapłanów Dekanatu z plebani do kościoła parafialnego w Stolcu.

- godz.1100 Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego - Metropolity Lwowskiego koncelebrowana przez Kapłanów Dekanatu Złoczewskiego.

Po Mszy Św. ADORACJA relikwii Św. Jana Pawła II.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Odkupienie świata dokonuje się naprzód poprzez rodzinę. Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkich. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma też innej, w której wzajemnie zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość: kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców.”

św. Jan Paweł II, Kielce 3 VI 1991.

„Czcij ojca i matkę”(por Wj 20,12) - powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. (...) Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji; gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu.”

 

św. Jan Paweł II, Kielce 3 VI 1991.


Wam, młodym, nie wolno stracić kontaktu z Jezusem Chrystusem, nie wolno zgubić Jego wejrzenia, bo jeśli by to się stało, przestaniecie wiedzieć, kim jesteście, przestaniecie odczuwać, jakim skarbem jest każdy z was, życie każdego  z was, osobowość każdego z was - jedyna i niepowtarzalna.

Św. Jan Paweł II, Warszawa 6 VI 1979.

„Totus Tuus: Jestem, o Matko, cały Twój i wszystko moje jest Twoim! Wszystko moje: a więc także - moja Ojczyzna, mój Naród.”

św. Jan Paweł II, Jasna Góra 19 VI 1983.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„Niech zstąpi Duch Twój

i odnowi oblicze ziemi, Tej ziemi!”

 

Św. Jan Paweł II


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki (ur. 29 marca 1961 w Majdanie Łukawieckim). Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łukawcu i Cieszanowie uczył się w Państwowym Technikum Rolniczym w Oleszycach. Po maturze studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 września 1987 z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego arcybiskupa diecezjalnego lwowskiego z siedzibą w Lubaczowie. W 1991 wyjechał do pracy duszpasterskiej na Ukrainie. W 1996 uzyskał stopień naukowy doktora na rzymskim Uniwersytecie Angelicum. Pracował jako wikariusz parafialny, sekretarz biskupa, a następnie był urzędnikiem w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W 1996 został osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, a po jego śmierci w 2005 został sekretarzem papieża Benedykta XVI.

Święcenia biskupie przyjął 29 września 2007 w Watykanie. Głównym konsekratorem był papież Benedykt XVI. Pełnienie urzędu arcybiskupa archidiecezji, w związku z przyjęciem przez Benedykta XVI rezygnacji Mariana Jaworskiego, rozpoczął 21 października 2008, natomiast ingres do katedry we Lwowie odbył 22 listopada 2008.

Jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy obrządku łacińskiego.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nowy Rok Pański 2015 jest kolejnym czasem duchowego przygotowania do dobrego przeżycia zbliżającej się 1050. rocznicy Chrztu Polski. Przeżywać go będziemy pod hasłem : "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Po doświadczeniu spotkania z Jezusem, Synem Bożym, pragniemy podjąć decyzję o poddaniu naszych serc i umysłów działaniu Jego łaski. Chcemy dać się kształtować Miłości. Pragniemy, by Zbawiciel przemieniał nasze życie, myślenie, nasze plany i decyzje. Pragniemy w tym roku mocno zaakcentować znaczenie sakramentu pokuty i pojednania w życiu ludzi ochrzczonych oraz pomóc tym ochrzczonym, którzy go zaniedbali, odkryć w nim źródło Bożego Miłosierdzia. Warto w tym roku duszpasterskim odkryć na nowo dawne akty pokutne, które nie zastąpią spowiedzi ale rozbudzają i umacniają w nas ducha pokuty; choćby pielgrzymki (m.in., Parafialna Pielgrzymka do Ziemi Świętej 19-26 września 2015.), czy różne formy postu. W kontekście przygotowań do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski przypomnijmy, że korzystanie z wiarą z wody święconej w kropielnicy w kościele czy w domu jest aktem pokutnym, w którym Pan Bóg gładzi nasz grzech powszedni. Mocno trzeba zaakcentować także potrzebę pokuty i wynagrodzenia za popełnione grzechy. Poruszając ten temat, nie można pominąć orędzia Matki Bożej z Fatimy i faktu trwania Wielkiej Nowenny Fatimskiej przed 100. rocznicą objawień przypadającą w 2017 roku.

Papież Franciszek w Adhortacji apostolskiej Evagelii gaudium (radość ewangelii) wzywa cały Kościół do duszpasterskiego nawrócenia: "Wolę raczej Kościół poturbowany, poraniony, brudny, który wyszedł na ulicę, niż Kościół chory z powodu zamknięcia się i wygody, przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Nie chcę Kościoła (...), który zamyka się w gąszczu obsesji i procedur" (EG49). Nawrócenie duszpasterskie to zmiana mentalności, myślenia (...), by z ewangelizacyjnym entuzjazmem wyjść w poszukiwaniu tych, w których sercach                        Jezus jeszcze nie zakrólował. To właśnie nas potrzebuje Jezus, by dotrzeć do tych serc.            Ksiądz dr Robert Pisula (mój kolega kursowy) - wędrowny misjonarz z naszej Diecezji Kaliskiej, który głosi obecnie Ewangelię w Gruzji, Estonii i Rosji, powiedział, że na podstawie ostatnich badań; "jeśli w rodzinie niewierzącej nawraca się jedna Kobieta, to pociąga za sobą do Jezusa 15% członków swej rodziny. Natomiast jeśli w rodzinie nawraca się jeden Mężczyzna, pociąga za sobą do Jezusa 95% członków swojej rodziny". Chrześcijanin, jeśli nie łączy w sobie bycia uczniem Jezusa i bycia misjonarzem, zatraca swoją tożsamość.

Pomocą służącą pogłębieniu naszej duchowości w stawaniu się uczniem i misjonarzem Jezusa, będzie książeczka kolędowa "Nawracajcie sie i wierzcie w Ewangelię", którą otrzymamy od naszego Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka. W Liście Pasterskim na Pierwszą Niedzielę Adwentu 2014., nasz Biskup Kaliski napisał m.in.,: "Być chrześcijaninem, to mieć świadomość, że jest się grzesznikiem, któremu przebaczono, któremu Jezus w zamian za wyznanie grzechów daje nowe, wdzięczne serce, które jest w stanie przebaczyć innym i żyć dla innych. Ten, kto doświadcza łaski takiej wiary, potrafi prawdziwie świętować, bo kto umie przebaczać drugiemu, w tym Chrystus prawdziwie zwyciężył śmierć. Czy tak jest wśród nas..., w naszych rodzinach? Obyśmy w tym Nowym Roku Kościelnym doświadczyli tego, jak wielkim skarbem jest sakrament pokuty i pojednania, dany nam przez Chrystusa!"

Nowy Rok 2015., jest także czasem, w którym przeżywać będziemy w Kościele, z woli Papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego (od 30 listopada 2014 do 2 lutego 2016.).W tym czasie przypadają trzy wielkie rocznice: 500. rocznica urodzin św. Teresy z Avila, założycielki Zakonu Karmelitów Bosych i Doktora Kościoła oraz 200. rocznica urodzin św. Jana Bosko, a także 50. rocznica powstania Dekretu Soboru Watykańskiego II Perfectae caritatis - o odnowie życia konsekrowanego, który wyznaczył zasadnicze linie odnowy życia zakonnego w Kościele. Celem Roku Życia Konsekrowanego jest m.in., uznać i wyznać słabości, ale też z mocą pokazać światu, ile wśród konsekrowanych, którzy są "żywymi Ikonami Boga" jest świętości i żywotności, przyjąć z nadzieją przyszłość. Odnowić dynamizm życia konsekrowanego przez rozmiłowanie w Bogu, prawdziwą przyjaźń i głęboką jedność z Bogiem, przeżywać teraźniejszość z pasją, z miłością, prawdziwą przyjaźnią, w głębokiej komunii, aby obudzić świat prorockim świadectwem. Będziemy dziękować Bogu za dar osób konsekrowanych i prosić o nowe, święte powołania do takiej drogi ku świętości.

Z woli naszego Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka w roku 2015 przeżywać będziemy Diecezjalny Kongres Eucharystyczny ( od 28 maja 4 czerwca 2015 roku). Biskup Edward we wspomnianym Liście Pasterskim napisał m.in.; "Nawrócenie i Eucharystia – to rzeczywistości, które powinny nam towarzyszyć jak najczęściej, bo dziś duch tego świata jest bardziej agresywny niż kiedykolwiek i usiłuje odrywać człowieka wierzącego w Boga od Ducha Ewangelii, co przejawia się w tym, że ludzie coraz częściej zadawalają się tylko zwykłym chlebem i nie potrafią już prawdziwie kochać i świętować. Szczególnie atakowane są chrześcijańskie małżeństwa i rodziny chcące żyć zgodnie z wolą Stwórcy, gdzie mężczyzna i kobieta połączeni sakramentalnym węzłem, stając się jednym ciałem, otwierając się na nowe życie, są obrazem samego Boga, który jest Życiem i Miłością".

Hasłem Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego będą słowa Pana Jezusa: "Ja Jestem Chlebem Życia", a hymnem kongresu będzie pieśń: "Abyśmy byli jedno".

Rok 2015 jest kolejnym rokiem przygotowywania się na Światowe Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbędą się w Krakowie z papieżem Franciszkiem. Młodzież z naszej Parafii Stoleckiej uczestniczyła w maju 2014 roku w spotkaniach modlitewnych w Lututowie i w Złoczewie przy symbolach tych Dni - Krzyżu i ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani, które gościliśmy w naszej Diecezji Kaliskiej. Światowe Dni Młodzieży są zawsze niezwykłym doświadczeniem wyznania wiary w Boga, które zadziwia cały świat.

W minionym Roku 2014 nasza parafia w dniach 3 i 4 lutego 2014 roku gościła Wielkopiątkowy Krzyż Św. Jana Pawła II. Uroczystości te odbywały się w ramach duchowego przygotowania się na dzień kanonizacji Jana Pawła II, która odbyła się w Rzymie dnia 27 kwietnia 2014 roku, w Święto Miłosierdzia. Uroczystościom powitania Krzyża Papieskiego przewodniczył w imieniu chorego naszego Biskupa Edwarda, Ksiądz Prałat dr Marian Biskup - Wikariusz Biskupi Archidiecezji Wrocławskiej.                           Natomiast na zakończenie Peregrynacji Wielkopiątkowego Krzyża Św. Jana Pawła II, przybyli wszyscy Klerycy Seminarium Duchownego z Kalisza ze swoimi Księżmi Moderatorami i Księdzem Rektorem - Księdzem Kanonikiem profesorem Janem Grzeszczakiem. W czasie tych wzruszających uroczystości modliliśmy się m.in., o powrót do zdrowia dla Biskupa Edwarda, który napisał "(...) z serca dziękuję Wam, Drodzy Diecezjanie, za towarzyszenie mi w mojej chorobie. Dzięki Waszym modlitwom czułem wyjątkową bliskość Chrystusa. To moje doświadczenie, cierpienie tak wielu ludzi, których spotkałem w szpitalu, jeszcze bardziej przynagla mnie, aby gorliwie Wam służyć i na wszelki sposób głosić Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka."

Dnia 5 marca 2014 w kościele parafialnym w Stolcu zostały zamontowane cztery ekrany LED do wyświetlania tekstów pieśni, psalmów i innych nabożeństw, aby Wierni jeszcze aktywniej uczestniczyli w świętej liturgii.

Natomiast w czasie parafialnych Wielkopostnych Rekolekcji 2014., gościliśmy m.in., Księdza doktora Zbigniewa Dudka - paulistę, kustosza relikwii Całunu Turyńskiego i chusty z Manopello. Każdy n nas mógł na nowo odczytać mękę i śmierć Jezusa Chrystusa odbitą i zapisaną na Całunie Turyńskim oraz zobaczyć na kopii chusty z Manopello cudowne Oblicze Zmartwychwstającego Chrystusa. Dowiedzieliśmy sie m.in., że Jezus Chrystus jako prawdziwy Człowiek ma m.in., asymetrię źrenicy oka.

Dnia 15 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość bierzmowania Młodzieży (50 Osób) z przekazaniem relikwii Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki - spowiednika i kierownika duchowego Św. Faustyny Kowalskiej. Na uroczystości te przybył Biskup Kaliski Edward Janiak, który wygłosił kazanie i udzielił sakramentu Ducha Świętego Młodzieży. Natomiast relikwie błogosławionego Księdza Michała Sopoćki przekazał naszej parafii Jego Eminencja Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz - Arcybiskup Wrocławski Senior. W czasie przekazania relikwii, ksiądz Kardynał wspomniał jak spotkał w Wilnie, jako 9.letni chłopiec, świętą Siostrę Faustynę Kowalską, do której "Pan Jezus mówi". Ksiądz Kardynał Gulbinowicz przekazując relikwie błogosławionego księdza Michała Sopoćki, powiedział m.in., że "błogosławiony ksiądz Michał Sopocko był m.in. 300% abstynentem. A być 300% abstynentem to, znaczy, że ks. Sopoćko, nigdy nie pił alkoholu, nigdy alkoholem                     nie częstował i nie pozwalał, aby w jego obecności spożywano alkohol". Niech Bł. ks. Michał Sopocko, wyprasza dla Rodzin naszej parafii ducha trzeźwości, abstynencji.

Natomiast w czasie Odpustu Patrona Parafii – Św. Wawrzyńca – 10 sierpnia 2014 roku gościliśmy Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Seniora Mariana Gołębiewskiego – Metropolitę Wrocławskiego, który przewodniczył sumie odpustowej i wygłosił kazanie. W czasie kazania Ksiądz Arcybiskup Marian powiedział m.in. o mężnym wyznawaniu naszej wiary w Chrystusa, do wrażliwości na ubóstwo i o wielkim prześladowaniu Chrześcijan dzisiaj, szczególnie w Korei Północnej, w Iraku, Syrii, Egipcie, Sudan Południowy (chrześcijanka Miriam), w Nigerii. Ksiądz Arcybiskup mówił też o swoich osobistych wspomnieniach, "Pamiętam kiedy proboszczem był ks. Edmund Puterczak, przyjeżdżaliśmy do parafii Stoleckiej, jadąc z Włocławka do Częstochowy, zatrzymywaliśmy się na plebani w Stolcu na nocleg. Nie zapomnę też uroczystości odpustowych z tych czasów, furmanki, jak okiem sięgnąć jechały w kierunku kościoła, które wiozły ludzi, aby uczcić św. Wawrzyńca i modlić się, aby wszystkie sprawy powierzać Bogu. (...). Pamiętam też ja ks. kanonik Mielcarek rozmawiał z mężczyznami przed kościołem i częstował ich papierosami. A wszystkich gromadził nas Św. Wawrzyniec". (...). Kiedy zmarł Adam Chmielowski - Brat Albert, na jego pogrzebie, w czasie kazania cytował słowa Jezusa Biskup Anatol Nowak; "Bracie Albercie, głosi słyszą, ślepi widzą, chromi chodzą, ubogim przepowiadana jest ewangelia, oby Bóg dał Ci tyle koron, ilu ty ludziom otarłeś łzy". (...) Naśladujmy Chrystusa w czynieniu miłosierdzia i bądźmy wrażliwi, pamiętając o modlitwie za prześladowanych Chrześcijanach!"

Natomiast w sobotę 16 sierpnia 2014 roku na Jasnej Górze odbyły się święcenia biskupie przeora klasztoru Ojców Paulinów - O. Łukasza Buzuna, który został ustanowiony przez papieża Franciszka Biskupem Pomocniczym Diecezji Kaliskiej.

Biskup Łukasz Buzun urodził się 26 lutego 1968 roku w Korycinie, na Podlasiu. 12 grudnia 1988 roku zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Zakonu Paulinów. Nowicjat rozpoczął 10 stycznia 1989 roku. W dniu 8 czerwca 1996 roku na Jasnej Górze przyjął z rąk metropolity częstochowskiego arcybiskupa Stanisława Nowaka święcenia kapłańskie. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w Wieruszowie. Z dniem 1 września 2003 roku przeniesiono go do klasztoru w Warszawie. 30 października 2004 roku powrócił do Wieruszowa, by następnie 1 lipca 2006 roku podjąć pracę duszpastersko-katechetyczną we Włodawie. 22 sierpnia 2007 roku został przeniesiony na Jasną Górę, gdzie pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Radia „Jasna Góra”. W 2011 roku został trzecim podprzeorem klasztoru, a 16 kwietnia 2014 roku mianowano go przeorem klasztoru na Jasnej Górze. Dnia 5 lipca 2014 roku został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym Diecezji Kaliskiej. Dewizą nowego biskupa pomocniczego są słowa pochodzące z Ewangelii według św. Jana: „Ty masz słowa życia wiecznego”.

Ksiądz Biskup Łukasz Buzun, przybędzie do naszej parafii, aby przewodniczyć uroczystościom odpustowym ku czci Św. Wawrzyńca w poniedziałek 10 sierpnia 2015 roku!

Dnia 24 sierpnia 2014., jako Gospodarze Dożynek Diecezjalnych w 2013 roku, uczestniczyliśmy w Dożynkach Diecezji Kaliskiej w Żerkowie. Panie z Sołectwa Biesiec wykonały piękny wieniec dożynkowy, który przedstawiał naszą świątynię parafialną. Wieniec dożynkowy w Żerkowie reprezentował cały nasz Dekanat Złoczewski.

W niedzielę 7 września 2014 roku w naszej wspólnocie Siostra Letancja Cała - Nazaretanka, przeżywała swój srebrny Jubileusz - 25. lat życia w zakonie. Obecnie Siostra Letancja pracuje na misjach w Kazachstanie, w Kellerowce. Z racji tego Jubileuszu Biskup Kaliski Edward Janiak, przesłał Siostrze Jubilatce List z życzeniami, w którym napisał m.in.,: "Drogiej Siostrze Letancji, w radosnym roku Srebrnego Jubileuszu życia  w zakonie, serdecznie gratuluję odważnego pójścia za Chrystusem i wytrwania w wierności łasce powołania. Gratuluję wszelkich owoców minionych 25. lat życia zakonnego, zarówno tych duchowych, znanych tylko Bogu, jak i tych zewnętrznych, dzięki którym ludzie chwalą Ojca naszego, który jest w niebie.

Szczególnie dziękuję za podjętą pracę w domach zakonnych: w Kolumnie, Ostrzeszowie, Kaliszu, Poznaniu i w Łukowie, gdzie przez 17.lat pracowała Siostra Letancja, z najmniejszymi dziećmi jako przedszkolanka.

Papież Franciszek powiedział: Kiedy dzieci są przyjmowane, kochane, strzeżone, chronione - rodzina jest zdrowa, społeczeństwo staje się lepszym,  świat jest bardziej ludzki. Uradował mnie fakt, że od września 2013 roku Czcigodna Siostra Jubilatka wyjechała na misje do Kazachstanu. Prowadząc przedszkole dla dzieci, które są katolikami, prawosławnymi, a nawet z rodzin muzułmańskich.

Wraz z całą wspólnotą Sióstr Nazaretanek, wspólnotą parafii św. Wawrzyńca w Stolcu, w której mieszka Mama i Rodzina Siostry Letancji, dziękuję za wszelkie dobro, które przez posługę Siostry stało się udziałem tak wielu ludzi w Kościele, wzbogacając jej duchową przestrzeń. Pragnę życzyć obfitości łask Roku Jubileuszowego, ewangelicznej radości, misyjnego zapału na każdy dzień życia oraz zdrowia, duchowych mocy i wszelkiego dobra, które niech ciągle inspiruje do ofiarnego życia na chwałę Boga i w służbie bliźnim."

W dniach od 9 do 17 września 2014., przedstawiciele naszej parafii (38. Osób), odbyli Pielgrzymkę do Włoch i Watykanu, jako podziękowanie Panu Bogu za dar kanonizacji Jana Pawła II. Parafianie odwiedzili m.in. Sanktuarium Matki Bożej w Loreto, gdzie znajduje się też Cmentarz Żołnierz Polskich (1080. grobów). Nawiedzili Lanciano, gdzie dokonał się cud Eucharystyczny, Manopello, gdzie znajduje się chusta z Obliczem Zmartwychwstałego Pana, San Giovanni Rotondo z grobem świętego O. Pio oraz Rzym, Asyż - miasto Św. Franciszka i Wenecję miasto św. Marka Ewangelisty. W niedzielę 14 września 2014., wzięli udział w modlitwie Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem oraz nawiedzili Groby Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także grób naszego ukochanego papieża - świętego Jana Pawła II.

W środę 29 października 2014 roku w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi, proboszcz Parafii Stoleckiej - Ks. prałat Zbigniew Stefański, w obecności Pani Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Pani Doroty Ryl, podpisali Umowę o przyznanie pomocy na zrealizowanie pozytywnie rozpatrzonego wniosku "Zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez remont dachu i elewacji Kaplicy dworskiej w Niechmirowie". Pomoc finansowa projektu wynosi 500 000 zł., a koszt wspomnianego remontu wyniesie 665 000zł. Pomoc finansowa przydzielona przez Urząd Marszałkowski jest najwyższym wsparciem Parafii Rzymsko-Katolickiej ma terenie Województwa Łódzkiego w roku 2014! Zakończenie remontu kościoła filialnego w Niechmirowie przewidziane jest na koniec maja 2015 roku!

Na łamach strone internetowej bardzo dziękuje za  pomoc w tym historycznym wydarzeniu dla Parafii; przede wszystkim Świętemu Józefowi, który wysłuchał modlitw, dziękuję Maryi - Pani Różańcowej za tę radosną wiadomość u końca nabożeństw różańcowych, a także dziękuję Pani Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z Łodzi - Pani Dorocie Ryl, Wójtowi Gminy Burzenin - Panu Jarosławowi Janiakowi, Pani Monice Chudzia z Gminy Brzeźnio, Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Złoczew Panu Andrzejowi Aleksandrowiczowi, Panu Tadeuszowi Pędziwiatrowi z Parafii Godynice, oraz pozostałym Osobom i Wszystkim Ofiarodawcom, Parafianom i Gościom, którzy przyczynią się do całkowitego zrealizowania tego niezwykłego projektu. Ufam, że kościół w Niechmirowie już nie długo nabierze swego nowego uroku i blasku oraz dostojeństwa, jakie przysługuje każdemu "Domowi modlitwy".

Dnia 7 listopada 2014 roku przystąpiliśmy do prac remontowych naszego kościoła w Niechmirowie. Nasza Parafia musi mieć 165 tys. zł. wkładu własnego w ten remont. Dlatego na łamach strony internetowej zwracam się do wszystkich Parafian i Gości, wszystkich Internautów o wsparcie finansowe. Za dar serca składam serdeczne Bóg zapłać!

W minionym roku 2014 odbyliśmy też parafialne Pielgrzymki; z Dziećmi Rocznicy I Komunii Św. do Sanktuarium MB Licheńskiej. Pielgrzymko-wycieczkę do Leżajska, Kalwarii Pacławskiej i w Bieszczady. Z Młodzieżą - Kandydatami do bierzmowania, wędrowaliśmy w pielgrzymce do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu oraz do Lututowa, aby adorować Krzyż i Ikonę Matki Bożej, symbole Światowych Dni Młodzieży.

Parafia już od ponad 5 lat ma swoją stronę internetową: www.parafiastolec.pl, którą tygodniowo odwiedza ok. 1.200 Internautów.

Obecnie do Parafii należą miejscowości: Biesiec, Broszki, Burdynówka, Cisowa, Dąbrowa Miętka, Doliny, Filipole, Gronów, Gronówek, Jaźwiny, Kamionka, Kolonia Kamionka, Kolonia Niechmirów, Koźliny, Krzyżanka, Lipiny, Łeszczyn, Niechmirów, Pogony, Rokitowiec, Siekanie, Stolec, Stolec-Poduchowny, Wielgie, Wolnica Niechmirowska.

Z Parafii pochodzą: Kapłani: Ks. Kanonik Jan Witkowski, Ks. Prałat Jan Henryk Witkowski, + Ks. Kan. Kazimierz Janik, Ks. Roman Sosin, Ks. Mikołaj Skórecki, który 20 XI 2013 roku wyjechał na misje do Niemiec.

Siostry zakonne: + Siostra Bronisława Motyl ZSNM (1911-1985), + Siostra Kazimiera Woźniak ZSNM (1911-1996, spoczywa w Gdańsku), + Siostra Benigna Motyl ZSNM (1913-1996, spoczywa w Gdańsku), + Siostra Paschalisa Wyrwas ZSNM (zmarła 31 marca 2014 roku i pochowana jest we Włocławku), Siostra Konsumata Wojtczak SAC, Siostra Letancja Cała CSFN, która wyjechała na misje do Kazachstanu (od 11 IX 2013) - Kellerowka; Siostra Małgorzata Szwed, Siostra Olga Saroska ZMBM.

Z Parafii pochodzą też Rodzice Księdza Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka:

+ Stanisław Janiak i + Janina z domu Zmysłowska.

Proboszczem Parafii od 16 marca 2002 roku jest Ks. Prałat Zbigniew Stefański, wyświęcony w Kaliszu 27 maja 1992 roku przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę.

Rezydentem w parafii od 25 czerwca 2013 roku do 27 grudnia 2014 roku był: Ks. Kanonik senior Robert Barbuziński, wyświęcony na kapłana w Poznaniu 26 maja 1977 roku.

Rezydentem Parafii od 2 I 2015 roku będzie (przez 6 miesięcy) ks. Wojciech Ebel.

nr tel. 43/820 13 27, www.parafiastolec.pl

Numer konta Parafii:

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Stolcu, 98-270 Złoczew

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie o/Złoczew

nr: 38 92560004 0044 1122 2000 0010.
Rok  Pański 2014, to czas, w którym realizowany jest nowy program duszpasterski, który rozpoczął się wraz z pierwszą niedzielę Adwentu. Jego hasłem są słowa: „Wierzę w Syna Bożego”. Jest to pierwszy etap szerszego programu na lata 2013-2017, którego celem ma być ożywienie i odnowienie osobistej wiary w Jezusa Chrystusa.

Priorytetami programu na najbliższy rok 2014 jest rozpowszechnianie Biblii i pogłębienie duchowości biblijnej, ewangelizacja, ukazywanie wiernym różnorodności wspólnot parafialnych, katecheza dorosłych przed chrztem dziecka. Ważnym momentem roku duszpasterskiego będzie uroczyste wręczenie Ewangelii św. Marka w każdej parafii, co ma nastąpić w Niedzielę Biblijną.

Głównym tematem tegorocznej kolędy będzie m.in., przygotowanie się na dzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Kanonizacja zwróci naszą uwagę na powołanie do świętości. W ramach przygotowań do kanonizacji, będziemy przeżywać, w dniach od 3 do 4 lutego 2014 roku, Peregrynację Wielkopiątkowego Krzyża Jana Pawła II, który w Wielki Piątek 2005 roku miał w Watykanie bł. Jan Paweł II. Obecnie Wielkopiątkowy krzyż bł. Jana Pawła II, wędruje po Archidiecezji Wrocławskiej (od 13 lutego 2013 do 2 lutego 2014 roku). W drodze z Wrocławia do Rzeszowa za zgodą Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka, krzyż ten na dobę zatrzyma się w naszej parafii. Na uroczystość tę ma przybyć też m.in., całe Seminarium Duchowne z Kalisza wraz z naszym Biskupem Edwardem Janiakiem. Centralnym punktem nawiedzenia parafii przez „wielkopiątkowy krzyż bł. Jana Pawła II”, będzie ADORACJA KRZYŻA.

W Niedzielę Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 roku przeżywać będziemy kanonizację dwóch wielkich papieży: Błogosławionego Jan XXIII i Błogosławionego Jana Pawła II naszego największego Rodaka-Polaka.

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się 2016 roku w Krakowie, w dniach od 4 do 16 maja 2014 roku, do Diecezji Kaliskiej przywieziony zostanie KRZYŻ Młodych, który towarzyszy na ŚDM.

Ze wzgledu na zdrowie (operacja oka) Ksiądz Henryk Kardynał GULBINOWICZ przybedzie do parafii Stoleckiej udzielić sakramentu bierzmowania nie 18 maja, ale przybedzie w niedzielę 15 czerwca 2014., i podczas Mszy Św. o godz.12.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania Młodzieży naszej parafii.

Natomiast w czasie Odpustu Patrona Parafii – Św. Wawrzyńca – 10 sierpnia 2014 roku gościć będziemy Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Seniora Mariana Gołębiewskiego – Metropolitę Wrocławskiego, który przewodniczyć będzie sumie odpustowej i wygłosi kazanie.

Miniony Rok Pański 2013, był szczególnym Rokiem łaski – trwał Rok WIARY, który ogłosił papież Benedykt XVI dnia 11 października 2012 roku, a zamknął Rok Wiary papież Franciszek 24 listopada 2013 roku. W kościele powszechnym z wielkich wydarzeń to śmierć Ks. Józefa Kardynała Glempa (ur. 18 XII 1929., zm. 23 I 2013.), prymas Polski, senior.

Dnia 11 lutego 2013 roku ogłosił swoją rezygnację Papież Benedykt XVI, który zakończył swój pontyfikat 28 lutego 2013 roku o godz.2000. Benedykt XVI od 19 kwietnia 2005 roku był 264. Następcą św. Piotra. Dnia 12 marca 2013 roku rozpoczęło się konklawe 115 Kardynałów. Dnia 13 marca 2013 roku – Habemus papam – wybór kard. Jorge Mario Bergoglio SJ na papieża, który przyjął imię FRANCISZEK. W uroczystość Św. Józefa – Oblubieńca NMP, odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Ojca Św. Franciszka, który m.in., powiedział: „…Bądźmy opiekunami stworzenia,…”.

Dnia 23 marca 2013 miało miejsce pierwsze w historii spotkanie dwóch Papieży w Castel Gandolfo. Obaj papieże m.in., modlili się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Natomiast 2 maja 2013 miało miejsce drugie spotkanie dwóch papieży. Papież Franciszek powitał osobiście swojego poprzednika na Stolicy Apostolskiej, papieża seniora Benedykta, który po 62. dniach pobytu w Castel Gandolfo powrócił na stałe do Watykanu. Ustępując z urzędu Joseph Ratzinger zapowiadał, że resztę życia spędzi jak mnich, w odosobnieniu, na rozmyślaniach i modlitwie. Od tego dnia po raz pierwszy w historii w Watykanie mieszka dwóch papieży. Dnia 2 czerwca 2013 roku odbyła się Adoracja eucharystyczna w bazylice św. Piotra, która jednocześnie odbyła się m.in., w naszej świątyni parafialnej. Dnia 5 lipca 2013roku odbyła się prezentacja encykliki Lumen fidei (światło wiary) w Watykanie. Papież Franciszek określił ten dokument jako „encyklikę na cztery ręce”. „Rozpoczął ją Benedykt XVI, przekazał mnie. Jest to mocny dokument. Otrzymałem tę wielką pracę, jaką on wykonał, i doprowadziłem ją do końca” – powiedział papież. Dnia 13 października 2013 roku Franciszek zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej. W dniach 26-27.10.2013., w Watykanie odbył się dzień Rodzin w Roku Wiary, pod hasłem: „Rodzino żyj radością wiary!”, spotkało się ponad 100 tys. wiernych z 75 krajów.

Zakończony Rok Wiary to…- „Bez wątpienia wielka eksplozja Franciszka. Ten czas przyniósł i jeszcze długo przynosić będzie niezwykłe owoce, przede wszystkim w podniesieniu naszej wspólnej świadomości wiary. Dziś z perspektywy czasu można powiedzieć że wielkim bodźcem była rezygnacja Benedykta XVI i jednoczesny wybór papieża Franciszka. Nagle zobaczyliśmy bowiem nowe perspektywy wiary nową nadzieję. To było niesamowite”. O. Jan Góra OP.

W minionym Roku 2013 nasza parafia dnia 10 marca 2013 roku , na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych, przeżywała wizytację kanoniczną, która przeprowadził Biskup Kaliski Edward JANIAK. W czasie wizytacji kanonicznej Ks. Biskup Edward spotkał się z Wiernymi w kościele Niechmirowie, na plebani spotkał się z Radą Parafialną. W południe Biskup Kaliski przewodniczył uroczystej sumie w kościele parafialnym w Stolcu, na której ksiądz Proboszcz dokonał sprawozdania duszpasterskiego od czasu ostatniej wizytacji kanoniczej, która odbyła się 6 listopada 2005 roku. Po Mszy Św. Biskup Edward spotkał się z ministrantami w salce, a także z Kapłanami Dekanatu Złoczewskiego. Po południu, w Godzinie Miłosierdzia spotkał się z Wiernymi w kaplicy w Wielgiem.

Dnia 25 czerwca 2013 roku, Biskup Kaliski Edward Janiak, przysłał do naszej wspólnoty jako pomoc w pracy duszpasterskiej – Rezydenta, którym jest Ksiądz Kanonik Senior Robert Barbuziński, dla którego przeprowadzono generalny remont budynku parafialnego (była wikariatka, teraz rezydencja).

Dnia 21 lipca 2013 roku, w pierwszą rocznicę Nominacji na Biskupa Kaliskiego – Ksiądz Biskup Edward Janiak mianował proboszcza parafii Stoleckiej – ks. kanonika Zbigniewa Stefańskiego – prałatem Kapituły Kolegiackiej w Kaliszu (Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu).

W Odpust Patrona Św. Wawrzyńca dnia 10 sierpnia 2013 roku, gościliśmy Księdza Biskupa Stanisława NAPIERAŁĘ – seniora – I Biskupa Kaliskiego, który przewodniczył uroczystej Mszy Św., wygłosił Słowo Boże i poprowadził procesję eucharystyczną.

Największym wydarzeniem duchowym, organizacyjnym i historycznym były Dożynki Diecezji Kaliskiej, które z woli Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka – naszego „Krajana”, odbyły się w niedzielę 1 września 2013 roku. Nasza Parafia była Gospodarzem tych dożynek, na które przybyły Delegacje z wieńcami żniwnymi z 33 Dekanatów. Przygotowania do Dożynek Diecezjalnych rozpoczęły się już rok temu. W grudniu 2012 roku Ks. proboszcz ustalił program z Biskupem Edwardem. Od wiosny 2013 roku trwały przygotowanie dalsze, a od lipca i sierpnia 2013., bezpośrednie przygotowania do Dożynek. W przygotowanie i przebieg Dożynek Diecezjalnych włączyła się niemalże cała Parafia. Parafianie bardzo zaangażowali się w dekoracje dożynkowe całej parafii, w przygotowanie polskiego jadła (agapa – uczta dożynkowa), przygotowanie miejsca celebry Mszy Św. i koncertu zespołu Golec uOrkiestra i innych zespołów, przygotowanie parkingów, itp.

Dożynki Diecezji Kaliskiej, Gminy Złoczew i naszej Parafii Stoleckiej, odbyły się na Błoniach Stoleckich (2 ha łąki przed kościołem, od strony południowej). W dziękczynieniu za żniwa pomagało bardzo wielu Ludzi dobrej woli, Dobrego serca, którym na łamach strony internetowej, pragnę powiedzieć słowo „Dziękuję!” – Bóg zapłać! za każdy gest dobroci i ofiarnych dłoni i serca oraz za modlitwę!

Uroczystości rozpoczęły się od prezentacji wieńców dożynkowych, które przywieźli delegaci z 33 dekanatów diecezji. Biskup Edward dokonał poświęcenia wieców oraz poświęcenie ponad 50. bochnów chleba wypieczonych z nowego ziarna.

Centrum dziękczynienia Bogu za żniwa była uroczysta Msza Św. sprawowana przez 40 kapłanów pod przewodnictwem Biskupa Edwarda Janiaka, który w czasie kazanie powiedział m.in., „ta ziemia wykarmiła Moich Kochanych Rodziców i Moich Dziadków”. Hasłem dożynek były słowa wybrane przez Biskupa Kaliskiego, a które wypowiedział papież Franciszek: „Bądźmy opiekunami stworzenia”. Uroczystości te były transmitowane przez Radio Rodzina Kalisz oraz telewizję ok24.tv, zobacz: www.radiorodzina.kalisz.pl oraz www.ok.24tv .

Po Mszy Św. odbył się posiłek dożynkowy, który przygotowali Parafianie oraz inni Sponsorzy.

Potem odbył się koncert zespołu GOLEC uORKIESTRA, który w całości sponsorowali Państwo Agnieszka i Andrzej GRZELAK z Sieradza. W koncercie wzięło udział ok. 8 tysięcy ludzi. Było to największe zgromadzenie w historii Parafii Stoleckiej. Po ponad dwu godzinnym koncercie na profesjonalnej scenie wystąpili charytatywnie: Kapela ZŁOCZEWIANIE, Pan Tadeusz Maciejewski na Fletni Pana, zespół EVENT, zespół AMBASADOR z Broszek.

Starostami Dożynek Diecezji Kaliskiej oraz Gminy Złoczew i Parafii Stolec byli nasi Parafianie pracujący w rolnictwie: Państwo: Anna SUFLETA z Łeszczyna oraz Marek KAPICA z Bieśca.

Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w mediach lokalnych i diecezjalnych.

Z racji dobrze przygotowanych dożynek Biskup Kaliski Edward Janiak ofiarował naszej Parafii Stoleckiej nowe złote naczynia liturgiczne: kielich mszalny oraz cyborium (puszka do rozdzielania Komunii św.). Księdzu Biskupowi na łamach Kalendarza parafialnego składamy wielkie Bóg zapłać! za wybranie naszej parafii, z której pochodzą Rodzice Jego Ekscelencji: + Stanisław JANIAK oraz + Janina z domu ZMYSŁOWSKA (zm. 14 czerwca 2013 roku) i za wszelką życzliwość i dobroć Pasterską okazywaną naszej wspólnocie Stoleckiej!

Na łamach strony internetowej dziękuję Wszystkim Moim Kochanym Parafianom, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg uroczystości Dożynek Diecezji Kaliskiej, Dożynek Gminy Złoczew oraz Dożynek Parafialnych. Dziękuję też sponsorom dożynek: Urząd Miasta i Gminy Złoczew z Panią Burmistrz Jadwigą Sobańską; Urząd Gminy Burzenin z Panem Wójtem Jarosławem Janiakiem; Urząd Gminy Ostrówek z Panem Wójtem Ryszardem Turkiem; Lasy Państwowe z Nadleśnictwa Złoczew z Panem Nadleśniczym Edwardem Polakiem; Państwo Agnieszka i Andrzej GRZELAK z Sieradza, którzy w całości ufundowali Koncert zespołu Golec uOrkiestra. Pan Andrzej pochodzi z tej samej wsi, z której pochodzą Rodzice Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka (Łeszczyn). Natomiast Pani Agnieszka pochodzi z naszego dekanatu Złoczewskiego – wieś Czarna.

Dziękuję kolejnym sponsorom: „Borowina” Broszki, Zakład Mięsny Podsiadły Spółka Jawna; Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Złotex” Aleksandrowiczowie, Chojnaccy; Pani Janinie Zalewskiej ze Złoczewa, która pochodzi z Broszek, Firma Polflak z Burzenina – Dorota i Marek Markowscy; Firma Remontowo-Budowlana „Chojnaccy” z Broszek; Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie; Szwagrzak, Ubojnia Zwierząt Rzeźnych w Złoczewie; Firma „Agromech” Aniela i Tomasz Bartosz z Bujnowa, Drukarnia Gal-Druk z Brzeźnia; Piekarnia Cały i Kamas ze Złoczewa, Piekarnia Piotr Wlazły z Burzenina; Państwo Marianna i Józef Spychalscy z Broszek, Górnicza Orkiestra Dęta Kopalni Bełchatów; Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu.

W Roku Pańskim 2013 w naszym kościele parafialnym zamontowano 22 nowe kinkiety oraz drugi nowy żyrandol, który ufundowała Rodzina Państwa Misiaków i Krzyżańskich z Broszek oraz Rodzina Państwa Misiaków z Koła. W świątyni też zamontowaliśmy 3 nowe witraże: witraż Ostania Wieczerza i witraż Herb Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka, ufundowane przez Wiernych Parafii Stolec, witraż Św. Stanisława Kostki – ufundowany przez firmę INCO_ART Marek i Bolesław Szczypińscy z Wrocławia, którzy wykonali 45 witraży w kościele w Stolcu. Przygotowywany jest 46. witraż – witraż Św. Rity. Na cmentarzu parafialnym w Stolcu w sierpniu 2013 roku zamontowano na kaplicy cmentarnej tablicę upamiętniającą spoczywającego na cmentarzu Powstańca Styczniowego śp.+ Napoleon POTOCKI. Także na cmentarzu w październiku 2013 roku założono kolejny fragment nowego chodnika oraz odnowiono groby i założono nowy, granitowy chodnik przy Grobach Kapłanów – Pasterzy Stoleckich. Przy kaplicy w Wielgiem naprawiono oraz odnowiono cały parkan. Rozpoczęto też procedurę pozyskania finansowego wsparcia, generalnego remontu kościoła w Niechmirowie.

W roku 2013 m.in., odbyły się jak co roku Parafialne Pielgrzymki: na Jasną Górę do Częstochowy ( Dzieci I Komunii Św. i dorośli Parafianie), do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu ( Dzieci Rocznicy I Komunii Św. i dorośli Parafianie); pielgrzymko-wycieczka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki oraz do Wigier i Warszawy. Dnia 17 czerwca 2013 roku udaliśmy się autokarem na pogrzeb Mamy Biskupa Kaliskiego Edwarda: śp.+ Janina JANIAK z domu Zmysłowska. Natomiast 7 września 2013 roku wzięliśmy udział w uroczystości papieskiej koronacji Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej koło Bralina. Dnia 14 grudnia 2014 roku udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej w Sulistrowiczkach koło Ślęży oraz do Wrocławia m.in., do Opery Wrocławskiej.

Parafia ma swoją stronę internetową: www.parafiastolec.pl

Obecnie do Parafii należą miejscowości: Biesiec, Broszki, Burdynówka, Cisowa, Dąbrowa Miętka, Doliny, Filipole, Gronów, Gronówek, Jaźwiny, Kamionka, Kolonia Kamionka, Kolonia Niechmirów, Koźliny, Krzyżanka, Lipiny, Łeszczyn, Niechmirów, Pogony, Rokitowiec, Siekanie, Stolec, Stolec-Poduchowny, Wielgie, Wolnica Niechmirowska.

Z Parafii pochodzą: Kapłani: Ks. Kanonik Jan Witkowski, Ks. Prałat Jan Henryk Witkowski, + Ks. Kan. Kazimierz Janik, Ks. Roman Sosin, Ks. Mikołaj Skórecki, który 20 XI 2013 roku wyjechał na misje do Niemiec.

Siostry zakonne: + Siostra Bronisława Motyl ZSNM (1911-1985), + Siostra Kazimiera Woźniak ZSNM (1911-1996, spoczywa w Gdańsku), + Siostra Benigna Motyl ZSNM (1913-1996, spoczywa w Gdańsku), Siostra Paschalisa Wyrwas ZSNM (ur.1917., żyje do dziś we Włocławku), Siostra Konsumata Wojtczak SAC, Siostra Letancja Cała CSFN, która 2 września 2013 roku wyjechała na misje do Kazachstanu - Kellerowka; Siostra Małgorzata Szwed, Siostra Olga Saroska ZMBM.

Rodzice Księdza Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka:

+ Stanisław Janiak i + Janina z domu Zmysłowska (zmarła 14 VI 2013 roku).

Proboszczem Parafii od 16 marca 2002 roku jest Ks. Prałat Zbigniew Stefański, wyświęcony w Kaliszu 27 maja 1992 roku przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę.

Rezydent w parafii od 25 czerwca 2013 roku: Ks. Kanonik senior Robert Barbuziński, wyświęcony na kapłana w Poznaniu 26 maja 1977 roku.

nr tel. 43/820 13 27, www.parafiastolec.pl

Numer konta Parafii:

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Stolcu, 98-270 Złoczew

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie o/Złoczew

nr: 38 92560004 0044 1122 2000 0010.

lub:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Stolcu:

Bank Pekao S.A. o/Sieradz nr: 07 12403275 1111 0000 2912 6992.


„Dom to nie cztery ściany i komin, ale wspólnota ludzi, których łączą nie ściany, lecz Miłość”.

W Roku Pańskim 2011, w kościele parafialnym, kontynuowano dzieło montażu witraży, zamontowano 8 nowych witraży: witraż „tryptyk Miłosierdzie Boże” (10m2); tzn., witraż Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu ufam Tobie”, witraż Św. Faustyny Kowalskiej, Apostołki Bożego Miłosierdzia i witraż Bł. Ks. Michała Sopoćki, spowiednika Św. Faustyny. Fundatorem tryptyku jest Ks. Biskup Edward Janiak z Wrocławia. W czerwcu 2011 roku zamontowano witraż św. Zofii, który ufundowali Państwo Halina i Marek Niciejewscy z synami z Wielgiego. W sierpniu 2011 roku zamontowano witraż Św. Maksymiliana Marii Kolbego, ufundowany przez Panią Janinę Zalewską z Rodziną, która pochodzi z Broszek oraz witraż Św. Brata Alberta Chmielowskiego ufundowany przez Ks. Mikołaja Skóreckiego, który pochodzi z Parafii Stolec. W listopadzie 2011 roku zamontowano witraż Matki Bożej Karmiącej ufundowany przez Państwo Halinę i Andrzeja Aleksandrowiczów z Broszek oraz witraż Św. Kingi ufundowany przez Państwo Izabelę i Pawła Chojnackich z Broszek.

Witraże wykonała Pracownia Witraży INKO-ART Marek i Bolesław Szczypińscy z Wrocławia. W sumie wszystkich witraży jest już 27, a okien w kościele jest aż 47; wszystkie okna są już zarezerwowane przez kolejnych Ofiarodawców. W roku 2012 dzieło montażu witraży będzie kontynuowane.

W roku 2011 zakończono remont generalny z budową i rozbudową Plebani, która powstała w 1902 roku. Prace rozpoczęto 24.06.2008 roku, a ukończono 24.06.2011 roku. Wiosną 2011 roku wykonano elewację zewnętrzną, na schodach wejściowych do plebani zamontowano płytki granitowe oraz metalowe barierki.

Parafianie bardzo ofiarnie pomagali przy budowie i przy pracach wykończeniowych. Przy pracach budowlanych w czasie rozbiórki i budowy plebani pomagało bezinteresownie 900 Parafian oraz wiele Rodzin składało i dalej składa dodatkowe ofiary, którym na łamach strony internetowej, pragnę powiedzieć: Bóg zapłać! Wam Kochani Parafianie oraz inni Ofiarodawcy!

W Roku Pańskim 2011, podczas Odpustu Św. Wawrzyńca gościliśmy Biskupa Kaliskiego Stanisława NAPIERAŁĘ, który podczas sumy odpustowej 14 sierpnia 2011., m.in., dokonał uroczystego poświęcenia 16 witraży, poświecił nową plebanię oraz ustanowił Proboszcza Parafii Stolec ks. Zbigniewa Stefańskiego - Kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Św. Józefa w Kaliszu.

W niedzielę 25 września 2011 roku Parafia zorganizowała I Parafialny Festyn Rodzinny (bezalkoholowy), na który przybili bardzo licznie Parafianie i Goście.

W roku 2011 m.in., odbyły się jak co roku Parafialne Pielgrzymki: na Jasną Górę do Częstochowy ( Dzieci I Komunii Św. i dorośli Parafianie), do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu ( Dzieci Rocznicy I Komunii Św. i dorośli Parafianie), pielgrzymko-wycieczka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach, do Wieliczki i Zakopanego. Dnia 29 października 2011 roku na zakończenie Nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej w Diecezji Kaliskiej odbyła się w pielgrzymka dziękczynna do Kalisza.

 

 

 

Pierwsza wzmianka o Parafii Stolec to rok 1449, a ówczesnym proboszczem był ks. Bogusław. Kościół ufundowała miejscowa rodzina szlachecka – Wierusz. Patronem świątyni został wybrany Św. Wawrzyniec, diakon, męczennik (+10.08.258 r.) Obecna świątynia jest trzecim kościołem. Poprzednie były drewniane. W roku 1768 wybudowano świątynię, którą ufundował Filip Szaniawski, starosta Bolesławiecki, dziedzic Stolca. Przy kościele z 1768 roku wzniesiono kaplicę murowaną z grobami rodzinnymi dziedziców z Niechmirowa – Olszowskich. Walerian Olszowski, który jest pochowany w Stolcu był m.in., ojcem Prymasa Polski Andrzeja Olszowskiego(1621-1677). Ten zaś m.in., koronował na Wawelu króla Polski Jana III Sobieskiego ( 2.02.1676 r.). Po śmierci ojca – Waleriana, Andrzej Olszowski – Prymas Polski ufundował mu nagrobek w kościele Św. Wawrzyńca w Stolcu, grób rodzinny na cmentarzu parafialnym w Stolcu oraz ufundował Kaplicę Królewską w Gdańsku. Na cmentarzu powstała w 1833 roku kaplica bł. Salomei, zbudowana przez Teodora Psarskiego, dziedzica dóbr Wielgie. Kaplica cmentarna w 2005 roku przeszła generalny remont, wstawiono do niej sarkofag-chłodnię, aby przechowywać ciała Zmarłych na dzień ich pogrzebu. Natomiast w roku 2009 nad wejściem do kaplicy zamontowano płaskorzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego. Na Cmentarzu Parafialnym w 2002 roku został założony chodnik z kostki betonowej, w 2003 roku został rozwiązany problem z drzewami zagrażającymi bezpieczeństwu wiernych i grobom zmarłych. Przy pracach tych pomagało przez 40 dni – 400 Parafian.

Obecna świątynia parafialna była budowana w latach 1912-1925, przez ks. Kan. Mikołaja Rełkowskiego i Parafian. Kościół był konsekrowany 25 września 1932 roku przez Ordynariusza Włocławskiego – księdza biskupa Karola Radońskiego. Świątynia jest murowana, neogotycka. Do wyposażenia kościoła należą: Ołtarz główny późnobarokowy z 1779 roku ( z poprzedniego kościoła drewnianego), obrazy: męczeństwo Św. Wawrzyńca z XVIII wieku, Matki Boskiej z XVIII wieku i obraz Św. Walentego z XVIII wieku. Obraz Błogosławionego Wincentego Kadłubka z XIX wieku autorstwa Aleksandra Lessera (1818-1884), warszawskiego malarza pochodzenia żydowskiego, wykształconego głównie w Monachium.

Kościół parafialny w Stolcu w 1997 roku został pokryty nowym dachem (blachodachówka), w 2001 roku został pomalowany, w 2002 roku w kościele zostało założone nowe nagłośnienie, w 2003 roku, zostały odnowione pozłocone wszystkie naczynia liturgiczne i został wyprostowany krzyż na wieży głównej świątyni. Od 2004 roku kościół parafialny w nocy oświetla na zewnątrz 19 reflektorów, w 2005 roku, wstawiono do świątyni 54 nowe ławki dębowe, a od 2006 roku kościół w Stolcu i kościół filialny w Niechmirowie jest ogrzewany metodą halogenowo-kwarcową. W roku 2008 Parafia przeżywała Misje Miłosierdzia Bożego (12-19 kwietnia 2008 roku), podczas których Parafię nawiedził Obraz Jezusa Miłosiernego. Dnia 10 sierpnia 2008 roku, podczas Odpustu Św. Wawrzyńca, po raz pierwszy w historii Parafia gościła Kardynała – Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza z Wrocławia, który m.in., poświęcił kapliczkę Św. Wawrzyńca oraz Dąb Jana Pawła II. Od grudnia 2008 roku w oknach kościoła parafialnego rozpoczęły się prace montażu nowych witraży. W grudniu 2008 roku w kościele parafialnym zostały zamontowane dwa pierwsze okna witraże, przedstawiające wizerunek NMP Niepokalanej i Św. Wawrzyńca, a w kwietniu 2009 roku, zamontowano kolejne dwa witraże: Św. Józefa, Opiekuna Zbawiciela i Św. Walentego. Te cztery witraże ufundował Ks. Biskup Edward Janiak z Wrocławia, którego Rodzice pochodzą z Parafii Stolec. W maju 2009 roku, Rodzice Dzieci I Komunii Św., ufundowali witraż Błogosławionej Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki dzieci i młodzieży. Natomiast w październiku 2009 roku, w rozecie nad wejściem do kościoła zamontowano największy witraż (7m2): Sługi Bożego Jana Pawła II z napisem: „Otwórzcie Drzwi Chrystusowi”. Witraż ten ufundowała Rodzina Misiaków i Krzyżańskich z Broszek oraz Rodzina Misiaków z Koła. Także w październiku 2009 roku zamontowano witraż Św. Floriana – Patrona Strażaków, ufundowany przez Druhów Strażaków OSP Broszki, OSP Kamionka, OSP Łeszczyn, OSP Niechmirów, OSP Stolec i OSP Wielgie. W listopadzie natomiast zamontowano witraż Św. Krzysztofa – Patrona Kierowców, ufundowany przez Marka i Kamilę Kapiców oraz Halinę Kapicę z Bieśca. Zamontowano również witraż Św. Jana Marii Vianneya – Patrona Kapłanów, ufundowany przez Proboszcza Parafii Stolec.

Dnia 22 listopada 2009 roku Parafia Stolec obchodziła Jubileusz 560-lecia istnienia. Uroczystościom przewodniczył Biskup Kaliski Stanisław NAPIERAŁA który poświęcił 9 witraży. Podczas kazania Biskup Stanisław powiedział m.in., „…ta okazała i piękna świątynia w Stolcu, czekała ponad 80 lat na witraże! To piękne i wielkie dzieło. Witraże dodają świątyni uroku i splendoru. Mają pomagać nam w modlitwie i w stawaniu się świętymi!”

 

W Roku Pańskim 2010, w kościele parafialnym, kontynuowano dzieło montażu witraży, zamontowano 10 nowych witraży: witraż Św. Barbary – Patronki Górników, który ufundowała Rodzina Kołodziejczyków z Zabrza; witraż Św. Izydora – Patrona Rolników, ufundowany przez Spółdzielnię Dostawców Mleka w Wieluniu. W kwietniu 2010 zamontowano witraż Św. Kazimierza – ufundowany przez Rodzinę Ciachów oraz witraż Św. Rodziny – ufundowany przez Jana i Barbarę Świętczak z Broszek. W maju 2010, przed beatyfikacją, zamontowano witraż Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana, męczennika – Patrona naszych trudnych czasów, który ufundowali mieszkańcy Sołectwa Broszki. W czerwcu 2010, w nawie głównej świątyni, zamontowano witraż Św. Piotra – Rybaka, ufundowany przez Jerzego Pieniążka z Niechmirowa i Piotra Nowaka z Widawy. W lipcu 2010 roku, też w nawie głównej, zamontowano witraż Św. Cecylii – Patronki muzyki kościelnej ufundowany przez Organistów: Leszka Królewicza ze Stolca i Andrzeja Maciejewskiego z Niechmirowa oraz członków Chóru Parafialnego. W październiku 2010 zamontowano witraż Św. Elżbiety Węgierskiej – Patronki Rodzin, ufundowany przez Elżbietę i Jerzego Chudy z Wielgiego. W grudniu 2010 wykonano dwa witraże: witraż Św. Łukasza – Patrona Lekarzy, ufundowany przez Piotra Janika z Rodziną z Łodzi oraz witraż Matki Bożej Królowej Pszczół – Patronki Pszczelarzy, ufundowany przez Rodzinę Janików z Dąbrowy Miętkiej.

Witraże wykonała Pracownia Witraży INKO-ART Marek Szczypiński z Wrocławia. W roku 2011 będą dalej montowane kolejne witraże, (w sumie wszystkich okien jest 40).

W roku 2010 kontynuowano remont generalny z budową i rozbudową Plebani, która powstała w 1902 roku. Prace rozpoczęto 24.06.2008 roku. W roku 2010, w czasie prac wykończeniowych budynku plebani, m.in., założono gładź gipsową, wewnątrz założono terakotę, podłogi i panele, drzwi wewnętrzne. Wnętrze plebani pomalowano. Dnia 1 maja 2010, w święto Św. Józefa – Patrona Ludzi pracy, budynek plebani z nową kancelarią parafialną zaczął już funkcjonować. W sierpniu i wrześniu 2010, budynek plebani, został na zewnątrz ocieplony styropianem, założono nowe parapety okienne. Dekarze wykonali tzw. „podbitkę” dachu – prace wykończeniowe dachu.

Na wiosnę 2011 roku na zewnątrz budynku plebani zostanie założona terakota na schodach i tynk szlachetny na ścianach oraz zostanie uporządkowane obejście wokół plebani.

Parafianie bardzo ofiarnie pomagali przy budowie i przy pracach wykończeniowych. Przy pracach budowlanych w czasie rozbiórki i budowy plebani pomagało bezinteresownie (przez dwa lata) 900 Parafian oraz wiele Rodzin składało i dalej składa dodatkowe ofiary, którym na łamach strony internetowej, pragnę powiedzieć: Bóg zapłać! Wam Kochani Parafianie! W czerwcu 2011 roku, plebania zostanie uroczyście poświęcona przez Biskupa Kaliskiego – Stanisława Napierałę, który bardzo pragnie Nam wszystkim podziękować!

Ks. Biskup Kaliski Stanisław NAPIERAŁA, w roku 2011 będzie przeżywać 50-lecie kapłaństwa, o którym pamiętajmy w modlitwie oraz Dostojnemu Jubilatowi na łamach strony internetowej, już teraz życzymy Obfitości łask za wstawiennictwem Św. Józefa Kaliskiego i Maryi, która wędruje w Cudownym Wizerunku po wszystkich Parafiach naszej Diecezji Kaliskiej! Szczęść Boże!

 

W Roku Pańskim 2010., najważniejszym wydarzeniem duchowym w życiu parafii była Peregrynacja Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego. Nawiedzenie naszej wspólnoty przez Panią Jasnogórską w cudownym Wizerunku Nawiedzenia rozpoczęło się 10 listopada, a zakończyło się 11 listopada 2010. (pierwsze Nawiedzenie odbyło się 35 lat temu: 11-12.03.1975 roku). Maryja przybyła w cudownym Obrazie Jasnogórskim do każdego z nas, do każdej Rodziny, aby umocnić nas w Wierze, Nadziei i Miłości! Parafianie przygotowali się do tego wydarzenia przez otrzymanie programu Misji i Nawiedzenia, przez bardzo liczny udział w Misjach Nawiedzenia, które prowadził O. Jerzy Mac – paulin. Przez liczy udział w spowiedzi św. misyjnej. Wyrazem miłości wszystkich Parafian do Matki Bożej było udekorowanie całej trasy przejazdu Obrazu Nawiedzenia oraz dekoracja domów, mieszkań. Na powitanie Obrazu MB Częstochowskiej, prócz wielkiej rzeszy Wiernych i wszystkich Kapłanów z Dekanatu Złoczewskiego, przybył Biskup Kaliski – Stanisław NAPIERAŁA, który podczas kazania, mówił m.in., jak cały świat przyrody, nawet mgła, gwiazdy, księżyc z planetą Wenus – witają Matkę naszego Pana Jezusa Chrystusa w Stolcu. Ks. Biskup Stanisław zwrócił uwagę, że Maryja przybywa do nas 10 i 11 listopada. To dla człowieka wierzącego nie jest przypadkowe. W naszej Ojczyźnie 10 listopada przypada 7 miesiąc od Katastrofy Smoleńskiej w której zginął Prezydent Polski i 95 wielkich Polaków. To czas, aby jako Polacy, nie dzielić się, ale by w Polsce wspólnie budować. Biskup Stanisław zwrócił uwagę, że Maryja przychodzi w przededniu święta Niepodległości Polski, to znaczy, że mamy troszczyć się o naszą Ojczyznę. Nasz Biskup przypomniał nam, że Maryja jest naszą Orędowniczką i Pośredniczką u Boga. Maryja jest przestrzenią, którą Bóg wypełnia. A zakończył słowami modlitwy prośby: „Maryjo, tym ludziom, którzy Cię tu tak kochają, daj odczuć swoją Miłość, swoje Orędownictwo, swoje Pośrednictwo. Maryjo, ucałuj ich wszystkich!”

W godzinie Apelu Jasnogórskiego, przed cudownym Obraz Czarnej Madonny zebrali się wierni czciciele Maryi, a potem Młodzież prowadziła piękne czuwanie modlitewne.

O północy odbyła się Pasterka Maryjna, na którą oprócz wielkiej rzeszy wiernych przybył Ks. Biskup Edward JANIAK z Wrocławia oraz Kapłani pochodzący z naszej Parafii, aby dziękować Bogu za powołania kapłańskie, zakonne i modlić się o nowe powołania do Służby Bożej. Biskup Edward przewodnicząc celebrze Mszy Św. wygłosił kazanie, w którym m.in., mówił o wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym Nawiedzenia. Przybliżył genezę i cele Peregrynacji Cudownego Wizerunku Nawiedzania.

W ciągu nocy przy udziale Strażaków, pełniących wartę przy Matce Boże, odbyło się czuwanie nocne, w którym wzięli przedstawiciele wszystkich miejscowości Parafii i liczni goście. W ciągu dnia przy cudownym Obrazie, czuwali Chorzy, którym udzielono sakramentu namaszczenia chorych, Młodzież, Rodzice z Dziećmi, którym udzielono specjalnego błogosławieństwa. W pożegnaniu cudownego Wizerunku wzięła udział cała Parafia, gdzie Proboszcz dokonał Aktu zawierzenia Parafii Matce Bożej, a Wiernym na pamiątkę Nawiedzenia poświęcono Obrazy do mieszkań, domów. O. Hieronim – paulin, kustosz Obrazu Nawiedzenia, poświęcił mały Obraz Nawiedzenia, przez dotknięcie cudownego Wizerunku Matki Bożej. Mały Obraz Nawiedzenia od I Niedzieli Adwentu, to jest od 28 listopada 2010 roku, nawiedza każdą Rodzinę w Parafii!

Peregrynacja Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego zakończy się w naszej Diecezji Kaliskiej 23 października 2011 roku, nawiedzając katedrę kaliską.

 

Natomiast 28 maja 2010., gościliśmy w Parafii Ks. Biskupa Teofila WILSKIEGO – biskupa pomocniczego Diecezji kaliskiej, który przeżywając swój złoty jubileusz kapłaństwa udzielił sakramentu bierzmowania Młodzieży naszej parafii, aby Duch Święty, umocnił u młodych Parafian wiarę w Jezusa Chrystusa, by wiarą na co dzień żyli, według niej postępowali oraz jej bronili. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej otrzymało 77 osób.Obecnie do Parafii należą miejscowości: Biesiec, Broszki, Burdynówka, Cisowa, Dąbrowa Miętka, Doliny, Filipole, Gronów, Gronówek, Jaźwiny, Kamionka, Kolonia Kamionka, Kolonia Niechmirów, Koźliny, Krzyżanka, Lipiny, Łeszczyn, Niechmirów, Pogony, Rokitowiec, Siekanie, Stolec, Wielgie, Wolnica Niechmirowska.

Z Parafii pochodzą: Kapłani: Ks. Kan. Jan Witkowski, Ks. Kan. Jan Henryk Witkowski, + Ks. Kan. Kazimierz Janik, Ks. Roman Sosin, Ks. Mikołaj Skórecki. Siostry zakonne: + S.Bronisława Motyl ZSNM (1911-1985), + S.Benigna Motyl ZSNM (1913-1996), S.Paschalisa Wyrwas ZSNM (ur.1917., żyje do dziś we Włocławku), Siostra Konsumata Wojtczak SAC, Siostra Letancja Cała CSFN, S. Małgorzata Szwed, S. Olga Saroska ZMBM.

Rodzice Księdza Biskupa Edwarda Janiaka z Wrocławia.