Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Stolcu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 STYCZNIA 2017.

1. Dziś w niedzielę 15 stycznia 2017., na zakończenie Kolędy 2017., już po raz piętnasty, odprawimy KOLĘDĘ NA CMENTARZU! Po Mszy Św. o godz.1200, udamy się  na cmentarz, aby pomodlić się za wszystkich ZMARŁYCH, którzy co roku przyjmowali kolędę, a szczególnie za tych, którzy w minionym roku i nie doczekali się kolędy. ZAPRASZAM Was Kochani Parafianie i Goście, aby przybyć na groby, mimo śniegu, zapalić znicz, zaśpiewać kolędę i pomodlić się za naszych Kochanych Zmarłych!

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.

3. W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, nawet poza własną wspólnotę parafialną. Już we wtorek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

4. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.

5. W sobotę, 21 stycznia 2017, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

6. W miniony piątek 13 stycznia 2017., z pracowni Pana Henryka Krzemińskiego w Osjakowie, który ponad 30 lat maluje w kościołach USA, odebrałem odreustarowaną figurę Matki Bożej Niepokalanej, która nabrała swojego nowego blasku, piękna i dostojaństwa. Figura ta jest z naszej kapicy z Wielgiego. Koszt renowacji figury 1.000 zł. Bóg zapłać! już jednej Czcielce Niepokalanej z Wielgiem, która przekazała na renowację figury 300 zł. Bog zapłać!


7. Moi Kochani Parafianie! W związku z programem Caritas: Pomoc Żywieniowa, pragnę poinformować, że od stycznia 2017 zostało podwyższone kryterium dochodowe: do kwoty 1028 zł. w przypadku osoby w Rodzinie, a 1.268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Dlatego Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie się  po weryfikację wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej gminie, aby korzystać z pomocy żywieniowej, która jest udzielana przez naszą Parafialną Caritas.


8. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny i nowy nr Opiekuna, a w nim m.in., o polskich rodzinach, które niosą konkretna pomoc rodzinom uchodźców z Syrii; - korespondenci wojenni dawniej i dziś oraz wspomnienie o tych, którzy zginęli przekazując wiadomości z frontu. Można też zaopatrzyć się we foldery, aby pomóc choremu Norbertowi Graczykowi, którego Mama pochodzi ze Stolca, z domu Drożdżyńska, przekazując: 1% podatku przy rozliczeniu PIT-u na „Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej: KRS 0000273196 z dopiskiem „Dla Norberta Graczyka” lub dokonać wpłaty na konto bankowe Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej z zaznaczeniem cel wpłaty: Norbert Graczyk; nr konta: 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426.

Możemy też pomóc Adamowi Królewiczowi, przekazując 1% podatku przy rozliczeniu PIT-u na „Fundację Albertówka” KRS 0000235361 z dopiskiem „Dla Adama”, lub dokonać wpłaty na konto bankowe „Fundacja Albertówka” ul. Grabiszyńska 103, 53-439 Wrocław, nr konta: 88 1680 1235 0000 3000 1193 8910, cel wpłaty: Adam Królewicz

Dzieciom i Młodzieży życzymy udanych Ferii Zimowych,

 

a wszystkim Dobrej Niedzieli i Dobrego Tygodnia


======================================================

========================================

==========================OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO - 8 STYCZNIA 2017.

1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

3. Kończą się już odwiedziny duszpasterskie naszych Rodzin - Kolęda 2017. Bóg zapłać! za miłe przyjmowanie nas - Kapłanów oraz ministrantów, za modlitwy i rozmowy. Bóg zapłać! za ofiary składane na kolędę, jak i te dodatkowe składane na remontowane wnętrze kościoła w Niechmirowie.

Plan Kolędy na ostatnie trzy dni:

- DĄBROWA MIĘTKA i część SIEKANIA - w poniedziałek 9 I 2017., (ks. Wikariusz).

- STOLEC-POGONY, STOLEC-PODUCHOWNY, DOLINY i KOLONIA BROSZKI

do P. MISIAKÓW i KRZYŻAŃSKICH - w poniedziałek 9 I 2017. (ks. Proboszcz).

- ŁESZCZYN - (od Państwa Jamrozy do Państwa Anny i Sebastiana Sufleta)

- we wtorek 10 I 2017. (Ks. Proboszcz).

- ŁESZCZYN - od Państwa Czapników, Łeszczyn Kolonia i Kolonia Napłatek

do Państwa Agaty i Adama Misiak - we wtorek 10 I 2017. (Ks. Wikariusz).

- STOLEC - (za Cmentarzem, koło Szkoły i Nowa Droga)

- środa 11 I 2017. (ks. Proboszcz).

- STOLEC - (od Młyna, wieś do P. KLIMCZYK) - środa 11 I 2017., (Ks. Wikariusz).

Rozpoczęcie kolędy codziennie od godz.900. Jak co roku, uprzejmie prosimy o pojazd przedstawiciela danej miejscowości, abyśmy wraz z ministrantami, mogli sprawnie dotrzeć z Kolędą do każdej Rodziny. Bardzo dziękujemy za pomoc i zrozumienie. Bóg zapłać!

4. Moi Kochani Parafianie! W przyszłą niedzielę 15.01.2017., na zakończenie Kolędy 2017., już po raz piętnasty, odprawimy KOLĘDĘ na CMENTARZU. Po Mszy Św. o godz.1200 udamy się w procesji na cmentarz, aby modlić się za wszystkich Zmarłych, którzy co roku przyjmowali kolędę, a szczególnie za tych, którzy w minionym roku nie doczekali się kolędy. Zapraszam Was Parafianie i Goście, aby przybyć na groby, zapalić znicz, zaśpiewać kolędę i pomodlić się za naszych Kochanych Zmarłych!

Także za tydzień 15.01.2017 roku, przedstawię sprawozdanie z życia Parafii z racji zakończenia Roku Pańskiego 2016., i Kolędy 2017.

5. Przekazujemy wszystkim świętującym w tym tygodniu urodziny, imieniny i inne rocznice najserdeczniejsze życzenia.

6. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny i Niedziela oraz Przewodnik Katolicki.

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzymy Dobrej Niedzieli

i Dobrego Tygodnia Styczniowego!

========================================================================================

=============================================================================

================================================================

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NOWY ROK PAŃSKI 2017.

ŚWIĘTEJ  BOŻEJ RODZICIELKI - UROCZYSTOŚĆ

- NIEDZIELA - 1 STYCZNIA 2017.

Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

1. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

2. W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Papież Franciszek na tegoroczny 50. Światowy Dzień Modlitw o Pokój napisał:Prawdziwym polem bitwy, na którym mierzą się ze sobą przemoc i pokój, jest ludzkie serce.” Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

4. We wtorek, 3 stycznia 2017., tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus.U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (Łk 2,21).nJuż w pierwszej połowie XVI wieku papież Klemens XII pozwolił na sprawowanie Mszy Świętej o Imieniu Jezus, a Innocenty XIII na początku XVIII wieku rozciągnął to święto na cały Kościół. Pamiętajmy o zapewnieniu samego Pana Jezusa, który powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23). Choć jest to dowolne liturgiczne wspomnienie, tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z Litanii do Imienia Jezus. Tego dnia przypada Odpust w Parafii Uników, suma odpustowa o godz.1200.

5. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Msze Święte tak jak w każdą niedzielę: w Stolcu o godz.900 i 1200, w Niechmirowie o godz.1030, w Wielgiem o godz.1400.

Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Błogosławieństwo kredy, kadzidła i wody na wszystkich Mszach św. Po Mszy Św. będzie można też nabyć za dowolną ofiarę na misje zestaw: kredę, kadzidło i węgielek

W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci, dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. z racji I Piątku przed każdą Mszą Św.

7. W minioną środę 28 XII 2016., uczestniczyłem w Parafii Klonowa w pogrzebie zmarłego kapłana: śp.+ Ks. Kan. Kazimierz KMIEĆ, lat 75., od lipca senior, były proboszcz Parafii Klonowa, który wiele razy był w naszej Parafii. Natomiast w miniony piątek 30 XII 2016., zmarł nagle śp.+ Wiesław KOSTRĄG, lat 70, mieszkał w Niechmirowie, człowiek prawy i pobożny. Pogrzeb śp.+ Wiesława Kostrąga odbędzie się we wtorek 3 stycznia 2017., o godz.1100. „Dobry Jezu, a nasz Panie,...”.


8. Trwają odwiedziny duszpasterskie Kolęda 2017. Bóg zapłać! za miłe przyjmowanie nas - Kapłanów oraz ministrantów, za modlitwy i rozmowy. Bóg zapłać! za ofiary składane na kolędę, jak i te dodatkowe składane na remontowane wnętrze kościoła w Niechmirowie oraz inne potrzeby w Parafii.

Plan Kolędy na nowy tydzień:

- KOLONIA NIECHMIRÓW i KOLONIA KAMIONKA

- poniedziałek 2 I 2017., (ks. Proboszcz).

- CISOWA, STAWIK, WIELGIE (koło szkoły) do P. Prozner - poniedziałek 2 I 2017.,

(ks. Wikariusz).

- WIELGIE ( od strony Stolca, Szynkielowa i Dymku do P. Gąsior)

- środa 4 I 2017., (ks. Proboszcz).

- BURDYNÓWKA, JAŹWINY i LIPINY - środa 4 I 2017., (ks. Wikariusz).

- SIEKANIE i BROSZKI (od P. Chojnackich do Borowiny i Chicago Club)

- czwartek 5 I 2017., (ks. Proboszcz).

- BROSZKI (od Pana Sołtysa do Państwa Ławniczek)

- czwartek 5 I 2017. (ks. Wikariusz).

- BIESIEC, FILIPOLE, PRZYLEPKA - sobota 7 I 2017., (ks. Proboszcz).

- KOŹLINY i część DĄBROWA MIĘTKA, KRZYŻANKA oraz Leśniczówka

- sobota 7 I 2017., (ks. Wikariusz).

Rozpoczęcie kolędy codziennie od godz.900. Jak co roku, uprzejmie prosimy o pojazd przedstawiciela danej miejscowości, abyśmy wraz z ministrantami, mogli sprawnie dotrzeć z Kolędą do każdej Rodziny. Bardzo dziękujemy za pomoc i zrozumienie. Bóg zapłać!

9. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Konopnicy zaprasza na KONCERT KOLĘD w wykonaniu wieluńskiego Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu pod batutą Pana Jakuba Jurdzińskiego, który odbędzie się w sali widowiskowej GCKiBP w Konopnicy  dnia 6 stycznia 2017 roku o godz.1700.

10. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: nowy nr Opiekun, a w nim artykuł o naszych pierwszych Bielankach i nowym Ministrantach, Gość Niedzielny, Niedziela.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę Dobrej Niedzieli i Dobrego Tygodnia z Trzema Królami!


================================================================================

=====================================================

==================================

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA - PONIEDZIAŁEK 26 GRUDNIA 2016.

1. Dzisiejsze święto św. Szczepana, jak i te, które będziemy obchodzić w następnych dniach (27 grudnia – św. Jana Ewangelisty; 28 grudnia – św. Młodzianków; 30 grudnia – Świętej Rodziny), wpisują się w obchody oktawy uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zarówno dzisiejsze święto, jak i te w następnych dniach ukazują nam wielką prawdę, że Chrystus, który narodził się w Betlejem, zaprasza nas do współpracy w dziele zbawienia, do włączenia się w Jego misję także prorocką. Otwórzmy się na ten dar i kontemplując tajemnicę Bożego Narodzenia, pytajmy Boga, jak mamy realizować w codzienności misję, do której nas wezwał.

2. W tym tygodniu, wyjątkowo w piątek 30 grudnia 2016., w liturgii czcimy Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. Zachęcam do licznego i właśnie rodzinnego udziału w świątecznej Eucharystii o godz.1700. Święta Rodzina Nazaretańska dla nas i naszych rodzin jest wzorcem i odniesieniem, jak mamy żyć w rodzinie i poprzez rodzinę. Wspólnie będziemy prosić o świętość naszych rodzin.

3. Jeszcze w tym tygodniu – w sobotęzakończymy rok kalendarzowy 2016. Był on brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się 1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodą cząstkę Kościoła powszechnego podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wyjątkowego gościa – Ojca Świętego Franciszka. Mamy za co dziękować, ale mamy również za co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę na naszą niepewną przyszłość, dlatego bardzo serdecznie zapraszam na Eucharystię i specjalne nabożeństwo w SOBOTĘ 31 XII 2016., o godz.1700.

4. W najbliższą niedzielę rozpocznie się Nowy Rok Pański 2017! W tym dniu przypada też uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. W niedzielę w NOWY ROK 2017 Msze Święte w naszej parafii: w Stolcu o godz.900, 1200 i 1700, w Niechmirowie o godz.1030, a w Wielgiem o godz.1400.

5. W tym tygodniu rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny kolędowe 2017. Jest to okazja do spotkania i bliższego poznania się. Razem z Wami pragniemy się modlić i przynosić Wam dar Bożego błogosławieństwa na Nowy Rok Pański 2017! Głównym tematem kolędy będą trzy wydarzenia: Rok duszpasterski „Idźcie i głoście”, Rok Św. Brata ALBERTA Chmielowskiego (setna rocznica śmierci), Jubileusz 25-lecia Diecezji Kaliskiej. W czasie kolędy każda Rodzina otrzyma na ten temat książeczkę od Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka oraz nasz Kalendarz Parafialny, który doczekał się już dziewiątego wydania.

PLAN KOLĘDY 2017:

- GRONÓWEK - we wtorek 27 XII 2016. (Ks. Proboszcz)

- ROKITOWIEC i GRONÓW (Stara Wieś)

- we wtorek 27 XII 2016. (Ks. Wikariusz).

- cześć KAMIONKI (koło odnowionej Remizy OSP) i GRONÓW - w środę 28 XII 2016.

(Ks. Proboszcz).

- NIECHMIRÓW (bloki), od Państwa Wawrzyniaków do Pani Skowrońskiej

- w środę 28 XII 2016. (Ks. Wikariusz).

- NIECHMIRÓW (wieś) - w czwartek 29 XII 2016. (Ks. Proboszcz).

- KAMIONKA - w czwartek 29 XII 2016. (Ks. Wikariusz).

- WOLNICA NIECHMIROWSKA - w piątek 30 XII 2016. ( ks. Proboszcz).

- WIELGIE (Skrzyńska Droga i Kuźnica Droga) - w piątek 30 XII 2016. (ks. Wikariusz).

Rozpoczęcie kolędy codziennie od godz.900. Jak co roku, uprzejmie prosimy o pojazd przedstawiciela danej miejscowości, abyśmy wraz z ministrantami, mogli sprawnie dotrzeć z Kolędą do każdej Rodziny. Bardzo dziękujemy za pomoc i zrozumienie. Bóg zapłać!

6. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary na remont wnętrza kościoła w Niechmirowie; w minionym tygodniu dodatkową ofiarę złożyły 2 Rodziny na sumę 300zł. Bóg zapłać!

7. Bardzo dziękuję Panu Kościelnemu Marcinowi Krzemianowskiemu z Rodziną za wykonanie dekoracji świątecznych oraz dekoracje 9 metrowych choinek, za wybudowanie pięknej szopki betlejemskiej w kościele parafialnym w Stolcu. Bóg zapłać! Dziękuję też mieszkańcom Sołectwa Kamionka za wybudowanie szopki i dekoracje świąteczne w naszej kaplicy w Niechmirowie, Bóg zapłać. Dziękuję tym Osobom, który wybudowały szopkę i wykonały dekoracje w kaplicy w Wielgiem. Dziękuję też Panu Organiście i Dyrygentowi naszego Chóru Parafialnego Panu Leszkowi Królewiczowi, za przygotowanie kolęd na Boże Narodzenie. Bóg zapłać! Bardzo dziękuję Chórowi za piękny śpiew kolęd, za trud przybywania na liczne próby. Bóg zapłać! Dziękuję Panu Organiście z Niechmirowa - Panu Andrzejowi Maciejewskiemu za piękny śpiew i grę bezinteresowną. Bóg zapłać! Wszystkich Chórzystów i Organistów zapraszamy na plebanię na tradycyjny „Opłatek” w środę 28 grudnia br. na godz.1800.

8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć świąteczną prasę: Gość Niedzielny, Niedziela, Przewodnik Katolicki oraz można nabyć za dobrowolną ofiarę sianko na stół świąteczny i sylwestrowy. Dochód ze sianka przeznaczony jest na pomoc w rehabilitacji ciężko chorego na SLA Adama Królewicza. Natomiast przed kościołem dziś odbywa się zbiórka ofiar na KUL i Seminarium Duchowne w Kaliszu. Bóg zapłać! za gest dobroci i ofiarności, bo jak mówi Pismo św.: „Radosnego dawce miłuje Bóg”.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego oraz udanego Sylwestra i radosnego powitania Nowego Roku 2017!


==============================================

==================================

==========================OGŁOSZENIA PARAFIALNE

BOŻE NARODZENIE - UROCZYSTOŚĆ - NIEDZIELA - 25 GRUDNIA 2016.

1. Słowa życzeń przesłał nam Biskup Kaliski:

„Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, w my w Nim,

a poza tym wszystko takie mało znaczące.” Św. Brat Albert Chmielowski

Boże Narodzenie to wydarzenie, w którym Bóg staje się bliski i konkretny dla każdego, by ofiarować człowiekowi pokój i wolność od wszystkich lęków. Tylko wtedy jesteśmy zdolni do budowania w pokoju rzeczy wielkich i trwałych, dobrych i szlachetnych gdy Bóg w nas, a my w Nim.

Niech światło betlejemskiej nocy, którego źródłem jest Jezus Chrystus, napełni nas prawdziwą nadzieją, radością i pokojem serca.

Wszystkim Diecezjanom przekazuje życzenia błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

Edward Janiak

Biskup Kaliski

Kalisz, Boże Narodzenie 2016.

Księdzu Biskupowi Edwardowi bardzo dziękujemy, za prezent, który przekazał w miniony czwartek 22 grudnia 2016 roku, na święta Bożego Narodzenia dla naszej Parafii Stoleckiej, a którym jest kolejne niezwykłe drzewo. Jest nim sadzonka CISA POSPOLITEGO (Texus baccata L.), która została wyhodowana w Arboretum Leśnym im. Stefana Białoboka w Sycowie z nasion, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie Audiencji Generalnej w dniu 21 listopada 2012 roku w Watykanie podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników z udziałem naszego Biskupa Edwarda Bóg zapłać! Dziękuję też Panu Leśniczemu Mirosławowi Patelskiemu Panu Andrzejowi Mielczarkowi oraz Panu Kościelnemu Marcinowi za wsadzenia CISA „Benedykta XVI” w Wigilię Bożego Narodzenia przy naszej świątyni Stoleckiej. Bóg zapłać! Nasza Parafia dzięki życzliwości i dobroci Biskupa Kaliskiego Edwarda ma Dąb Jana Pawła II i Cis Benedykta XVI.

2. „Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Panem Bogiem. Ta dobra nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze serca, w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia i lęku o przyszłość. Pełni wiary i radości świętujemy więc ten szczególny czas Bożego nawiedzenia. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą, nieraz trudną, codzienność.

3. Dziś, w dzień Bożego Narodzenia, Msze Święte według niedzielnego porządku; w Stolcu o godz.900 i 1200, w Niechmirowie o godz.1030, a w Wielgiem o godz.1400. Przeżyjmy ten dzień radośnie, w gronie rodziny, wspólnie śpiewając kolędy.

4. Jutro drugi dzień świąt. Święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte tak jak w każdą niedzielę: w Stolcu o godz.900 i 1200, w Niechmirowie o godz.1030, w Wielgiem o godz.1400. Przed kościołem po Mszach św. wesprzemy materialnie katolickie uczelnie w naszej Ojczyźnie.

5. Moi Kochani Parafianie, Szanowni Goście!

Pragnę w imieniu Wikariusza - Księdza Wojciecha Raszewskiego oraz własnym, złożyć najlepsze życzenia:

Żyjemy w pięknym Wszechświecie, w którym chciał też zamieszkać sam Jezus. Niech Boża Dziecina pomaga nam żyć godnie i przyzwoicie, aby stawać się ozdobą tego pięknego Wszechświata!

Boże Narodzenie to święta radości i czułości! Wszystkim Parafianom i Gościom, niech Narodzony w Betlejem Jezus Chrystus przynosi obfitość łask, pokój, nadzieję, rozprasza ciemności grzechu. Niech odkrywanie prawdy, że Bóg staje się darem dla nas, stanie się zaproszeniem i wskazaniem, byśmy i My stawali się darem dla innych, okazując im czułość, radość, dobroć.

„Patron ubogich”, w roku swojej 100.rocznicy odejścia do domu Ojca Św. Brat Albert niech nam stale przypomina: że „trzeba być dobrym jak chleb".

Wesołych i Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2017!

Ksiądz prałat Zbigniew Stefański - proboszcz

Ksiądz Wojciech Raszewski - wikariusz

 

Stolec, dnia 25 grudnia 2016 roku.

==================================================

===========================================

=====================================OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV NIEDZIELA ADWENTU - 18 GRUDNIA 2016.

1. Dzisiaj w IV Niedzielę Adwentu kończymy nasze Rekolekcje Adwentowe. Dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczyli w tych dniach „naszego wyjścia na pustynię, aby przygotować serca na przyjście Pana”. Składam wielkie Bóg zapłać! Ojcu Rekolekcjoniście Księdzu JACKOWI ANDRZEJCZAKOWI, który z woli Biskupa Kaliskiego Edwarda, jest Dyrektorem Caritas naszej Diecezji Kaliskiej. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia, za trud głoszenia Słowa Bożego, za wspólną modlitwę oraz dobroć i życzliwość okazywaną naszej Parafii, czego dowodem są transporty jabłek, które otrzymywaliśmy z Caritas. Dziękuję tez za przekazywaną żywność , którą otrzymuje prawie 130 Osób z Naszej Parafii Stoleckiej. Bóg zapłać! Księdzu Dyrektorowi Jackowi życzymy w imieniu całej Parafii, Księdza Wikariusza Wojciecha oraz w imieniu własnym, obfitości łask od Bożej Dzieciny na każdy dzień kapłańskiej posługi, dużo zdrowia i siły w świadczeniu o Caritas.  Szczęść Boże!

Wam Kochani Parafianie, dziękuję za ofiary, które składaliście dzisiaj, jako dar wdzięczności Ojcu Rekolekcjoniście Ks. Jackowi, który robi doktorat. Bóg zapłać!

2. W czwartek 22 XII 2016., zakończenie RORAT na Mszy Św. o godz.1700. Zapraszam serdecznie wytrwałe dzieci i wytrwałą Młodzież, którzy uczęszczali na Roraty 2016.

3. Natomiast w sobotę 24 grudnia 2016., Wigilia Bożego Narodzenia 2016. W Wigilię Bożego Narodzenia zasiądziemy do świątecznego stołu. Postarajmy się nadać temu spotkaniu religijny charakter. Najpierw zapalmy świecę Caritas, mówiąc przy tym „Światło Chrystusa”. Wszyscy Domownicy niech odpowiedzą: „Bogu niech będą dzięki”. Następnie odczytajmy Ewangelię o Narodzeniu Pańskim, po czym złóżmy sobie nawzajem życzenia, łamiąc się przy tym opłatkiem. Przeprośmy za wszystko, czym mogliśmy się wzajemnie zranić w ciągu mijającego roku. Modlitwa Ojcze nasz... niech poprzedzi spożycie wigilijnego posiłku. Zachowajmy także zwyczaj pozostawienia pustego miejsca przy wigilijnym stole, okazując w ten symboliczny sposób wrażliwość na los ludzi biednych, samotnych, skrzywdzonych i ciężko strapionych. Pamięcią obejmijmy Tych, którzy od nas odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili. Zrezygnujmy tego dnia z napojów alkoholowych – wszak pójdziemy na Pasterkę powitać Nowonarodzonego.

4. PASTERKA w Niechmirowie w sobotę 24.12.2016., o godz.2200. Natomiast w kościele parafialnym w Stolcu Msza Św. – PASTERKA w niedzielę 25.12.2016., w Boże Narodzenie o godz.000 ( o północy). Natomiast w ciągu dnia Msze Św. w Boże Narodzenie 2016., : w Stolcu o godz.900 i 1200, w Niechmirowie o godz.1030 i w Wielgiem o godz.1400.

5. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane na potrzeby parafii. W minionym tygodniu dodatkową ofiarę złożyły 2 Rodziny na sumę 200 zł. Bóg zapłać! Dziękuję też Proboszczowi - Księdzu Kanonikowi Janowi Witkowskiemu oraz Wiernym Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, którzy w czasie głoszonych przeze mnie rekolekcji, przekazali na remont wnętrza kościoła w Niechmirowie kwotę 3.445 zł. Bóg zapłać!

6. W czwartek 15 XII 2016., zmarła śp.+ Regina GNYCH, lat 75, mieszkała w Burdynówce. Pogrzeb śp. + Reginy odbędzie się jutro, w poniedziałek 19 XII 2016., o godz.1300. „Dobry Jezu, a nasz Panie,....”

7. „Kto pomaga bliźniemu, pokazuje, że kroczy po drodze miłości.”

PODZIĘKOWANIA

Adam Królewicz wraz ze swoją Rodziną

składa serdeczne podziękowania

WSZYSTKIM LUDZIOM O DOBRYM I WRAŻLIWYM SERCU

za pozytywny odzew i nabycie sianka na stół wigilijny.

Dzięki Państwa hojności i bezinteresownej dobroci

będę mógł kontynuować codzienną rehabilitację

konieczną do utrzymania mojej sprawności fizycznej.

Serdeczne podziękowania kieruję również do

ks. Proboszcza Prałata Zbigniewa Stefańskiego i ks. Wikariusza Wojciecha Raszewskiego

za przychylność i umożliwienie przeprowadzenia takiej akcji w naszym kościele.

Z wdzięcznością za wrażliwość serca i złożony dar pieniężny w kwocie 2272,60zł,

Życzę wszystkim Braciom i Siostrom z naszej wspólnoty parafialnej,

aby święta noc Bożego Narodzenia przyniosła

radość, światło, nadzieję i pokój.

Z darem wdzięczności Adam Królewicz

8. Dziś przed kościołem do nabycia prasa katolicka: świąteczne numer Opiekuna z dodatkiem śpiewnik z kolędami, a także Gość Niedzielny, tygodnik Niedziela, dla dzieci Mały Gość Niedzielny. Możemy także nabyć już po raz dziewiąty Kalendarz Parafialny na rok 2017, w którym są zdjęcia z wydarzeń życia Parafii, mijającego roku. Wiele zdjęć m.in., z uroczystości przybycia Nuncjusza Apostolskiego Abp Celestino Migliore z Biskupem Kaliskim Edwardem oraz Odpust z udziałem Prymasa Kazachstanu - Abp Tomasza Pety. Cytaty Papieża Franciszka na każdy miesiąc i życzenia od nas Duszpasterzy. Kalendarz Parafialny otrzyma każda Rodzina na Kolędzie 2017. Kalendarz możemy nabyć jako prezent dla naszych krewnych, przyjaciół, znajomych. Można też nabyć kartki świąteczne z naszym kościołem Stoleckim.

Wszystkim Parafianom i Gościom My Kapłani Życzymy Dobrej Niedzieli

 

oraz dobrego przeżycia Wigilii Bożego Narodzenia 2016!

=======================================================

===============================================

===============================


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

III NIEDZIELA ADWENTU - 11 GRUDNIA 2016.

1. Dobiegamy połowy Adwentu. Pod koniec rozpoczynającego się tygodnia,a dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy naszą przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym.

2. Pomocą w dobrym przeżyciu nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia niech będą Adwentowe Rekolekcje, które rozpoczniemy w piątek 16 grudnia 2016., a zakończymy w niedzielę 18 grudnia 2016. Rekolekcje Adwentowe poprowadzi Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej - Ksiądz Jacek ANDRZEJCZAK. Dzień Spowiedzi Św. Adwentowej dla całej Parafii odbędzie się w sobotę 17 XII 2016 .Przybędą Kapłani – Spowiednicy z naszego Dekanatu Złoczewskiego. Moi Kochani! Dołóżmy starań i tak zorganizujmy sobie czas, aby każdy z nas wziął udział  w rekolekcjach, a w sobotę, by każdy z nas pojednał się z Bogiem i bliźnimi. Bo jak pisał Adam Mickiewicz: „…wierzysz, że Pan Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, biada, jeśli nie narodzi się w Tobie!”.

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

OD 16 DO 18 GRUDNIA 2016.

Piątek: 16 grudnia 2016.

godz.900 Msza Św. z nauką ogólną.

godz.1030(Niechmirów) Msza Św. z nauką ogólną.

godz.1500 Msza Św. z nauką dla Dzieci (Roraty).

godz.1700 Msza Św. z nauką ogólną.

Po Mszy Św.: Nauka dla Młodzieży.

Sobota: 17 grudnia 2016.

DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW. ADWENTOWEJ.

godz.900 Msza Św. z nauką ogólną. SPOWIEDŹ Św. od godz.830.

godz.1030(Niechmirów) Msza Św. z nauką ogólną.

SPOWIEDŹ Św. od godz.1000.

SPOWIEDŹ Św. w Wielgie od godz.1000.

godz.1200 Msza Św. z nauką dla DZIECI i MŁODZIEŻY, (Roraty).

SPOWIEDŹ Św. od godz.1130.

godz.1530(Wielgie) Msza Św. z nauką ogólną.

godz.1700 Msza Św. z nauką ogólną.

SPOWIEDŹ ŚW. PÓŁ GODZINY PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

IV NIEDZIELA ADWENTU – 18 GRUDNIA 2016.

godz.900 Msza Św. z nauką dla wszystkich.

godz.1030(Niechmirów) Msza Św. z nauką dla wszystkich.

godz.1200 Msza Św. z uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

3. We wtorek, 13 grudnia, przypada kolejna 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie i polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.

4. Ksiądz Proboszcz Zbigniew, prowadzi rekolekcje adwentowe od piątku do dzisiejszej niedzieli 11.12.2016., w Parafii Św. Urszuli w Sieradzu.

5. W minioną środę 7.12.2016., odbył się pogrzeb śp.+ Kazimiera MATYSEK, lat 91, mieszkała w Kolonii Siekanie. „Dobry Jezu, a nasz Panie,...”.

6. Wszystkich Parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcam do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele od czwartku do soboty.

7. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, świece Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - cena świecy 6zł. Można też nabyć za dobrowolną kwotę sianko na stół wigilijny. Dochód za sianko przeznaczony jest jako nasza pomoc na rehabilitację dla ciężko chorego na stwardnienie zanikowe boczne (SLA) naszego Parafianina - Pana Adama Królewicza. Bóg zapłać! za gest solidarności i pomocy wobec Pana Adama, który dzielnie przechodzi czas swojej ciężkiej choroby z żoną, dziećmi, z Rodziną.

Można też nabyć kartki świąteczna z naszą świątynią Stolecką, są kolejne nowe wzory kartek.

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzymy Dobrej Niedzieli i Tygodnia

 

oraz owocnych Rekolekcji ADWENTOWYCH!


=========================================

================================

======================
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II NIEDZIELA ADWENTU - 4 GRUDNIA 2016.

1. Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne, głośne reklamy i przedświąteczna gorączka panująca w marketach.

2. Wśród adwentowych umartwień i wyrzeczeń niech znajdzie się także miejsce na walkę z nałogami i słabościami, zwłaszcza z alkoholizmem. Może warto właśnie w tym czasie włączyć się w wielką krucjatę walki o trzeźwość naszego narodu. Ten adwentowy wysiłek pięknie wpisuje się w zadania, jakie stawia przed nami tegoroczny program duszpasterski. Tylko w pełni trzeźwym umysłem jesteśmy zdolni świadomie głosić innym zbawienie i wołać: Przyjdź, Panie Jezu!

3. Dzisiejsza niedziela przykrywa liturgiczne wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy z przełomy III i IV wieku, która jest szczególną patronką górników i hutników, choć nie tylko. Wzywana jest też jako wspomożycielka. Ponieważ z inicjatywy Episkopatu Polski dzień 4 grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności wszystkich borykających się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z tego powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej.

4. W dzisiejszą niedzielę przypada też XVII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Szczególnie w modlitwie pamiętajmy o Siostrze Letancji CAŁEJ - Nazaretance, pracującej w Kellerowce w Kazachstanie oraz o innych polskich Misjonarzach pracujących w Kazachstanie (m.in., Ks. Abp Tomasz Peta z Astany, który przewodniczył uroczystościom odpustowym ku czci Św. Wawrzyńca 10.08.br., i prosił nas o jedno „Zdrowaś...” za Kazachstan) Z polecenia władzy duchownej specjalną zbiórką do puszek przed kościołem wspieramy Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. zobacz: http://wschod.misje.pl/aktualnosci/

5. Wszystkich Parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych zachęcam do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele od czwartku do soboty o godz.1700.

6. W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy św. Mikołaja, biskupa Miry, który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Oprócz wielu podarunków niech nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa. Tego dnia przypada Odpust w Parafii Kliczków, suma o godz.1200.

7. W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił Papież Błogosławiony Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami. W tym dniu w naszym kościele na Mszy Św. o godz.17.00 nastąpi wręczenie Cudownego medalika Dzieciom klas III, które przygotowują się do I Komunii Św. oraz odbędzie się uroczystość włączenia do grona Kandydatów na Ministrantów oraz Kandydatki na Bielanki. Do Służby Bielanek należą dziewczęta, które jak Maryja pragną służyć Jezusowi w czasie różnych nabożeństw. Msze Św. w Uroczytość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP w Stolcu: rano o godz.9.00 i wieczorem o godz.17.00.

8. Parafialne Rekolekcje Adwentowe odbędą się w dniach od 16 do 18 grudnia 2016., które poprowadzi Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej, Ksiądz mgr lic. Jacek ANDRZEJCZAK.

Natomiast Ksiądz Proboszcz Zbigniew, prowadzi rekolekcje adwentowe dzisiaj w Parafii Przedborów, a od piątku do przyszłej niedzieli 11.12.2016., poprowadzi rekolekcje w Parafii Św. Urszuli w Sieradzu.

9. W tym tygodniu Pan Organista Leszek Królewicz zakończy dostarczanie OPŁATKÓW WIGILIJNYCH do naszych domów. Ofiary składane przy tej okazji są naszym podziękowaniem Panu Organiście Leszkowi za Jego pracę Organisty i Dyrygenta Chóru Parafialnego! W tym tygodniu Pan Organista odwiedzi z opłatkami:

- Biesiec, Filipole, Przylepka oraz Stolec za lasem i Nowa Droga – poniedziałek 5 XII 2016.,

- Stolec: od P. Krzemianowskich do szkoły, Stolec za Cmentarzem, Pogony,

i Stolec wieś: od P. Klimczyków do Młyna – we wtorek 6 XII 2016.

10. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane na potrzeby parafii. W minionym tygodniu dodatkową ofiarę złożyły 4 Rodziny na sumę 350 zł. Bóg zapłać!

11. W miniony czwartek 1 XII 2016., odbył sie pogrzeb śp.+ Janina ŻBIK, lat 65, mieszkała w Wolnicy Niechmirowskiej. „Dobry Jezu, a nasz Panie,...”.

12. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, świece Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - cena świecy 6zł. Można też nabyć za dobrowolną kwotę sianko na stół wigilijny. Dochód za sianko przeznaczony jest jako nasza pomoc na rehabilitację dla ciężko chorego na stwardnienie zanikowe boczne (SLA) naszego Parafianina - Pana Adama Królewicza. Bóg zapłać! za gest solidarności i pomocy wobec Pana Adama, który dzielnie przechodzi czas swojej ciężkiej choroby z żoną, dziećmi, z Rodziną.

Można też nabyć kartki świąteczna z naszą świątynią Stolecką, są kolejne nowe wzory kartek.

Dziękuję bardzo, za wsparcie materialne Polskich Misjonarzy i Katolików mieszkających na Wschodzie, a zwłaszcza w Kazachstanie. Bóg zapłać!

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzymy Dobrej Niedzieli

 

oraz opieki NIEPOKALANEJ NMP - Pani Adwentu!


==================================================

============================================

=====================================OGŁOSZENIA PARAFIALNE

I NIEDZIELA ADWENTU - 27 LISTOPADA 2016.

1. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Wieńczy ono program duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez ostatnie lata od 2013 roku. W tym czasie pogłębialiśmy naszą wiarę i osobiste relacje z Panem Bogiem, również wzajemne między sobą w rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Na nowo odkrywaliśmy wartość naszego chrztu, także jako naród, radując się 1050. rocznicą chrztu Polski, a teraz mamy stawać się autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie. Jak Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.

2. Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego powołania. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela. Msze roratne ku czci Najświętszej Maryi Panny, na które serdecznie zapraszamy w tym tygodniu: w czwartek, piątek i sobotę szczególnie Dzieci, Młodzież oraz wszystkich Czcicieli Matki Bożej. Tegoroczne Roraty przebiegać będą pod hasłem: „W domu Królowej” i nawiązywać będą do Jubileuszu 300.lat Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a opowiadać będą o Jasnej Górze. Dzieci na Roraty przynoszą tradycyjnie lampiony oraz KARTECZKI lub Serca z prośbami i podziękowaniami do Matki Bożej, które wrzucać będą do specjalnej SKARBONY. Intencje te zostaną zawiezione zostaną do Ojców Paulinów na Jasną Górę.

3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do Spowiedzi Św. z racji I Piątku:

- w Niechmirowie: w piątek 2 XII 2016., od godz.1430 i Msza Św. o godz.1500.

- w Stolcu, codziennie pół godziny przed każdą Mszą Św., a w piątek 2 XII 2016.,                             od godz.1630 i Msza Św.

Odwiedziny CHORYCH z racji I Piątku i CHORYCH z racji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w czwartek i piątek od godz.900. Chorych tzw. świątecznych można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii.

4. Wszystkich Czcicieli Matki Bożej Różańcowej, Członków i sympatyków Koła Żywego RÓŻAŃCA, zapraszam na kolejne nasze spotkanie w najbliższą sobotę 3 grudnia 2016., na Mszę Św., na godz.900.

5. Dzieci klas III, które przygotowują się do I Komunii Św. wraz z Rodzicami, ZAPRASZAMY w imieniu krawcowej Pani Aldony Ociepa ze Świby, która uszyje stroje komunijne na mierzenie dzieci. Mierzenie, czy zdjęcie miary Dzieci klas III odbędzie się w najbliższą sobotę 3 grudnia 2016., o godz.1530, w kościele parafialnym w Stolcu.

6. Wczoraj, w sobotę 26 listopada 2016., odbył sie pogrzeb śp.+ Eugeniusz KOLANEK, lat 87, mieszkał w Wielgiem. „Dobry, Jezu, a nasz Panie,...”.

7. Pan Organista Leszek Królewicz będzie dalej dostarczał do naszych domów OPŁATKI WIGILIJNE. Ofiary składane przy tej okazji są naszym podziękowaniem Panu Organiście Leszkowi za Jego pracę Organisty i Dyrygenta Chóru Parafialnego!

W tym tygodniu Pan Organista odwiedzi z opłatkami:

- Wielgie od strony Stolca do Szkoły i Skrzyńska Droga: w poniedziałek 28 XI 2016.,

- Wielgie - Kuźnicka Droga, Stawek, od Szkoły w kierunku Dymku, od Kaplicy

w kierunku Dymku, od Kaplicy w kierunku Szynkielowa: we wtorek 29 XI 2016.

- Dąbrowa Miętka i Koźliny; w środę 30 XI 2016.

- Burdynówka, Jaźwiny, Lipiny, Kolonia Broszki i Doliny; w czwartek 1 XII 2016.

- Broszki wieś i Siekanie; w piątek 2 XII 2016.,

- Stolec-Krzyżanka i Łeszczyn; w sobotę 3 XII 2016.

8. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane na remont wnętrza kościoła w Niechmirowie. W minionym tygodniu dodatkową ofiarę złożyły 2 Rodziny na sumę 200 zł. Bóg zapłać! W minionym tygodniu Panom Elektrykom za zmodernizowaną instalację elektryczną, nagłośnieniową w kościele w Niechmirowie wraz z wymaganym projektem, zapłaciłem kwotę 8.000.


9. W środę w liturgii przypada święto Św. Andrzeja Apostoła, Patrona Parafii i Gminy Złoczew. Suma Odpustowa w Złoczewie 30.11.2016., o godz.12.00.

Jest to także dzień IMIENIN naszego Pana Organisty z Niechmirowa - Pana Andrzeja MACIEJEWSKIEGO, któremu bardzo dziękujemy za 40.lat pracy jako "społeczny" Organista w Niechmirowie, a zarazem życzymy Panu Andrzejowi obfitości łask od Pana za wstawiennictwem swego Wielkiego Orędownika- Św. Andrzeja, Szczęść Boże!

10. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, świece Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - cena świecy 6zł. Można też nabyć za dobrowolną kwotę sianko na stół wigilijny. Dochód za sianko przeznaczony jest jako nasza pomoc na rehabilitację dla ciężko chorego na stwardnienie zanikowe boczne (SLA) naszego Parafianina - Pana Adama Królewicza. Stwardnienie zanikowe boczne (SLA, ALS), to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich mięśni ciała. Bóg zapłać! za gest solidarności i pomocy wobec Pana Adama, który dzielnie przechodzi czas swojej ciężkiej choroby z żoną, dziećmi, z Rodziną.

Można też nabyć kartki świąteczne z naszą świątynią Stolecką.

11. Komunikat Kurii Diecezjalnej w Kaliszu!

W święto św. Andrzeja Apostoła J.E. Biskup Kaliski Edward JANIAK będzie obchodził 20. rocznicę świeceń biskupich, które przyjął z rąk Jego Eminencji Henryka Kardynała Gulbinowicza 30 listopada 1996 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. Z tej okazji jako wspólnota diecezjalna chcemy otoczyć naszego Pasterza szczególnym wsparciem i wdzięcznością, które niech wyrażą się przede wszystkim w modlitwie Kościoła Kaliskiego.

Ksiądz Biskup Edward, Dostojny Jubilat odprawi Mszę Św. dziękczynną w środę 30 listopada br., o godz.12.00 w Bazylice - Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

Kochani Parafianie! Pamiętajmy tego dnia w modlitwie o Dostojnym Jubilacie, który ma swoje korzenie w naszej wspólnocie Stoleckiej. W związku z Jubileuszem Biskupa Edwarda, będę w środę w Kaliszu, by koncelebrować Mszę Św. za Jubilata.

Moi Kochani! Ksiądz Biskup Edward, gdy trzy tygodnie temu, nawiedził groby swoich Dziadków i naszą Parafię, z racji swojego Jubileuszu postanowił ofiarować dla naszej parafii, różne przedmioty, jakie otrzymał od ludzi, przez 20.lat bycia Biskupem. Przedmioty te (ponad 100.) każdy z nas może od dziś nabyć jako cegiełkę na misje, w kwocie 5,10,20zł, (można złożyć na misje także wyższą ofiarę). Wszystkie te rzeczy pięknie zapakowane, i wystawione w nawie bocznej, przed kaplicą                  Św. Walentego. Każdy z nas może mieć pamiątkę po Biskupie Edwardzie, a przy okazji wesprzeć misje.

Na uroczystość 20.lecia święceń biskupich została wykonana też piękna wystawa fotograficzna ukazująca sylwetkę naszego Biskupa Edwarda - Dostojnego Jubilata!

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzymy Dobrego Tygodnia i owocnego Adwentu,

 

a wszystkim Andrzejom oraz innym Solenizantom i Solenizantkom, obfitości łask Bożych!


=======================================

================================

==========================OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA - 20 LISTOPADA 2016.

1. Dzisiaj na zakończenie roku kościelnego, przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na zakończenie każdej Mszy Św. odmówimy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

2. Także dzisiaj kończy się w Kościele Jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu    z nas.

3. Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Choć odwołuje się ono do VI w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy wszystkich parafian.

4. We wtorek 22 listopada przypada wspomnienie Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Panom Organistom: Leszkowi Królewiczowi i Andrzejowi Maciejewskiemu                oraz naszym Chórzystkom i Chórzystom, dziękujemy za ich piękną grę i śpiew, poprzez który, nasza dusza jeszcze bardziej kieruje się ku Bogu. Jednocześnie życzymy, za przyczyną Św. Cecylii patronki muzyki kościelnej, błogosławieństwa i obfitości łask Bożych.

Z racji Św. Cecylii, wszystkich Chórzystów, Chórzystki i Panów Organistów zapraszamy na spotkanie dziś, w niedzielę na plebanię na godz.1700.

5. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.

6. Dziś w niedzielę 20.11.2016., na Mszy Św. o godz.900 poświęcone zostaną OPŁATKI Wigilijne, które będzie dostarczał do naszych domów Pan Organista Leszek Królewicz. Ofiary składane  przy tej okazji są naszym podziękowaniem Panu Organiście Leszkowi za Jego pracę Organisty i Dyrygenta Chóru Parafialnego!

W najbliższym tygodniu Pan Organista odwiedzi z opłatkami:

- Gronówek, Rokitowiec i Gronów osiedle: w poniedziałek 21.11.2016.,

- Gronów i Kamionka przy byłej szkole: we wtorek 22.11.2016.,

- Kamionka i Kolonia Kamionka: w środę 23.11.2016.,

- Kolonia Niechmirów, Niechmirów bloki i od Państwa Wawrzyniak do P. Skowrońskiej;

w czwartek 24.11.2016.

- Niechmirów wieś; w piątek 25.11.2016.

- Wolnica Niechmirowska i Cisowa; w sobotę 26.11.2016.

7. Solenizantów i jubilatów tego tygodnia pragniemy zapewnić o naszej życzliwości i modlitwie.

8. Ogłoszenie charytatywne:

W dniach 23-30 listopada 2016r. odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności. 
Wolontariusze gimnazjum i liceum będą zbierali żywność: przy kasach sklepu Biedronce w Złoczewie w dniach 25-27 listopada 2016., w pozostałe dni w bibliotece gimnazjum.

Dodaj świętom smaku, podaruj potrzebującym produkty z listy: olej, cukier, przetwory warzywne i owocowe, słodycze, konserwy, mąkę, bakalie.  Zachęcamy do zapisania ich na swojej przedświątecznej liście zakupów i przekazania ich wolontariuszom.

Zbiórka ta ma na celu uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby  osób żyjących w ubóstwie i zachęcić do dzielenia się na miarę swojej wrażliwości i możliwości, a także zapobiegać marnowaniu się żywności.

Zebrana żywność zostanie przekazana najbardziej potrzebującym rodzinom w gminie, do domu dziecka, do środowiskowego domu pomocy, Siostrom Kamedułkom,

Szczegółowe informacje na stronie www.bankizywnosci.pl

9. Po Mszy Św. do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Opiekun, Gość Niedzielny. Można też otrzymać pamiątkę ze ŚDM z Krakowa, które przywiozłem z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Krakowa: książeczkę: Ambasador Polskości, która ukazuje obraz Polski na trzech płaszczyznach; Religii, Historii i Tradycji. oraz darmową gazetę Pielgrzym.

10. Dziś także w Niedzielę Chrystusa Króla odbywa się w naszym Dekanacie Złoczewskim zbiórka ofiar na pomoc naszym Siostrom Mniszkom Kamedułkom ze Złoczewa. W imieniu Siostry Przeoryszy Weroniki oraz wszystkich Mniszek Kamedułek ze Złoczewa (a jest Ich 19.), składam wielki Bóg zapłać! za gest pomocy, solidarności i dobroci wobec naszych Mniszek Kamedułek, które nieustannie modlą się za nas i całą diecezję, oraz Kościół i cały świat!

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzymy Dobrej Niedzieli, Dobrego Tygodnia

 

oraz odważnego świadczenia o Chrystusie naszym Królu i Panu!


======================================================

================================================

------------------------------------------------------------------------OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 13 LISTOPADA 2016.

1. Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego przypomina nam o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą i każdego z nas. Pan Bóg oceni nasze życie: wynagrodzi dobro, a zło ukarze. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica wspaniałej nagrody winna nas motywować do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i bycia świadkiem tego, że Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu.

2. Dzisiaj w niedzielę 13 XI 2016., przeżywamy już VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku pochylamy się po raz kolejny nad Kościołem w Iraku. zobacz: http://pkwp.org/, ZOBACZ TEŻ: https://domjozefa.tv/program/miedzynarodowy-kongres-przesladowanie-chrzescijan-xxi-wieku-retransmisja-cz-1/

 

Po Mszy Św. odbędzie się zbiórka ofiar dla prześladowanych Chrześcijan w Iraku.

3. Także dzisiaj w niedzielę na Mszy Św. o godz.1200 26.Dzieci klas III, które przygotowują się do I Komunii Św. otrzymają poświęcone książeczki do Nabożeństwa, aby jeszcze bardziej rozwijać w sobie ducha modlitwy oraz poznawać teksty pieśni religijnych.

4. W przyszłą niedzielę 20 listopada 2016., będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Na zakończenie każdej Mszy Św. odmówimy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego została zapoczątkowana w związku z wszczęciem w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny światowej. Wówczas światło dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać treść udzielonych jej objawień prywatnych, w których Jezus domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. Świadczy o tym choćby ten zapis: „Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”.

W 2013 roku biskupi powołali do istnienia Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych. Owocem dialogu i współpracy Zespołu z przedstawicielami różnych ruchów intronizacyjnych jest zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.ZOBACZ: http://episkopat.pl/nowenna-przed-jubileuszowym-aktem-przyjecia-jezusa-za-krola-i-pana/

Także za tydzień, w Niedzielę Chrystusa Króla odbędzie się w naszym Dekanacie Złoczewskim zbiórka ofiar na pomoc naszym Siostrom Mniszkom Kamedułkom ze Złoczewa, które nieustannie modlą się  za nas.

5. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane na remontowany kościół w Niechmirowie. W minionym tygodniu dodatkową ofiarę na potrzeby parafii złożyło 5 Rodzin na sumę 900 zł. Bóg zapłać!

6. Od jutra, to jest od poniedziałku do czwartku włącznie (14-17 XI 2016.), będę na rekolekcjach dla Kapłanów (w Krakowie). W tym czasie zastępować mnie będzie nasz Wikariusz Ksiądz Wojciech Raszewski.

7. Pragniemy przekazać słowa serdecznych życzeń dla wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

8. Po Mszy Św. do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela. Możemy także wesprzeć naszych Braci i Siostry Chrześcijan prześladowanych w Iraku. Bóg zapłać! za gest solidarności i dobroci!

9. Moi Kochani! W przyszłą niedzielę zakończy się w Kościele Jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Duchowo będziemy się łączyć z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

W związku z kończącym się Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia, będąc w październiku br., w Rzymie, poprosiłem Ojca Św. Franciszka o udzielenie naszej wspólnocie parafialnej Apostolskiego Błogosławieństwa. Po koniec października, otrzymałem z Watykanu następujące pismo:

Ojciec Święty Franciszek

udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa

Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Stefańskiemu

i Wiernym Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Stolcu

z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia

wzywając przez wstawiennictwo Matki Najświętszej obfitości łask

i darów Bożych dla nieustannego stawania się w świecie widzialnym obliczem

Miłosiernego Ojca

podpisał. Ks. Arcybiskup Konrad Krajewski - Papieski Jałmużnik.

Watykan, dnia 19 października 2016 roku.

 

Moi Kochani Parafianie! Dziękując Ojcu Świętemu Franciszkowi za jego Apostolskie Błogosławieństwo, starajmy się wzywając przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, obfitości łask Bożych, stawać się w świecie w którym żyjemy, pracujemy, uczymy się, widzialnym obliczem Miłosiernego Ojca!

==============================================


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 6 LISTOPADA 2016.

1. Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, a modlitwa za zmarłych pozwala nam pogłębiać naszą wiarę w to, że spotkamy się wszyscy w królestwie Bożym, bo „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Dlatego tym bardziej chcemy zaprosić do udziału we wspólnej modlitwie. Nabożeństwa za ZMARŁYCH z wypominkami jednorazowymi w poniedziałek i wtorek po Mszy Św. o godz.1700.

Przypominamy również o możliwości uzyskania w tych dniach (do 8 listopada) odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za odwiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.


2. W środę, 9 listopada 2016., będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu – papieża. To wspaniała okazja, aby w modlitwie powierzać osobę i posługę Ojca Świętego. Pamiętamy częste apele papieża Franciszka o modlitwę za niego. Przyjdźmy więc do kościoła na wspólną modlitwę.


3. W piątek, 11 listopada 2016., przypadnie 98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i w jej obronie. Chcemy także modlić się o to, by każdy Polak troszczył się o wspólny dom, jakim jest nasz kraj - POLSKA oraz by nasza Ojczyzna rozwijała się w dobrobycie i pokoju, a religia cieszyła się wolnością! Msze Św. w tym dniu, jak w niedzielę w Stolcu o godz.900 i 1200, w Niechmirowie o godz.1030.

 

Biskup Kaliski Edward Janiak na terenie diecezji kaliskiej udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 11 listopada 2016 roku – Narodowe Święto Niepodległości.

Tego dnia przypada dzień Odpustu ku czci Św. Marcina, biskupa Tours  Parafii Godynice, suma odpustowa o godz.1200. Tego też dnia dzień swojego Patrona przeżywać będzie nasz Pan Kościelny Marcin Krzemianowski, któremu życzymy obfitości łask za przyczyną św. Marcina.


4. W przyszłą niedzielę 13 XI 2016.,  przeżywać będziemy VIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku pochylimy się po raz kolejny nad Kościołem w Iraku. zobacz: http://pkwp.org/dzien-solidarnosci/viii-dszkp-irak-2016#tab-2

Po Mszy Św. odbędzie się zbiórka ofiar dla prześladowanych Chrześcijan w Iraku.


5. Dzieci klas III, które przygotowują się do I Komunii Św. otrzymają poświęcone książeczki do Nabożeństwa w przyszłą niedzielę 13 listopada 2016., na Mszy Św. o godz.1200. Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi!


6. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane na potrzeby parafii. W minionym tygodniu dodatkowa ofiarę na remontowane wnętrze kościoła w Niechmirowie oraz inne potrzeby w parafii złożyło 12 Rodzin na sumę 1.250 zł. Bóg zapłać!


Jutro w kościele w Niechmirowie Panie Konserwatorki z Sieradza wraz z Panem inżynierem nadzoru budowlanego oraz z Panem inżynierem projektu remontu, przeprowadzą kontrolę z przebiegu prowadzonych prac remontu wnętrza kościoła w Niechmirowie.


7. W miniony poniedziałek 31.10.2016. nastąpiła awaria chłodni w kaplicy cmentarnej. Dlatego w miniony czwartek 3 XI 2016., Panowie z firmy, która produkuje takie sarkofagi z chłodnią, usunęli usterki i naprawili chłodnię. Uzupełniono chłodziarkę w gaz freon R-12 oraz naprawiono sterownik, ktoś bowiem zmienił zadaną temperaturę 20C na 100C. Dlatego uprzejmie prosimy o nie zmienianie na sterowniku, zadanej temperatury 20C. Koszt remontu chłodni wyniósł 450 zł.


8. Porządkując groby naszych bliskich Zmarłych po uroczystości Wszystkich Świętych, pamiętajmy o segregacji śmieci cmentarnych. W tym tygodniu mamy do zapłacenia kolejny rachunek za śmieci cmentarne na kwotę 1.512 zł (za wywóz 4 kontenerów).


9. W Dzień Zaduszny odbył sie pogrzeb śp.+ Pelagia MUSIAŁA z domu NOWAK, lat 81, mieszkała w Wolnicy Niechmirowskiej. „Dobry, Jezu, a nasz Panie,...”.


10. Ogłoszenie kulturalne: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Konopnicy zaprasza na koncert patriotyczny „Stacja niepodległości”; wystąpi Pani Anna KUKAWSKA z zespołem w piątek 11 listopada br., o godz.1700, sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury w Konopnicy. Wstęp WOLNY.


11. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela, które dużo miejsca poświęcają m.in. Narodowemu Świętu Niepodległości.

Pamiętajmy też o wywieszeniu biało-czerwonej flagi!


12. Wszystkim Solenizantom oraz Jubilatkom i Jubilatom tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask Bożych!


13. Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana:

Moi Kochani! W najbliższy czwartek 10 listopada 2016., rozpocznie się w całej Polsce Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Zostanie on uroczyście wypowiedziany 19 listopada br, w wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, a następnego dnia we wszystkich polskich parafiach.

Pierwszego dnia nowenny wierni będą modlić się o uznanie Panowania Jezusa Chrystusa Króla i poddanie się Jego Prawu, w kolejnych dniach będą dziękować za 1050-lecie Chrztu Polski, za Boże miłosierdzie oraz za matczyną opiekę Maryi Królowej Polski. Piąty dzień nowenny będzie przebłaganiem za narodowe grzechy, szósty modlitwą o wyrzeczenie się złego ducha i wszystkich jego spraw. W siódmym dniu nowenny wierni przyrzekną, że będą pełnić wolę Jezusa Chrystusa Króla, natomiast w ósmym, że będą budować Królestwo Jezusa Chrystusa Króla w naszym Narodzie. Ostatni dzień nowenny będzie podsumowaniem kolejnych dni modlitwy, a jego tematem będą słowa: „Chrystus Królem w całym Narodzie i Ojczyźnie”. zobacz: http://episkopat.pl/nowenna-przed-jubileuszowym-aktem-przyjecia-jezusa-za-krola-i-pana/

 

Wszystkim Życzymy Dobrej Niedzieli

oraz Radosnego przeżywania dziękczynienia za Niepodległość!


 

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek." Cyprian Kamil Norwid

 

======================================================

===========================================
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA - 30 PAŹDZIERNIKA 2016.

Rocznica poświęcenia Kościoła własnego

1. „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota” – śpiewamy w jednej z pieśni. W sposób szczególny tę prawdę pragniemy sobie uświadomić obchodząc uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Choć to data umowna, chcemy przez każdorazowy udział w Eucharystii tworzyć i umacniać wspólnotę Kościoła, wspólnotę braci i sióstr w jednej wierze.

Dzisiaj w niedzielę 30 października 2016., przed Mszą Św. o godz.12.00 w odpowiedzi na pogańskie święto Halloween - święto diabłów, złych duchów - Odbędzie się już II PARAFIALNY MARSZ ŚWIĘTYCH.

Każdy z nas, szczególnie Dzieci, Młodzież może przebrać się za jakiegoś Świętego, Zbiórka przy krzyżu Misyjnym przy kościele o godz.1155 i przemarsz wokół kościoła. W czasie marszu śpiewać będziemy Litanię do Wszystkich Świętych. Wejście do kościoła na Mszę Św. Po Mszy Św. Nagrody dla najlepiej ucharakteryzowanego świętego. Każdy też otrzyma specjalny cukierek, który owinięty będzie w kolorowy papier ze słowami, wskazaniami jakiegoś Świętego., Wszystko to będzie sfotografowane do Kalendarza i na stronę internetową parafii lub szkoły. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to radosne wydarzenie: Dzieciom, Młodzieży, Rodzicom, Dziadkom i Babciom oraz naszym Paniom Katechetkom, Bóg zapłać!

2. Dziś i jutro zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Od środy natomiast, po Mszy Św. o godz.1700, będziemy spotykać się na wspólnej modlitwie za naszych Zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wspominkowych. Towarzyszyć jej będzie rozważanie tajemnic różańcowych.

3. We wtorek, 1 listopada 2016., w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Ta uroczystość to również przypomnienie, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Msze Święte w naszym kościele parafialnym o godz.900 i na Cmentarzu o godz.1100.

Po Mszy Św. o godz.1100, na cmentarzu, wyruszy procesja żałobna, podczas której będziemy się modlić się za zmarłych Kapłanów, budowniczych naszej świątyni, zmarłych Parafian, Zmarłych z naszych Rodzin, Przyjaciół oraz błogosławić wszystkie groby. Wspólne nabożeństwo żałobne zakończymy błogosławieństwem przy krzyżu na cmentarzu.

Na Cmentarzu odbywać się będzie zbiórka Ofiar na remontowane wnętrze kościoła w Niechmirowie! Za dar serca składamy wielkie Bóg zapłać!

4. W środę, 2 listopada 2016., przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się w tym dniu za tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, a w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Msze w Dzień Zaduszny: w Stolcu o godz.900 i 1700, w Niechmirowie o godz.1030, a w Wielgiem o godz.1500.

5. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników.

6. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich Odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca.

7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do Spowiedzi Św. z racji I Piątku:

- w Wielgiem w czwartek 3 XI 2016., od godz.1430 i Msza Św. o godz.1500,

- w Niechmirowie: w piątek 4 XI 2016., od godz.1430 i Msza Św. o godz.1500.

- w Stolcu, codziennie pół godziny przed każdą Mszą Św., a w piątek 4 XI 2016., też od godz.1630 i Msza Św. z Wypominkami o godz.1700.

Odwiedziny CHORYCH z racji I Piątku w czwartek i piątek od godz.900.

8. Wszystkich Czcicieli Matki Bożej Różańcowej, Członków i sympatyków Koła Żywego RÓŻAŃCA, zapraszam na kolejne nasze spotkanie w najbliższą sobotę 5 listopada 2016., na Mszę Św. na godz.900. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby się włączyć do dzieła odmawiania Różańca, serdecznie zapraszam na spotkanie. Szczególnie trzeba Nam modlić się do Matki Bożej Królowej Pokoju o POKÓJ na świecie.

9. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane na rozpoczęty remont wnętrza kościoła w Niechmirowie. W minionym tygodniu dodatkową ofiarę na remontowane wnętrze kościoła w Niechmirowie złożyło 8 Rodzin na sumę 1.700 zł. Bóg zapłać!

10. Przed kościołem do nabycia tygodnik Gość Niedzielny.

 

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzymy Dobrej Niedzieli oraz Świętości!

=============================================================


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 23 PAŹDZIERNIKA 2016.

NIEDZIELA MISYJNA rozpoczynająca Tydzień MISYJNY.

1. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości pokornej, ufnej, wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie przed Bogiem i przed samymi sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę wysłuchany i Pan udzieli mi swojej łaski. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa różańcowa, której szczególnie poświęcony jest październik. Zapraszamy was, drodzy Parafianie, do wspólnego odmawiania różańca codziennie o godz.17.00 w naszym kościele parafialnym.

2. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych nabożeństw w tym tygodniu będziemy omadlać dzieło misyjne Kościoła. Panu Bogu dziękujemy, że z naszej Parafii mamy dwóch Misjonarzy pracujących na misjach: Księdza Mikołaja Skóreckiego, który od 3 lat pracuje na misjach wśród Polaków w Niemczech w Darmstad oraz obecna dziś wśród nas Siostrę Letancję Całą ze Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazaretu - Nazaretankę, która też od 3 lat pracuje na misjach w Kellerowce w Kazachstanie, który jest odległy od nas o ponad 4 tys. kilometrów. W najbliższy wtorek 25 października 2016., S. Letancja wyjedzie już na 4 rok swojej pracy na misjach! Po Mszach Św. odbędzie się zbiórka ofiar na Misje. W tym roku, będzie to nasza materialna pomoc dla Polskich Sióstr Nazaretanek z Kazachstanu. Zobacz: http://missio.org.pl/pontyfikat/275-ochrzczony-to-znaczy-poslany-swiatowy-dzien-misyjny-2016

3. W najbliższą niedzielę 30 października 2016., przed Mszą Św. o godz.12.00, w odpowiedzi na pogańskie święto Halloween - święto diabłów, złych duchów - Odbędzie się już II PARAFIALNY MARSZ ŚWIĘTYCH.

Każdy z nas, szczególnie Dzieci, Młodzież może przebrać się za jakiegoś Świętego, Zbiórka przy krzyżu Misyjnym przy kościele o godz.1155 i przemarsz wokół kościoła.               W czasie marszu śpiewać będziemy Litanię do Wszystkich Świętych. Wejście do kościoła na Mszę Św. Po Mszy Św. Nagrody dla najlepiej ucharakteryzowanego świętego. Każdy też otrzyma specjalny cukierek, który owinięty będzie w kolorowy papier ze słowami, wskazaniami jakiegoś Świętego., Wszystko to będzie sfotografowane do Kalendarza i na stronę internetową parafii lub szkoły. Zapraszamy serdecznie Dzieci, Młodzież, Rodziców, Wychowawców i Panie Katechetki.

4. We wtorek 1 listopada 2016.– uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w naszym kościele parafialnym o godz.900 i  Msza Św. na cmentarzu z procesją żałobną o godz. 1100.

5. Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych. Wypominki, czyli prośbę o modlitwę za wymienionych zmarłych, można zamawiać w kancelarii parafialnej.

6. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i następującym po niej wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwanym inaczej Dniem Zadusznym, przypominamy o obowiązku uporządkowania i przyozdobienia grobów naszych bliskich. Prosimy też o kulturę wyrzucania i segregowania śmieci cmentarnych.

7. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane na trwający remont wnętrza kościoła w Niechmirowie. W minionym czasie dodatkową ofiarę na potrzeby parafii złożyło 5 Rodzin na sumę 650 zł. Bóg zapłać!

8. W sobotę 15.10.2016., odbył sie pogrzeb śp.+ Marianna KACZMAREK, lat 86, mieszkała w Rokitowcu, a we wtorek 18.10.2016., odbył sie pogrzeb śp.+ Marianna BARAŃSKA, lat 81, mieszkała w Wielgie. Jutro, w poniedziałek 24.10.2016 o godz.1200 odbędzie sie pogrzeb śp.+ Leopold OBIEGŁY, lat 60, mieszkał w Filipolu. Natomiast we wtorek 25.10.2016., odbędą się dwa pogrzeby: Pogrzeb śp.+ Stanisław ZMYSŁOWSKI, lat 85, mieszkał w Łeszczynie odbędzie się o godz.1000 oraz pogrzeb śp.+ Anna BIAŁCZYK, lat 89, mieszkała w Sandomierzu, a pochodziła z naszej Parafii, Jej pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz.1400. „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj IM wieczne spoczywanie!”

9. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: nowy nr Opiekun, a w nim m.in. o przemijaniu i śmierci. Gość Niedzielny, dzisiaj w Gościu m.in.: W ciągu ostatnich czterech lat Caritas Polska przeznaczyła na pomoc ofiarom wojny w Syrii i Libanie prawie 7 milionów złotych. Teraz każdy z nas może pomóc konkretnej rodzinie znanej z imienia i nazwiska, która jest ofiarą wojny na Bliskim Wschodzie, zobacz http://gosc.pl/wyszukaj/wydanie/przeglad/3582f5.Gosc-Niedzielny-43-2016.

Dla dzieci Mały Gość Niedzielny, zobacz: http://malygosc.pl/

Przed kościołem możemy wesprzeć Misje szczególnie Polskie Siostry Nazaretanki pracujące w Kazachstanie! Bóg zapłać! za życzliwość i dar serca!

Wszystkim Parafianom i Gościom przekazuję pozdrowienia i Papieskie Błogosławieństwo od Papieża Franciszka, z którym tydzień temu odprawiałem Mszę Św. Kanonizacyjną

7. Błogosławionych na Placu św. Piotra w Rzymie,

a we wtorek 18.10.2016. odprawiłem Mszę Św. za Parafian na grobie Patrona

naszej Parafii Św. Wawrzyńca w Bazylice San Lorenzo

przy cmentarzu Verano w Rzymie! (najpiękniejszy cmentarz w Italii).

zobacz: https://voiceofrome.com/verano-najpiekniejszy-rzymski-cmentarz/

zobacz: http://panoramy.zbooy.pl/360/pan/rzym-san-lorenzo-fuori-le-mura/p

==================================================================================

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 PAŹDZIERNIKA 2016.

1. Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlondjest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy każdego wieczoru o godz.1700 na wspólne różańcowe nabożeństwa.

2. Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka. W sposób szczególny uczynimy to w czasie dzisiejszego nabożeństwa różańcowego, którego rozważania będą osnute wokół myśli Świętego Jana Pawła II.


Dzisiaj w Rzymie o godz.10.15 Papiez Franciszek dokona Kanonizacji 7. Błogosławionych, wśród nich 15 letni BL. Jose Sanchez del Rio znany z filmu „Cristiada”, zobacz: http://www.cristiada.pl/, https://www.youtube.com/watch?v=3GnLrNBbhKg,

3. We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, Patrona Lekarzy, Pielęgniarek, wszystkich Pracowników Służby Zdrowia. Jest to także dzień Patrona naszego Biskupa Pomocniczego - Ks. Biskupa ŁUKASZA Buzuna. Pamiętajmy o wszystkich tego dnia w szczególnej modlitwie!

4. W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi. Chciejmy nieustannie zgłębiać dziedzictwo nauczania św. Jana Pawła II, Papieża Rodzin, którego relikwie od 1 X 2015 roku są w naszej świątyni.

5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. Po Mszach Św. odbędzie się zbiórka ofiar na Misje. W tym roku, będzie to nasza materialna pomoc dla Polskich Sióstr Nazaretanek z Kazachstanu. Zobacz: http://missio.org.pl/pontyfikat/275-ochrzczony-to-znaczy-poslany-swiatowy-dzien-misyjny-2016

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

· 17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim;

· 18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła;

· 19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;

· 20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością;

· 21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;

· 22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus Tuus.

 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 9 PAŹDZIERNIKA 2016.

XVI DZIEŃ PAPIESKI.

1. Pan Jezus oczekuje od nas wiary, bo tylko wtedy może dokonywać wielkich dzieł. Musimy zapytać samych siebie: czy dostrzegamy to Boże działanie w nas i czy jesteśmy Bogu wdzięczni za otrzymywane łaski? Można powiedzieć, że tego uczymy się przez całe życie. O Bożą pomoc w procesie kształtowania w sobie wiary, ufności i wdzięczności pomodlimy się w czasie nabożeństwa różańcowego, na które serdecznie zapraszamy po Mszy Św. o godz.1200.

2. Dzisiaj, już po raz 16., obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego są słowa: „Jan Paweł II - Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Chcemy również dołożyć swoją „cegiełkę” do budowy żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. „Bóg zapłać” za składane dzisiaj ofiary po Mszy Św.

Przy wyjściu z kościoła możemy też zobaczyć wystawę plastyczną wykonaną przez Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu. Temat wystawy nawiązuje do Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II - Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Dziękuję bardzo wszystkim Dzieciom zaangażowanym w to piękne zadanie oraz bardzo dziękuję Pani Katechetce mgr Małgorzacie Królewicz za zorganizowanie i wykonanie wystawy o Świętym Papieżu Miłosierdzia. Bóg zapłać!

zobacz: https://dzielo.pl/oficjalny-spot-xvi-papieskiego/

3. Październik to miesiąc różańcowej modlitwy, o której Święty Jan Paweł II mówił, że to modlitwa, którą bardzo ukochał. My także wzbudźmy w sobie pragnienie umiłowania tej modlitwy. Niech pomoże nam w tym udział w nabożeństwach różańcowych, które odprawiamy każdego dnia o godz.1700.

4. W piątek, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju. W ich intencji będziemy modlić się szczególnie podczas nabożeństwa różańcowego i na wieczornej Eucharystii o godz.1700. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę nauczycieli, wychowawców i katechetki oraz wszystkich Pracowników Szkół i Oświaty.

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty dziękujemy za trud codziennej pracy i życzymy obfitości łask od Jezusa Chrystusa Najdoskonalszego Nauczyciela!

5. W tym tygodniu, 13.10.2016., dzień swojego Patrona Św. Edwarda obchodzić będzie nasz Biskup Kaliski Edward JANIAK, o którym pamiętajmy w modlitwach.

6. W tym tygodniu kontynuowane będą prace przy remoncie wnętrza  kościoła w Niechmirowie. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane remont kościoła w Niechmirowie w minionym tygodniu dodatkową ofiarę złożyło 5 Rodzin na sumę 1.100 zł. Bóg zapłać!

7. W kancelarii parafialnej można zamawiać wypominki roczne i jednorazowe z racji zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.

8. Za zgodą Biskupa Kaliskiego, od wtorku 11 do 18 października 2016., (przez tydzień), będę na zaległym urlopie. W tym czasie zastępować mnie będzie - nasz Wikariusz Ksiądz mgr Wojciech RASZEWSKI.

9. Wolontariat szkolny przy Publicznym Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego    w Złoczewie organizuje dzisiaj zbiórkę rzeczy używanych dla Kobiet. Zebrane rzeczy               dla kobiet zostaną przekazane podopiecznym Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem, zobacz: http://www.kalisz.caritas.pl/nasze-placowki/powiatowy-osrodek-interwencji-kryzysowej-w-slupi-pod-kepnem.html. Zbiórkę prowadzi Młodzież Gimnazjalna z naszej Parafii po Mszy św. Odpowiedzialną za zbiórkę jest Pani Aniela Bartosz z Publicznego Gimnazjum ze Złoczewa.

10. W przyszłą niedzielę 16 X 2016., papież Franciszek dokona w Rzymie Kanonizacji 7. Błogosławionych, wśród nich 15 letni Jose Sanchez del Rio znany z filmu „Cristiada”, zobacz: http://www.cristiada.pl/, https://www.youtube.com/watch?v=3GnLrNBbhKg,

http://pl.radiovaticana.va/news/2016/06/20/w_pa%C5%BAdzierniku_siedmiu_nowych_%C5%9Bwi%C4%99tych/1238634, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_jose_sanchez_del_rio_poslaniec2014-02.html ,

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_S%C3%A1nchez_del_R%C3%ADo

11. Także za tydzień, w niedzielę 16 października 2016., odbędzie się w całej Polsce liczenie Wiernych uczęszczających na Mszę Św. i przystępujących do Komunii Św.


12. Parafia w Złoczewie, w czwartek 13 X 2016., przeżywać będzie uroczystość nawiedzenia przezrelikwie Św. Ojca Pio. Zostanie przywieziony HABIT i PÓŁRĘKAWICA Świętego Ojca PIO. Program Nawiedzenie Relikwii Św. Ojca Pio: 15.45 - Powitanie relikwii w kościele św. Andrzeja, godz.18.00 Msza Św. z kazaniem Ks. Jarosława Cieleckiego. W imieniu Księdza Proboszcza Piotra, serdecznie zapraszamy Czcicieli św. Ojca Pio.

13. Dziś, po Mszy Św., do nabycia prasa katolicka: nowy nr Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela i Przewodnik Katolicki. Możemy też złożyć dar serca na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bóg zapłać!

14. Na koniec, pragnę serdecznie powitać wśród nas Misjonarkę z Kazachstanu - Siostrę Letancję CAŁĄ - Nazaretankę, pochodzącą z naszej Parafii. Siostra Letancja Cała  od trzech lat pracuje na misjach w Kazachstanie, w Kellerowce. Obecnie Siostra Letancja przebywa na urlopie, po którym wraca do Kazachstanu. Siostrze Letancji dziękujemy za oddanie się misjom i życzymy Błogosławieństwa Bożego i ewangelicznego zapału w dawaniu świadectwa o Jezusie Chrystusie! Szczęść Boże! Zapewniamy też o naszej modlitwie.

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzymy Dobrej Niedzieli i Dobrego Tygodnia,

oraz okazywania Bliźnim cnoty WDZIĘCZNOŚCI!

===============================================================================================================

=============================================================================================


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 2 PAŹDZIERNIKA 2016.

1. W każdej chwili życia jesteśmy zaproszeni, by pogłębiać naszą wiarę, nasze zaufanie wobec Boga. Dlatego tak jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii wołamy: „Panie, przymnóż nam wiary!”. To wołanie powtórzymy dzisiaj podczas nabożeństwa różańcowego po Mszy Św. o godz.1200 , kiedy będziemy modlić się o silną, głęboką wiarę dla wszystkich parafian.

2. Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że „RÓŻANIEC to CODZIENNE SPOTKANIE z MARYJĄ. Papież Franciszek podkreśla, że Różaniec otwiera nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem. Zachęceni tymi świadectwami weźmy do rąk różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważajmy tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. Zapraszamy na wspólne różańcowe nabożeństwa w ciągu tygodnia o godz.1700. Dzieci otrzymywać będą naklejki do „Żywej Korony Maryi”. zobacz: http://malygosc.pl/doc/3458840.Kazdy-moze-byc-zywym-diamentem-w-koronie-Maryi oraz http://malygosc.pl/doc/3436403.Materialy-duszpasterskie.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Okazja do Spowiedzi Św. codziennie pół godziny przed Mszą św. Spowiedź pierwszopiątkowa w piątek 7 X 2016. od godz.1600 i Różaniec z Mszą Św. o g.1700.

Odwiedziny CHORYCH z racji I Piątku w czwartek od g.900, a w piątek od godz.800.

4. W piątek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto w 1571 roku, odniesionego dzięki modlitwie różańcowej.

Dzieci klas III wraz z Rodzicami ZAPRASZAMY na uroczyste poświęcenie i wręczenie różańców Dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św., w najbliższy piątek 7 października 2016., o godz.1700.

Także w piątek 7 X 2016., przypada też Odpust ku czci NMP Różańcowej w Parafii Burzenin. Suma odpustowa o godz.1200, którą odprawi i kazanie wygłosi Proboszcz z Parafii Stolec.

5. W przyszłą niedzielę już po raz 16. będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka –  Świętego Jana Pawła II. Hasłem tegorocznego XVI Dnia Papieskiego są słowa: „JAN PAWEŁ II - Bądźcie Świadkami Miłosierdzia!” Po Mszach Św. odbywać się będzie zbiórka ofiar na fundusz papieski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zobacz: https://dzielo.pl/oficjalny-spot-xvi-papieskiego/.

6. W minionym tygodniu rozpoczęły się prace przy remoncie wnętrza kościoła w Niechmirowie. Została wykonana pierwsza wylewka. W tym tygodniu prace remontowe będą kontynuowane. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane remont kościoła w Niechmirowie w minionym tygodniu dodatkowa ofiarę złożyły 3 Rodziny na sumę 500 zł. Bóg zapłać!

7. W piątek 30 IX 2016., zmarł śp.+ Władysław BIAŁEK z Gronowa, lat 92. Pogrzeb śp.+ Władysława BIAŁKA odbędzie się w poniedziałek 3 października 2016., o godz.1300, wyjście z kaplicy cmentarnej do kościoła o godz.1230 . „Dobry Jezu, a nasz Panie,...”.

8. Wolontariat szkolny przy Publicznym Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie organizuje zbiórkę rzeczy używanych. Zebrane rzeczy dla kobiet zostaną przekazane podopiecznym Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem, zobacz: http://www.kalisz.caritas.pl/nasze-placowki/powiatowy-osrodek-interwencji-kryzysowej-w-slupi-pod-kepnem.html. Zbiórka rzeczy dla Kobiet odbędzie się   w naszej Parafii w przyszłą niedzielę 9 X 2016. Przyniesione rzeczy dla Kobiet powinny być wyprane i naprawione. Zbiórkę poprowadzi Młodzież Gimnazjalna z naszej Parafii               po Mszy św. Odpowiedzialną za zbiórkę jest Pani Aniela Bartosz z Publicznego Gimnazjum ze Złoczewa.

9. Dziś, po Mszy Św., do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela i Przewodnik Katolicki.

 

Dziś przy wyjściu z kościoła też można zaopatrzyć się w kartki wypominkowe, a w ciągu tygodnia w Kancelarii Parafialnej można już zamawiać wypominki roczne, jednorazowe. Można też dokonywać rezerwacji Mszy Św. na nowy Rok Pański 2017.

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzymy Dobrej Niedzieli i Dobrego Tygodnia,

a Młodzieży Akademickiej Darów Ducha Św. na nowy rok Akademicki 2016/2017!

-------------------------------------------------------------------------------------

=========================================================================

-----------------------------------------------------------OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA - 25 WRZEŚNIA 2016.

1. Dobiega końca wrzesień. Powróciliśmy już do obowiązków związanych z nowym rokiem szkolnym, do codziennych spraw po czasie wakacji i urlopów. Pragniemy wszystkich zaprosić do aktywnego włączenia się w życie naszej parafialnej wspólnoty.

2. W czwartek przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Pamiętamy z lekcji religii, że poza światem widzialnym istnieje świat rzeczy niewidzialnych, świat duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego posłańcami i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. Aniołów, których będziemy wspominać w liturgii w najbliższy czwartek, nazywamy Archaniołami. Jak naucza w jednej z homilii Święty Grzegorz Wielki, są oni Bożymi zwiastunami w sprawach większej wagi. Zapraszamy zatem do wspólnej modlitwy podczas Mszy Św. o godz.1800 Tego też dnia przypada Odpust ku czci Św. Michała w Parafii Brąszewice. Suma odpustowa   o godz.1200.

3. Najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą października – miesiąca różańcowej modlitwy. Czcicieli MB Królowej Różańca Świętego, Dzieci, Młodzież oraz Członkinie                    i Członków Żywego Różańca zapraszamy na pierwsze Nabożeństwo Różańcowe w sobotę 1.10.2016., na godz.900, a po nim Msza Św.

Nabożeństwa Różańcowe w tym roku przebiegać będą pod hasłem „Żywa Korona Maryi”. Słowa te nawiązuję do rozpoczętego na Jasnej Górze 8 września br., Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu MB Częstochowskiej (1717-2017). W ramach akcji Małego Gościa Niedzielnego wszystkie dzieci, które przybędą na nabożeństwo różańcowe otrzymają specjalną kartę, na którą będą wklejać niezwykłych ludzi, którzy byli wielkimi czcicielami Matki Bożej, tworzyli Żywą Koronę Maryi,

zobacz: http://malygosc.pl/doc/3458840.Kazdy-moze-byc-zywym-diamentem-w-koronie-Maryi oraz http://malygosc.pl/doc/3436403.Materialy-duszpasterskie.

4. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej dla Młodzieży Akademickiej będziemy prosić o dary Ducha Świętego dla studentów i profesorów z racji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego 2016/2017.

5. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane na remont wnętrza kościoła w Niechmirowie. W minionym tygodniu dodatkową ofiarę na remont wnętrza kościoła w Niechmirowie złożyły 4 Rodziny na sumę 350 zł.

Dziękuję też za ofiary złożone dla Ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. Zebraliśmy kwotę 1.382 zł. 50 gr. Bóg zapłać! Na wskazane konto wpłacono 1.400 zł.

W minionym tygodniu zapłacono też ostatnią ratę: 2.000,- za nowy ołtarz, ambonę, sedilia i ławki dla ministrantów w wyremontowanym prezbiterium kościoła parafialnego w Stolcu. Całkowity koszt za nowe meble do prezbiterium wyniósł 28 tys. złotych. Wszystkim Ofiarodawcom, składamy wielkie Bóg zapłać!

W tym tygodniu rozpoczną się prace remontu wnętrza kościoła w Niechmirowie, po uzyskaniu w miniony piątek 23.09.2016., wszystkich wymaganych zezwoleń od Urzędu Zabytków, Urzędu Budownictwa oraz Nadzoru Budowlanego z Sieradza. Będę wdzięczny za każdą dodatkową Ofiarę, składaną na remont tego zabytkowego kościoła.

6. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny z niezwykłym filmem „Bóg nie umarł”, dla dzieci Mały Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki oraz nowy nr Opiekuna.

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzymy Dobrej Niedzieli i Dobrego Tygodnia!

--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 WRZEŚNIA 2016.

1. „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta Chrystusowa przestroga każe nam zadać pytanie o nasz system wartości, o priorytety w naszym życiu.

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

3. Rodziców dzieci klas IV - Rocznicy I Komunii Św. zapraszam na spotkanie dzisiaj w niedzielę, po Mszy Św. o godz.1200.

4. Dzisiaj w  niedzielę odbywa się Diecezjalna Pielgrzymka na Górę Krzyża Jubileuszowego koło Ostrzeszowa. Uroczystości rozpoczną się od godz.1400. Chętnych Parafian zapraszamy na w/w uroczystości, zobacz: https://gorakrzyza.pl/historia/

5. Nasza Parafia organizuje wyjazd do KINA Cinema City w Łodzi, na głośny film pt. SMOLEŃSK w reżyserii Antoniego Krauze. Wyjazd na film „Smoleńsk” w najbliższy wtorek 20 września 2016 roku o godz.1630 sprzed kościoła w Stolcu. Seans filmu o godz.1900, czas filmu 120 minut. Dozwolony od lat 13+. Koszt wyjazdu z biletem do kina to 50 zł.

ZAPISY od dzisiaj do poniedziałku 19 IX 2016, w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

6. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane na remont wnętrza kościoła w Niechmirowie. W minionym tygodniu dodatkową ofiarę złożyły 6 Rodzin na sumę 550 zł. Bóg zapłać! W tym tygodniu otrzymamy zezwolenie na przystąpienie do prac remontu wnętrza kościoła w Niechmirowie.

7. Wczoraj w sobotę 17.09.2016., odbył sie pogrzeb śp.+ Józef GĄSIOR, lat 85, mieszkał w Broszkach, mąż i ojciec 8.dzieci, który przyjmował od ponad 2 lat sakramenty św. w domu, w czasie swojej choroby. „Dobry Jezu, a nasz Panie,...”.

8. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

JAKUB BONDAS, kawaler, rzym. kat., zam. Stolec,

KAROLINA ZAJĄCZKOWSKA, panna, rzym. kat., zam. Łaszew Rz., ZAPOWIEDŹ II.

9. Po Mszy Św. do nabycia prasa katolicka: Opiekun i Gość Niedzielny.

10. Dzisiaj w niedzielę 18 września we wszystkich parafiach Diecezji Kaliskiej, podobnie jak w całej Polsce, odbywa się zbiórka ofiar do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech.

Akcja została zainicjowana przez Konferencję Episkopatu Polski oraz Caritas Polska. Zebrane środki zostaną przekazane do włoskiego oddziału Caritas, co umożliwi udzielenie sprawnej pomocy ofiarom żywiołu.

W nocy 23/24 sierpnia 2016., środkowe Włochy (Accumoli, Amatrice, inne miejscowości) nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 6,2 w skali Richtera. Wstrząsy spowodowały śmierć 295 osób, a także ogromne zniszczenia w regionie.

Tuż po pierwszych informacjach o trzęsieniu Caritas Polska przekazała na rzecz Caritas Italiana 50 tys. euro. A także uruchomiła zbiórkę na rzecz poszkodowanych poprzez SMS z hasłem POMAGAM wysyłany na numer 72052 (koszt 2,46 z VAT) i możliwość wpłaty na konto Caritas Polska PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem WŁOCHY. Więcej: http://www.caritas.pl/50-tys-euro-dla-poszkodowanych-we-wloszech/

 

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzymy Dobrej Niedzieli i Dobrego Tygodnia!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 WRZEŚNIA 2016.

1. Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie nieustannego przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z sakramentu pokuty i pojednania, w którym doświadczamy Bożego miłosierdzia. Codziennie okazja do Spowiedzi Św. pól godziny przed Mszą Św. wieczorną.

2. Dzisiaj, 11 września, mija 15 lat od tragicznych zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku. W naszej modlitwie pamiętajmy o Ofiarach terroru i reżimów totalitarnych oraz w intencji pokoju i wzajemnego zrozumienia i poszanowania na całym świecie.

3. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Polsce VI TYDZIEŃ WYCHOWANIA, który trwać będzie do 17 września 2016. Hasłem Tygodnia Wychowania są słowa nawiązujące do Roku Miłosierdzia: „Miłosierni jak Ojciec.”,

W czasie spotkań z młodymi w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie papież Franciszek, używając wymownych obrazów, zachęcał do czynnej miłości i wzywał swych słuchaczy do zejścia z wygodnej kanapy by nie stać się młodym emerytem rzucającym ręcznik przed rozpoczęciem walki. Przeżywając tegoroczny Tydzień Wychowania chcemy inspirować się papieskim przesłaniem. zobacz: http://tydzienwychowania.pl/

4. Rodzicom oraz Dzieciom i Młodzieży przypominamy o obowiązku uczestniczenia we Mszy Św. niedzielnej. Dzieci ze szkół podstawowych otrzymają dzisiaj po Mszy Św., zamiast ziarenek, specjalne Książeczki, wydane przez Małego Gościa Niedzielnego. W tych książeczkach dzieci będą przez cały rok szkolny wklejać obrazki, które dostaną w niedzielę, kiedy przyjdą do kościoła na Mszę Św. Każdy obrazek to ilustracja niedzielnej Ewangelii. Obok niego znajduje się jej fragment i krótki komentarz, które łączą Słowo Boże z naszym życiem. To wszystko ma pomóc Dzieciom, jeszcze lepiej usłyszeć i zrozumieć słowa Jezusa oraz by je głosić  w szkole, w domu i gdziekolwiek. Książeczka ta zawiera też materiały na Spowiedź miesięczną i Msza Św. w pierwsze piątki miesiąca w roku szkolnym 2016/2017. Do książeczek tych dzieci będą wklejać też obrazki za spowiedź miesięczną i Msze Św. pierwszopiątkowe, zatytułowane: „Miłością swojego Serca ogarnij mnie, Panie Jezu”. zobacz: http://malygosc.pl/doc/3369569.Materialy-duszpasterskie-na-rok-szkolny-2016-2017

5. Rodziców dzieci klas III, których dzieci przystąpią do I Komunii Św. w maju 2017., zapraszamy na spotkanie dzisiaj w niedzielę po Mszy Św. o godz.1200.

6. Natomiast Rodziców dzieci klas IV - Rocznicy I Komunii Św. zapraszam na spotkanie za tydzień w niedzielę, po Mszy Św. o godz.1200.

7. W środę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata nasz Pan Jezus Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom. Zapraszamy w tym dniu na Mszę Świętą o godz.1800.

Także w przyszłą niedzielę 18 września odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka na Górę Krzyża Jubileuszowego koło Ostrzeszowa. zobacz https://gorakrzyza.pl/historia/

 

8. W czwartek, 15 września Kościół w kalendarzu liturgicznym wspomina Matkę Bożą Bolesną. Msza Święta o zwykłej porze, do udziału w której serdecznie zachęcamy.

9. Przyszła sobota, 17 września 2016., to wspomnienie 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.

10. Bóg zapłać! za dodatkowe ofiary składane na remont wnętrza kościoła w Niechmirowie. W minionym tygodniu dodatkową ofiarę złożyły 2 rodziny na sumę 400 zł. Bóg zapłać!

11. W miniony poniedziałek 5.09.2016., odbył sie pogrzeb śp. + Janina JENDRZEJCZAK ze Stolca. Natomiast w sobotę 10.09.2016., odbył sie pogrzeb śp.+ Józefa(ona) KACZMAREK, lat 89, mieszkała w Stolcu, wdowa, matka 4. dzieci. Również w sobotę zmarł śp. + Jerzy Szymon NAWROCKI, lat 70, mieszkał też w Stolcu, mąż i ojciec 5. synów. Pogrzeb śp. + Jerzego Szymona NAWROCKIEGO odbędzie się we wtorek 13 września 2016., o godz.1500. „Dobry Jezu, a nasz Panie ...”.

12. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

JAKUB BONDAS, kawaler, rzym. kat., zam. Stolec,

KAROLINA ZAJĄCZKOWSKA, panna, rzym. kat., zam. Łaszew Rz., ZAPOWIEDŹ I.

13. Ogłoszenie w sprawie Pomocy Żywnościowej w ramach programu FEAD na lata 2014-2020:. Osoby, które chcą korzystać z Pomocy Żywnościowej, proszę by jeszcze w tym tygodniu zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej Gminie, aby odebrać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2010 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Po wypełnieniu skierowania OPS przeprowadzi weryfikację danego wniosku i wyda decyzję. Natomiast dostarczeniem żywności z magazynów Caritas w Kaliszu oraz dystrybucją artykułów spożywczych dla Osób zweryfikowanych pozytywnie, będzie odpowiedzialna Parafia - Parafialne Zespoły Caritas. Jak dotychczas otrzymaliśmy dopiero 13 zweryfikowane wnioski (tylko 50 osób)!

Zobacz na http://www.kalisz.caritas.pl/aktualnosci/program-zywnosciowy-fead-2016.html

14. Przed kościołem do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny i Niedziela, które poświęcają miejsca m.in., beatyfikowanemu dzisiaj w Kazachstanie - Bł. Ks. Władysław BUKOWIŃSKI, Apostoł Kazachstanu (1904-1974), zobacz: http://niedziela.pl/artykul/20213/Beatyfikacja-ks-Wladyslawa-Bukowinskiego

Za tydzień po Mszach Św. odbędzie się zbiórka ofiar na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi we Włoszech.

15. Moi Kochani Parafianie! Pragnę Was poinformować, że w nowym roku szkolnym i katechetycznym 2016/2017, nasza Pani Katechetka - Pani mgr Małgorzata KRÓLEWICZ, obchodzi 20.rocznicę pracy, jako Nauczyciel religii. Pani Małgorzacie, gratulujemy pięknego Jubileuszu 20. lat pracy i bardzo dziękujemy, za piękną i gorliwą pracę katechetyczną, wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie życzymy, obfitości łask Bożych oraz wszelkiej pomyślności w codziennym życiu Dobrej i Gorliwej Katechetki! Niech Chrystus Najdoskonalszy Nauczyciel obdarza hojnie swoim błogosławieństwem na kolejne lata! Szczęść Boże!

Wszystkim Parafianom i Gościom Życzymy Dobrej Niedzieli i Dobrego Tygodnia!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------